Adoptujte na dálku!

Postup je jednoduchý! Udělejte několik snadných kroků a pomozte konkrétnímu dítěti v jeho vzdělávání.

PODPOŘTE STUDENTY Z INDIE A AFRIKY!

Chtěl/-a bych podporovat ve vzdělání malého žáčka, ve vaší nabídce však převládají starší studenti. Proč bych měl/-a věnovat svou podporu jim?

Studenti zapojení do Adopce na dálku® pocházejí ze sociálně slabých rodin. Navzdory jejich nevýhodné startovací pozici se mezi nimi najdou i opravdu nadaní mladí lidé. V naší databázi naleznete ty z nich, kteří přišli o svého dárce, a kteří bez pomoci zvenčí nebudou moci svá studia dokončit. Dosažení vyššího vzdělání má přitom vliv nejen na samotného absolventa, ale i na rozvoj celého regionu, v němž žije.

… a několik důvodů, proč PODPOŘIT STUDENTY navíc:

  • podpora studentů trvá kratší dobu
  • pravděpodobnost, že absolvují svá studia úspěšně, je vyšší
  • jejich podpora začíná na 410 korunách měsíčně

Strana číslo   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    (16)    17    

V databázi máme 74 dětí z Indie, 40 dětí z Ugandy, 32 dětí ze Zambie, 17 dětí z Běloruska.

Výběr země:   pohlaví:   věková kategorie:   ostatní:

Vašemu dotazu odpovídá 163 dětí z databáze.
Odongpiny Felix

Stát: Uganda - East Africa  
Roční příspěvek: 7000 Kč pohlaví: chlapec věk: 14
Rodiče: Matka, otec zemřel sourozenci: 2    
Škola: Gulu Bethel Christian School
Chce být: etní
Zájmy: Fotbal
O dítěti: Felix je vysoký, 13 let starý chlapec, který je poslušný a povolný ke svým rodičům a učitelům. Rád kreslí obrázky. Má také talent na tanec a činohru. Zvláště rád má tradiční tance. Má přání účastnit se školního sboru nebo dramatického kroužku ale jeho škola tyto aktivity neumožňuje. Felix je také dobrý ve fotbale a hraje ho s kamarády když je doma na prázdniny. Ve škole má rád matematiku a angličtinu. Rád by se stal účetním. Obdivuje svého souseda, který pracuje jako účetní a řídí automobil.
Poznámky: Matka Felixe byla dříve unesena povstalci když studovala druhý ročník na střední škole a žila s nimi v buši. Byla donucena se vdát za povstaleckého vojáka, který později zemřel. Felix se jí narodil v době, když stále žila v buši. Pojmenovala svoje dítě Odongpiny, což znamená Ten, který byl na zemi opuštěn, jelikož jeho otec zemřel předtím, než se dítě narodilo. Poté, co se dostala na svobodu, se Felixova matka naučila krejčovství, aby byla schopná žít ve společnosti s pomocí charitativní organizace. V současnosti pracuje jako švadlena a díky tomu živí rodinu a platí nájem. Později se vdala za muže se kterým měla další dvě děti. Tento muž s nimi není pořád a přispívá velmi málo na chod domácnosti.
     

Kawooya Ian

Stát: Uganda, East Africa  
Roční příspěvek: 7000 Kč pohlaví: chlapec věk: 11
Rodiče: oba sourozenci: 1    
Škola: St. John Nepomuk P/S
Chce být: Doktor
Zájmy: Hraní fotbalu zpěv a tanec
O dítěti: Ian je tvrdě pracující chlapec, který nechce zameškat výuku. Je milován a respektován svými učiteli. Při výuce přispívá svými podněty a snaží se jak nejlépe umí odpovídat na otázky. Ujišťuje se, že jsou jeho učebnice vždy označené a čisté. Užívá si mnoho legrace při hraní s kamarády. Dělí se s nimi o ovoce a palačinky, které nosí do školy. Účastní se mimoškolních aktivit jako je kopání, čištění pozemku nebo fotbal.
Poznámky: Ian žije se svými rodiči ve třípokojovém domě zhotoveném z cihel a železných plátů, podlaha není vybetonovaná. Rodina je závislá na pěstování plodin pro vlastní potřebu a na prodej. Díky tomu mohou pokrýt základní výdaje a podporovat Ianovu sestru, ale není to dostatečné, jelikož farmaří na neúrodné půdě. Občas Ianova matka peče a prodává palačinky a slazené banány, ale nevydělá mnoho. Rodina si na rozdíl od sousedů nemůže dovolit platit za elektřinu. Místo toho používají ke svícení parafínovou lampu. K vaření používají palivové dřevo které sbírají ze sousedních zahrad a keřů. Vodu získávají s nechráněné studny.
     

