Adoptujte na dálku!

Postup je jednoduchý! Udělejte několik snadných kroků a pomozte konkrétnímu dítěti v jeho vzdělávání.

PODPOŘTE STUDENTY Z INDIE A AFRIKY!

Chtěl/-a bych podporovat ve vzdělání malého žáčka, ve vaší nabídce však převládají starší studenti. Proč bych měl/-a věnovat svou podporu jim?

Studenti zapojení do Adopce na dálku® pocházejí ze sociálně slabých rodin. Navzdory jejich nevýhodné startovací pozici se mezi nimi najdou i opravdu nadaní mladí lidé. V naší databázi naleznete ty z nich, kteří přišli o svého dárce, a kteří bez pomoci zvenčí nebudou moci svá studia dokončit. Dosažení vyššího vzdělání má přitom vliv nejen na samotného absolventa, ale i na rozvoj celého regionu, v němž žije.

… a několik důvodů, proč PODPOŘIT STUDENTY navíc:

  • podpora studentů trvá kratší dobu
  • pravděpodobnost, že absolvují svá studia úspěšně, je vyšší
  • jejich podpora začíná na 410 korunách měsíčně

Strana číslo   (1)    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    

V databázi máme 72 dětí z Indie, 57 dětí z Ugandy, 27 dětí ze Zambie, 24 dětí z Běloruska.

Výběr země:   pohlaví:   věková kategorie:   ostatní:

Vašemu dotazu odpovídá 180 dětí z databáze.
Rymdionak Ilia

Stát: Bělorusko  
Roční příspěvek: 6900 Kč pohlaví: chlapec věk: 10
Rodiče: oba sourozenci: 1    
Škola: Lyntupská střední škola
Chce být: vojákem
Zájmy: fotbal, řešení logických úloh
O dítěti: Ilia má velmi dobré školní výsledky. Rychle a snadno chápe školní učivo. Nejraději má hodiny matematiky a vždy se účastní školních matematických soutěží. Povahou je trošku cholerik a ve společenství přátel chce být vůdčí osobností. Ve volném čase rád hraje fotbal či další hry se svými kamarády.
Poznámky: Ilia je vychováván v neúplné rodině. Rodiče jsou rozvedeni a žijí odděleně. Otec platí alimenty nepravidelně, protože nemá stálé zaměstnání. Výchovy se však účastní. Blízko žijí prarodiče, kteří finančně své vnuky podporují: pomáhají se školní výbavou a zeleninou ze zahrady. Rodina patří k praktikujícím katolíkům a děti pravidelně navštěvují hodiny náboženství.
     
Finanční podpora programu Adopce na dálku v Bělorusku je zaměřena nejen na vzdělávání dětí, ale i na pomoc jejich sociálně slabým či jinak znevýhodněným rodinám. Svým zaměřením umožňuje úzký kontakt mezi dárcem a podporovaným dítětem/jeho rodinou.

Kozhan Aliaksandr

Stát: Bělorusko  
Roční příspěvek: 6900 Kč pohlaví: chlapec věk: 12
Rodiče: oba sourozenci: 5    
Škola: střední škola č. 2, Braslav
Chce být: fotbalistou nebo biologem
Zájmy: fotbal, tenis
O dítěti: Saša je veselý a společenský chlapec. Aktivně se účastní třídních i celoškolních akcí. Je velmi poslušný a má dobré společenské vychování. Dochází na lekce bojových umění, tenisu, tance a navštěvuje také dějepisný kroužek o historii regionu. Má mnoho přátel a umí přátelství ocenit. Díky své aktivitě a společenskému chování, shromažďuje kolem sebe děti k aktivnímu odpočinku, nejraději s nimi hraje fotbal.
Poznámky: Saša je vychováván ve velké rodině. Výchovu dětí má na starosti matka, protože otec doma tráví, kvůli zaměstnání, méně času. Pracuje jako pomocný dělník na stavbách ve městě Minsk. Matka má 1/4 úvazek jako sociální pracovník, protože ještě pečuje o tchyni. Starší bratr Alexej studuje na vysoké škole na strojního inženýra a dostává stipendium. Bratr Nikita se učí na číšníka, kuchaře a barmana. Ilia, Nikolai, Uliana chodí do školy. Všichni chlapci mají své povinnosti - v zimě pomáhají matce starat se o babičku a v létě pracují na zahradě, pomáhají připravit dříví na topení, obdělávají pozemek vedle domu, chytají ryby, sbírají houby nebo bobule. Příjem rodiny je nízký, pod úrovní životního minima pro 8 lidí.
     
