Adoptujte na dálku!

Postup je jednoduchý! Udělejte několik snadných kroků a pomozte konkrétnímu dítěti v jeho vzdělávání.

PODPOŘTE STUDENTY Z INDIE A AFRIKY!

Chtěl/-a bych podporovat ve vzdělání malého žáčka, ve vaší nabídce však převládají starší studenti. Proč bych měl/-a věnovat svou podporu jim?

Studenti zapojení do Adopce na dálku® pocházejí ze sociálně slabých rodin. Navzdory jejich nevýhodné startovací pozici se mezi nimi najdou i opravdu nadaní mladí lidé. V naší databázi naleznete ty z nich, kteří přišli o svého dárce, a kteří bez pomoci zvenčí nebudou moci svá studia dokončit. Dosažení vyššího vzdělání má přitom vliv nejen na samotného absolventa, ale i na rozvoj celého regionu, v němž žije.

… a několik důvodů, proč PODPOŘIT STUDENTY navíc:

  • podpora studentů trvá kratší dobu
  • pravděpodobnost, že absolvují svá studia úspěšně, je vyšší
  • jejich podpora začíná na 410 korunách měsíčně

Strana číslo   (1)    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    

V databázi máme 69 dětí z Indie, 64 dětí z Ugandy, 23 dětí ze Zambie, 30 dětí z Běloruska.

Výběr země:   pohlaví:   věková kategorie:   ostatní:

Vašemu dotazu odpovídá 186 dětí z databáze.
Hrapan Kanstantin

Stát: Bělorusko  
Roční příspěvek: 6900 Kč pohlaví: chlapec věk: 12
Rodiče: oba sourozenci: 3    
Škola: Gymnázium Braslav
Chce být: vojákem
Zájmy: hraní fotbalu, tenis, přednášení
O dítěti: Konstantin je klidný a hodný chlapec. Má rád sport, proto se přihlásil do tenisového kurzu. Ve škole dochází na doučování matematiky.
Poznámky: Rodina dlouhou dobu žila na vesnici. V minulém roce se přestěhovali do města. Příjem rodiny je velmi nízký a proto jim pomáhají prarodiče, kteří bydlí na vesnici a mají malé hospodářství. Starší děti o prázdninách jezdí za babičkou, kde společně chodí do lesa sbírat houby a lesní jahody. Děti také velmi rádi chodí do kostela. Nasťa zpívá v kostelním sboru a Kosťa je během mší ministrantem.
     
Finanční podpora programu Adopce na dálku v Bělorusku je zaměřena nejen na vzdělávání dětí, ale i na pomoc jejich sociálně slabým či jinak znevýhodněným rodinám. Svým zaměřením umožňuje úzký kontakt mezi dárcem a podporovaným dítětem/jeho rodinou.

Shetty Daksha

Stát: Indie  
Roční příspěvek: 4900 Kč pohlaví: chlapec věk: 8
Rodiče: oba sourozenci: 1    
Škola: Mother Teresa Memorial School
Chce být: zatím ještě neví
Zájmy: kreslení
O dítěti: Daksha je sice ještě malý, ale už v tomto věku má moc krásné písmo a všichni učitelé si jej pochvalují. Je to slušný a vychovaný chlapec, který ale zároveň nezkazí žádnou legraci. Ve třídě je aktivní a pomáhá s organizováním všeho, co je potřeba. Má moc rád sport a věnuje se mu ve volném čase.
Poznámky: Dakshasův tatínek pracuje jako pomocník v hotelu, jedná se však o velice nepravidelnou práci s nestálým příjmem. Maminka zůstává doma a stará se o děti. Oba rodiče si moc přejí, aby děti mohly studovat. Dakshasova sestra je aktuálně v 7. třídě a příjmy, které rodina má, nestačí na pokrytí studijních nákladů pro oba sourozence.
     

Trukan Daniil

Stát: Bělorusko  
Roční příspěvek: 6900 Kč pohlaví: chlapec věk: 6
Rodiče: oba sourozenci: 3    
Škola: SŠ č.1, Braslav
Chce být: vojákem
Zájmy: hudba, karate, hry a sporty
O dítěti: Danii je povahou velmi dobrosrdečný a ke starším osobám se vždy chová s úctou. Mezi kamarády a spolužáky je autoritou. Je veselý a rád se účastní všech třídních i školních akcí. Chodí do hudební školy, kde se učí hrát na housle. Dochází také na karate, které jej také velmi baví.
Poznámky: Danil má mladší sestru a dva bratry. Jeho otec pracuje jako elektrikář a matka je v současné době na mateřské dovolené. Rodina žije v malém městě Braslav ve Vitebském kraji. Rodiče respektují zájmy dětí, rozvíjejí jejich vlohy a podporují jejich kreativitu. Každou neděli společně chodí do kostela, kde se Danil, spolu se svou sestrou Dášou, účastní hodin náboženství.
     