Najjuko Angellah

Stát: Uganda, East Africa  
Roční příspěvek: 7000 Kč pohlaví: dívka věk: 12
Rodiče: Matka, otec zemřel sourozenci: 2    
Škola: St. John Nepomuk P/S
Chce být: Učitelka
Zájmy: Košíková
O dítěti: Angellah je velmi smělá a komunikativní dívka. Ráda chodí každý den do školy s kamarády pokud není nemocná. Je disciplinovaná a je ráda ve společnosti starších lidí. Zdraví je a ptá se jich, jestli jsou v pořádku. Dělí se se spolužáky o ovoce, které nosí do školy. Pokládá ve škole otázky a na otázky odpovídá. Ráda vyrábí míče a panenky z místních materiálů.
Poznámky: Angellah žije ve svojí matkou ve čtyřpokojovém domě zhotoveném z bláta a zastřešeném starými železnými pláty, skrz které dovnitř při dešti zatéká. Matka zápasí s obživou rodiny od té doby, co zemřel její manžel. Pěstuje plodiny pro domácí potřebu a v sezóně prodává část produkce, aby získala prostředky na ostatní výdaje. Také vyrábí rohože a koše a prodává je v okolí, aby doplnila svůj příjem a mohla hradit poplatky. Vodu získávají z pramene, který je půl kilometru daleko a nosí ho v 10 a 20 litrových kanistrech. K vaření používají oheň, na který sbírají v nedalekém lese dřevo.
     

Tenywa Muzafalu

Stát: Uganda, East Africa  
Roční příspěvek: 7000 Kč pohlaví: chlapec věk: 14
Rodiče: oba sourozenci: 4    
Škola: Busagazi Community P/S
Chce být: Doktor
Zájmy: Hraní fotbalu
O dítěti: Muzafalu je tichý chlapec, pokorný a velmi poslušný. Špatně slyší od té doby, kdy ho srazil motocykl. Před touto nehodou byl Muzafalu jedním z nejlepších studentů, nyní má průměrný prospěch. Trvá mu to nějaký čas zeptat se na to, čemu nerozumí. Má rád své kamarády a společné trávení volného času. Nechce být zneužíván svými spolužáky. Rád hraje fotbal a je členem školního týmu. I přesto, že neslyší dobře, chce poslouchat hudbu. Je věřícím chlapcem. Muzafalu je by si rád uskutečnit svůj sen stát se doktorem.
Poznámky: Muzafalova rodina má celkem šest členů (rodiče a čtyři děti), hlavou rodiny je otec, který zápasí se zajištěním obživy pro rodinu. Pro otce s cukrovkou není snadné pracovat a to je důvodem, proč mají děti vyšší věk než je v jejich školních třídách obvyklé. Důvodem tak není to, že by děti byly pomalejší, ale musely kvůli nedostatku peněz na poplatky za studium sedět několik let doma. Dvě mladší děti spí v obývacím pokoji na papyrusových rohožích s pokrývkami. Muzafalu a jeho starší sestra bydlí v menším domku vedle hlavního domu. Rodiče mají celkem pět dětí, ale jedno z nich, Sharif, žije s tetou. K vaření používají palivové dřevo, ke svícení parafínové svíčky. Vodu získávají z pramene a nosí ji v kanystrech. Nádobí se suší v koši.
     

Musisi James

Stát: Uganda, East Africa  
Roční příspěvek: 7000 Kč pohlaví: chlapec věk: 13
Rodiče: oba sourozenci: 1    
Škola: St. Anthony Girls P/S Nyenga
Chce být: Kněz
Zájmy: Hraní fotbalu
O dítěti: Jamec je veselý a usměvavý chlapec. Je aktivní při výuce, zejména v odpovídání na otázky. Je velmi přímým, asertivním a říká, co má rád a nemá. Velmi rád hraje fotbal od té doby, co se dostal do školního fotbalového týmu. Má talent na hudbu, tanec a činohru, aktivně se těchto činností účastní ve škole. Má rád červenou barvu a nosí oblečení v této barvě. Pomáhá svému otci při překládání novin psaných v angličtině. Pokud by se stal knězem, bude k tomu potřebovat dalších 14 let, může ovšem svoje záměry do té doby změnit.
Poznámky: James žije se svým dědečkem a matkou, se kterou se k dědečkovi přistěhovali. Matka je duševně nemocná, její nemoc se čas od času projeví. Je to ona, kdo pěstuje plodiny na obživu, jelikož dědeček je velmi starý a slabý. Žijí v třípokojovém domě zhotoveném z nepálených cihel, okna mají bez výplně a střechu pokrývají železné plány, kterými dovnitř při deští zatéká voda, jelikož jsou již staré. Vlastní 5 selat a doufají, že některé z nich prodají a ostatní si ponechají, dokud nebudou potřebovat je prodat a doplnit tak svoje příjmy. Jamesův otec rodinu opustil a oženil se s jinou ženou. Neposkytuje jim žádnou podporu, aby mohl James chodit do školy.
     