Finanční podpora programu Adopce na dálku v Bělorusku je zaměřena nejen na vzdělávání dětí, ale i na pomoc jejich sociálně slabým či jinak znevýhodněným rodinám. Svým zaměřením umožňuje úzký kontakt mezi dárcem a podporovaným dítětem/jeho rodinou.

Hrapan Kanstantin

Stát: Bělorusko  
Roční příspěvek: 6900 Kč pohlaví: chlapec věk: 12
Rodiče: oba sourozenci: 3    
Škola: Gymnázium Braslav
Chce být: vojákem
Zájmy: hraní fotbalu, tenis, přednášení
O dítěti: Konstantin je klidný a hodný chlapec. Má rád sport, proto se přihlásil do tenisového kurzu. Ve škole dochází na doučování matematiky.
Poznámky: Rodina dlouhou dobu žila na vesnici. V minulém roce se přestěhovali do města. Příjem rodiny je velmi nízký a proto jim pomáhají prarodiče, kteří bydlí na vesnici a mají malé hospodářství. Starší děti o prázdninách jezdí za babičkou, kde společně chodí do lesa sbírat houby a lesní jahody. Děti také velmi rádi chodí do kostela. Nasťa zpívá v kostelním sboru a Kosťa je během mší ministrantem.
     
Finanční podpora programu Adopce na dálku v Bělorusku je zaměřena nejen na vzdělávání dětí, ale i na pomoc jejich sociálně slabým či jinak znevýhodněným rodinám. Svým zaměřením umožňuje úzký kontakt mezi dárcem a podporovaným dítětem/jeho rodinou.

Shetty Daksha

Stát: Indie  
Roční příspěvek: 4900 Kč pohlaví: chlapec věk: 8
Rodiče: oba sourozenci: 1    
Škola: Mother Teresa Memorial School
Chce být: zatím ještě neví
Zájmy: kreslení
O dítěti: Daksha je sice ještě malý, ale už v tomto věku má moc krásné písmo a všichni učitelé si jej pochvalují. Je to slušný a vychovaný chlapec, který ale zároveň nezkazí žádnou legraci. Ve třídě je aktivní a pomáhá s organizováním všeho, co je potřeba. Má moc rád sport a věnuje se mu ve volném čase.
Poznámky: Dakshasův tatínek pracuje jako pomocník v hotelu, jedná se však o velice nepravidelnou práci s nestálým příjmem. Maminka zůstává doma a stará se o děti. Oba rodiče si moc přejí, aby děti mohly studovat. Dakshasova sestra je aktuálně v 7. třídě a příjmy, které rodina má, nestačí na pokrytí studijních nákladů pro oba sourozence.
     

Nanzelena Nankula Sylivia

Stát: Uganda, East Africa  
Roční příspěvek: 7000 Kč pohlaví: dívka věk: 7
Rodiče: oba sourozenci: 4    
Škola: St. Mary`s P/S Bufumbe
Chce být: zdravotní sestrou
Zájmy: schovávaná a vybíjená
O dítěti: Sylivia ráda chodí do školy a dělá si domácí úkoly ihned poté, co přijde ze školy domů. Má ráda sladkosti, jako jsou sušenky nebo cukroví. Ve škole má dobrý prospěch a ráda se stará o mladší děti.
Poznámky: Hlavou rodiny je otec, žijí ve dvoupokojovém domě. Otec má ještě druhou rodinu, která má šestnáct členů, z nichž osm jsou děti, které stále chodí do školy a další dvě děti, které již školu vyšly, ale zůstávají doma. Rodiče Sylivie jsou farmáři, poslední tři sezóny byla jejich půda zasažena dlouhým obdobím sucha a úroda byl slabá. Předtím, než dozrají plodiny a mohou sklízet úrodu, jsou děti často posílány ze školy domů, jelikož nemají uhrazené školní poplatky. I když rodiče prodají úrodu, ani tak není výdělek dostatečný k tomu, aby pokryl poplatky a další výdaje rodiny.
     