Mutesasira Titus

Stát: Uganda, East Africa  
Roční příspěvek: 7000 Kč pohlaví: chlapec věk: 13
Rodiče: oba sourozenci: 0    
Škola: Cardinal Nsubuga SS Nyenga
Chce být: Doktor
Zájmy: Hraní fotbalu
O dítěti: Titus je průměrný student a chodí pravidelně do školy a to i v případě, že je špatné počasí a školu má daleko. Jeho dědeček je na něj hrdý, protože mu velmi pomáhá s domácími pracemi jako je vaření, nošení vody, umývání nádobí a kopání. Titus je otevřený, když s někým mluví, což je zřejmé z jeho prohlášení. Je také aktivní při debatním klubu a rád zaujímá stanovisko opozice. Aby se Titus stal doktorem, bude k tomu potřebovat ještě deset let studia.
Poznámky: Rodiče Tituse se rozešli, když byl ještě malý, opustili ho a zanechali u jeho dědečka. Žijí spolu ve dvoupokojovém domě z provizorních cihel a s hliněnou podlahou. Střecha je zhotovena ze starých železných plátů skz které do domu zatéká. V domě žijí celkem čtyři lidé: dědeček, Titus a jeho dva bratranci. Pěstují plodiny na pozemku kolem domu pro vlastní potřebu a přebytky prodávají. Jeden z bratranců peče palačinky a prodává je na nedalekém trhu, aby zajistil nějaký příjem. Dědeček je slabý a tak nemůže vykována žádnou těžkou práci. Vodu získávají ze studně a vaří na ohni a třech tradičních kamenech. Ke svícení používají malou petrolejovou lampu.
     

Ajolurwoth Devota

Stát: Uganda - East Africa  
Roční příspěvek: 7000 Kč pohlaví: dívka věk: 14
Rodiče: oba sourozenci: 2    
Škola: St. Peter`s College Warr Girls
Chce být: dová sestra
Zájmy: Zpěv
O dítěti: Devota je pokorná, tichá a disciplinovaná dívka mezi studenty, velmi aktivní a rozhodná při práci ve třídě. Má ráda trávení času hraním si s ostatními studenty. Doma ráda pomáhá matce s domácími pracemi jako je nošení vody ze studně, uklízení a praní prádla. Je členem Mládežnické křesťanské asociace (YCS) a také zpívá ve školním sboru. Je oblíbená svým třídním učitelem a pokud není nemocná, nikdy nezmešká výuku. Patří mezi žáky s nejlepším prospěchem ve třídě. Ráda také poslouchá zprávy v rádiu. Miluje žlutou barvu, protože je podle ní nádherná a obdivuhodná.
Poznámky: Rodina má pouze jednoho rodiče, matku, která je HIV pozitivní. Otec od rodiny před několika lety odešel a vstoupil do armády. Domů přišel poté, co začal trpět na AIDS a již bezmocné rodině tak ještě více přitížil. Rodina čelí výzvě, jak zajistit dostatek jídla a peněz, jelikož oba rodiče jsou kvůli AIDS velmi slabí a nemocní a nikdo není schopen odhadnout, jak dlouho ještě budou žít. Rodina je závislá na pouličním prodeji smažené podzemnice olejné, aby mohla pokrýt školní poplatky pro Devotu a její sourozence a hradit další výdaje rodiny. Rodina vlastní malý kousek půdy, kde pěstuje krátkodobé plodiny.
     

Nansubuga Catherine

Stát: Uganda, East Africa  
Roční příspěvek: 7000 Kč pohlaví: dívka věk: 7
Rodiče: oba sourozenci: 2    
Škola: St. Elizabeth P/S
Chce být: učitelka
Zájmy: skákání, vybíjená
O dítěti: Dívka je zdvořilá, způsobná a velmi zodpovědná. Ráda se učí, těžce nese, když z jakéhokoli důvodu do školy nemůže jít. Ve škole se zúčastňuje všech činností a ráda odpovídá na otázky. Když jsou její sešity popsané, včas na to svou maminku upozorňuje. Ve volném čase ráda čte a učí své kamarády, co se sama ve škole naučila. Vyrábí také panenky z banánovníkových vláken a hraje si s kamarádkami. Ráda si hraje na `maminku`.
Poznámky: Rodina se třemi dětmi žije v malém domku, zbudovaném na vlastním pozemku. Má dvě místnosti, střechu z plechů. Rodiče spí s nejmladším dítětem, dvě starší děti sdílejí rohož a jednu deku. Za domkem je latrina. Úroda z malého kousku půdy slouží především pro obživu rodiny, přebytek je na prodej. Matka smaží maniok a snaží se prodávat dětem ve škole o polední pauze. Ani tak se nedaří, aby děti trvale chodily do školy, na školné není. Je jim líto, když kamarádi do školy jdou a ony nemohou.
     