Trukan Daniil

Stát: Bělorusko  
Roční příspěvek: 6900 Kč pohlaví: chlapec věk: 6
Rodiče: oba sourozenci: 3    
Škola: SŠ č.1, Braslav
Chce být: vojákem
Zájmy: hudba, karate, hry a sporty
O dítěti: Danii je povahou velmi dobrosrdečný a ke starším osobám se vždy chová s úctou. Mezi kamarády a spolužáky je autoritou. Je veselý a rád se účastní všech třídních i školních akcí. Chodí do hudební školy, kde se učí hrát na housle. Dochází také na karate, které jej také velmi baví.
Poznámky: Danil má mladší sestru a dva bratry. Jeho otec pracuje jako elektrikář a matka je v současné době na mateřské dovolené. Rodina žije v malém městě Braslav ve Vitebském kraji. Rodiče respektují zájmy dětí, rozvíjejí jejich vlohy a podporují jejich kreativitu. Každou neděli společně chodí do kostela, kde se Danil, spolu se svou sestrou Dášou, účastní hodin náboženství.
     
Finanční podpora programu Adopce na dálku v Bělorusku je zaměřena nejen na vzdělávání dětí, ale i na pomoc jejich sociálně slabým či jinak znevýhodněným rodinám. Svým zaměřením umožňuje úzký kontakt mezi dárcem a podporovaným dítětem/jeho rodinou.

Komushenko Ivan

Stát: Bělorusko  
Roční příspěvek: 6900 Kč pohlaví: chlapec věk: 10
Rodiče: oba sourozenci: 2    
Škola: střední škola č. 1, Braslava
Chce být: hasičem
Zájmy: fotbal, tanec
O dítěti: Ivan se ve škole jeví jako schopný, ukázněný a pečlivý student. Aktivně se účastní školních sportovních akcí. Mezi svými zálibami - hraním na kytaru a tancem, začal tento rok tvořit z korálků a navštěvuje kroužek `Mladý střelec`. Ve volném čase rád hraje s kamarády fotbal. Vždy se snaží pomáhat matce starat se o mladší sourozence.
Poznámky: Ivan je vychováván ve velké rodině, kde jsou všechny děti ve školním věku. Matka pracuje ve vodárenské službě ve městě Braslav a otec jezdí za prací do Ruska, protože v místě bydliště práci nemůže najít. Pro otce je to druhé manželství a v první rodině má ještě nedospělé dítě. Rodiče (vetšinou matka) věnují velkou pozornost morální výchově dětí. Učí je dávat do souladu duchovní a hmotné hodnoty, vyvažovat své potřeby a možnosti. Děti jsou vedeny k náboženské výchově, o víkendu chodí s matkou do kostela na mši svatou a pravidelně navštěvují hodiny náboženství.
     
Finanční podpora programu Adopce na dálku v Bělorusku je zaměřena nejen na vzdělávání dětí, ale i na pomoc jejich sociálně slabým či jinak znevýhodněným rodinám. Svým zaměřením umožňuje úzký kontakt mezi dárcem a podporovaným dítětem/jeho rodinou.

Kasana Elvin

Stát: Uganda, East Africa  
Roční příspěvek: 7000 Kč pohlaví: chlapec věk: 7
Rodiče: oba sourozenci: 2    
Škola: Lake Side Junior school
Chce být: pilotem
Zájmy: fotbal
O dítěti: Chlapec je aktivní a má respekt k ostatním. Ve škole má vzornou docházku a účastní se všech školních i mimoškolních aktivit. Často pomáhá ostatním s vysvětlováním látky a baví ho zpívat ve školním pěveckém sboru.
Poznámky: Rodina žije v nedokončeném, malém domku a děti se dělí o starou matraci na spaní a deky. Na provizorním ohništi připravují a prodávají svačiny školním dětem. Úrodu mají pro svou potřebu a částečně i na prodej. Vlastní také starý bicykl, který používají na převážení a prodej ryb a vypěstovaných plodin. Drobné příjmy však nestačí na pokrytí základních životních potřeb, léků a školních poplatků.
     

Rohan Kumar

Stát: India  
Roční příspěvek: 4900 Kč pohlaví: chlapec věk: 5
Rodiče: oba sourozenci: 0    
Škola: Mother Teresa Memorial School
Chce být: zatím ještě neví
Zájmy: kreslení
O dítěti: Rohan je chytrý, otevřený a občas docela upovídaný chlapec. Ve školce je moc šikovný, vždy se hlásí a odpovídá na otázky paní učitelky. O přestávkách si moc rád hraje s ostatními dětmi. Krásně tancuje a rád si zpívá písničky, které se učí. Rohan je vůdčí osobností třídy. Ve volném čase moc rád hraje kriket a tráví čas s babičkou posloucháním příběhů, které mu vypráví. Pomáhá doma s různými jednoduchými pracemi. Je to zvídavý chlapec, jakmile objeví něco, čemu nerozumí, hned se všech dospělých ptá na vysvětlení.
Poznámky: Rohanova rodina žije v Hallihole, kde nemají k dispozici sociální vybavení, ani žádnou infrastrukturu. Nejbližší civilizace je od nich vzdálená 23 km. Rohanův otec pracuje jako námezdní dělník. Jeho práce je obtížná a nepravidelná, většinou opravdu pracuje 3-4 dny v týdnu. Jelikož v této oblasti žijí převážně chudí lidé, musí otec za prací daleko cestovat. Rohanova matka se stará o domácnost. S rodinou žije také babička z otcovy strany. Všichni se společně schází každý večer k jídlu a povídají si. Chodí také společně do lesa sbírat dříví na topení a občas také loví ryby.
     

Kasanga Henry

Stát: Zambia  
Roční příspěvek: 8000 Kč pohlaví: chlapec věk: 8
Rodiče: oba sourozenci: 3    
Škola: Rodwell Mwepu Primary
Chce být: horník
Zájmy: fotbal, sportovní aktivity
O dítěti: Henry ve svých volných chvílích rád hraje fotbal. Ve škole jej baví čtení a psaní. Pravidleně chodívá se svou rodinou do kostela a pozorně poslouchá biblické příběhy. Jednou ve škole viděl video o těžbě a práce horníka jej natolik zaujala, že by se chtěl jedním v budoucnu stát.
Poznámky: Henryho matka nemá vzdělání a otec dokončil pouze 9. třídu. Rodiče jsou zemědělští rolníci a jejich úroda závisí na příznivém počasí. Kvůli vysokým nákladům na hnojivo mají většinu času nízkou sklizeň. Příjmy z jejich drobného zemědelství nejsou dostačujicí na zajištění základních potřeb rodiny a zaplacení školních poplaků.
     Strana číslo   (1)    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    

Další užitečné informace a odkazy:

Pokud máte jakékoli otázky týkající se Adopce na dálku®, prosíme, zavolejte nám na tel. č. 224 246 519 (po-čt 8.00–16.00) nebo navštivte Často kladené dotazy.

Databáze dětí je aktualizována každý týden. Jestliže jste zde právě nenašli zemi, ve které byste vzdělání dítěte chtěli podpořit, sledujte, prosíme, pravidelně naše webové stránky. V případě, že hledaná oblast není opakovaně k dispozici, informujte se, prosíme, v naší kontaktní kanceláři na tel. č. 224 246 519 (po-čt 8.00–16.00).