Nansubuga Mary

Stát: Uganda, East Africa  
Roční příspěvek: 7000 Kč pohlaví: dívka věk: 9
Rodiče: oba sourozenci: 2    
Škola: St. Kizito Namunyolo P/S
Chce být: zdravotní sestra
Zájmy: skákání
O dítěti: Skromná dívka, která chodí velmi ráda do školy, vstává brzy ráno a pečlivě se na školu připravuje. Většinou odchází bez snídaně, protože se bojí, aby nepřišla do školy pozdě. Je velmi zodpovědná a je-li požádána o nějakou práci nebo např. o doručení dopisu, udělá to okamžitě. Obdivuje řádové sestry a přeje si stát se zdravotní sestrou. Doma pomáhá bez vyzvání a je ráda, je-li to oceněno. Zkouší se učit násobilku.
Poznámky: V rodině žijí tři děti, mají malý domek vystavěný z jílu, se střechou z plechů. Vodu přinášejí v kanystrech ze studny, vaří na otevřeném ohništi za pomocí nasbíraných klacíků, v období dešťů musejí vařit v obytné místnosti. Oba rodiče jsou negramotní a velmi si přejí, aby se jejich dětem dostalo vzdělání, protože vědí, jak je těžké bez vzdělání sehnat zaměstnání. Jsou odkázání jen na uzavírání dohod na rolnické práce po vesnici. Matka mimo to smaží maniok a snaží se ho prodávat o přestávkách dětem ve škole. Rodičům se zatím nikdy nepodařilo udržet děti ve škole po celý školní rok, kvůli nezaplacenému školnému. Někdy zůstávají doma i polovinu školního roku, což se velmi projevuje na jejich prospěchu.
     

Nalwanga Florence

Stát: Uganda, East Africa  
Roční příspěvek: 7000 Kč pohlaví: dívka věk: 7
Rodiče: oba sourozenci: 3    
Škola: St. Elizabeth P/S
Chce být: zdravotní sestra
Zájmy: hry
O dítěti: Florence je velmi pilná, ráda čte a kreslí, ve škole je velmi aktivní. Baví ji angličtina a cestou ze školy domů si opakuje nová slovíčka. Ve škole si nejvíce užívá zpěv, ráda vede ostatní. Ráda jí brambory a rybu. Je chytrá a chodí vždycky upravená. Ve volném čase ráda svolává ostatní děti a hrají si na pěvecký sbor.
Poznámky: estičlenná rodina žije v domku s travnatou doškovou střechou, rodiče se dvěma dětmi spávají v jedné místnosti, ostatní dvě v druhé. Mají dřevěný kuchyňský přístavek, za domkem primitivní latrinu. Z větví a banánových listů mají vyrobenou koupelnu. Finančně jsou na tom tak špatně, že někdy nemají ani na sůl, musejí si půjčit u sousedů. Děti nemají víc než jedno jídlo denně, čaj neslazený. Na maličkém pozemku mnoho nevypěstují. Zbyde-li něco, prodají to. Onemocní-li někdo, léčí se jen bylinkami, na lékaře nemají. Matka si přivydělává sběrem palmových listů, ze kterých plete rohože, ale prodává je velmi levně, ve vesnici je velká konkurence. Rodina potřebuje podporu, aby se aspoň jednomu dítěti dostalo vzdělání.
     Strana číslo   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    (16)    17    

Další užitečné informace a odkazy:

Pokud máte jakékoli otázky týkající se Adopce na dálku®, prosíme, zavolejte nám na tel. č. 224 246 519 (po-čt 8.00–16.00) nebo navštivte Často kladené dotazy.

Databáze dětí je aktualizována každý týden. Jestliže jste zde právě nenašli zemi, ve které byste vzdělání dítěte chtěli podpořit, sledujte, prosíme, pravidelně naše webové stránky. V případě, že hledaná oblast není opakovaně k dispozici, informujte se, prosíme, v naší kontaktní kanceláři na tel. č. 224 246 519 (po-čt 8.00–16.00).