Finanční podpora programu Adopce na dálku v Bělorusku je zaměřena nejen na vzdělávání dětí, ale i na pomoc jejich sociálně slabým či jinak znevýhodněným rodinám. Svým zaměřením umožňuje úzký kontakt mezi dárcem a podporovaným dítětem/jeho rodinou.

Kasana Elvin

Stát: Uganda, East Africa  
Roční příspěvek: 7000 Kč pohlaví: chlapec věk: 7
Rodiče: oba sourozenci: 2    
Škola: Lake Side Junior school
Chce být: pilotem
Zájmy: fotbal
O dítěti: Chlapec je aktivní a má respekt k ostatním. Ve škole má vzornou docházku a účastní se všech školních i mimoškolních aktivit. Často pomáhá ostatním s vysvětlováním látky a baví ho zpívat ve školním pěveckém sboru.
Poznámky: Rodina žije v nedokončeném, malém domku a děti se dělí o starou matraci na spaní a deky. Na provizorním ohništi připravují a prodávají svačiny školním dětem. Úrodu mají pro svou potřebu a částečně i na prodej. Vlastní také starý bicykl, který používají na převážení a prodej ryb a vypěstovaných plodin. Drobné příjmy však nestačí na pokrytí základních životních potřeb, léků a školních poplatků.
     

Rohan Kumar

Stát: India  
Roční příspěvek: 4900 Kč pohlaví: chlapec věk: 5
Rodiče: oba sourozenci: 0    
Škola: Mother Teresa Memorial School
Chce být: zatím ještě neví
Zájmy: kreslení
O dítěti: Rohan je chytrý, otevřený a občas docela upovídaný chlapec. Ve školce je moc šikovný, vždy se hlásí a odpovídá na otázky paní učitelky. O přestávkách si moc rád hraje s ostatními dětmi. Krásně tancuje a rád si zpívá písničky, které se učí. Rohan je vůdčí osobností třídy. Ve volném čase moc rád hraje kriket a tráví čas s babičkou posloucháním příběhů, které mu vypráví. Pomáhá doma s různými jednoduchými pracemi. Je to zvídavý chlapec, jakmile objeví něco, čemu nerozumí, hned se všech dospělých ptá na vysvětlení.
Poznámky: Rohanova rodina žije v Hallihole, kde nemají k dispozici sociální vybavení, ani žádnou infrastrukturu. Nejbližší civilizace je od nich vzdálená 23 km. Rohanův otec pracuje jako námezdní dělník. Jeho práce je obtížná a nepravidelná, většinou opravdu pracuje 3-4 dny v týdnu. Jelikož v této oblasti žijí převážně chudí lidé, musí otec za prací daleko cestovat. Rohanova matka se stará o domácnost. S rodinou žije také babička z otcovy strany. Všichni se společně schází každý večer k jídlu a povídají si. Chodí také společně do lesa sbírat dříví na topení a občas také loví ryby.
     

Kasanga Henry

Stát: Zambia  
Roční příspěvek: 8000 Kč pohlaví: chlapec věk: 8
Rodiče: oba sourozenci: 3    
Škola: Rodwell Mwepu Primary
Chce být: horník
Zájmy: fotbal, sportovní aktivity
O dítěti: Henry ve svých volných chvílích rád hraje fotbal. Ve škole jej baví čtení a psaní. Pravidleně chodívá se svou rodinou do kostela a pozorně poslouchá biblické příběhy. Jednou ve škole viděl video o těžbě a práce horníka jej natolik zaujala, že by se chtěl jedním v budoucnu stát.
Poznámky: Henryho matka nemá vzdělání a otec dokončil pouze 9. třídu. Rodiče jsou zemědělští rolníci a jejich úroda závisí na příznivém počasí. Kvůli vysokým nákladům na hnojivo mají většinu času nízkou sklizeň. Příjmy z jejich drobného zemědelství nejsou dostačujicí na zajištění základních potřeb rodiny a zaplacení školních poplaků.
     

Yasinski Kanstantin

Stát: Bělorusko  
Roční příspěvek: 6900 Kč pohlaví: chlapec věk: 9
Rodiče: oba sourozenci: 2    
Škola: Komajskaja střední škola
Chce být: lékařem
Zájmy: hry s míčem, jízda na kole
O dítěti: Konstatntin je velice starostlivý ve škole. Je velice společenský a velice snadno navazuje kontakty s jinými dětmi. Má spoustu kamarádů. Ve škole si dár hraje s ostatními dětmi. Do školy jezdí autobusem. Rád si hraje se svým mladším bratrem, pomáhá krmit slepice a uklízí dvorek.
Poznámky: Konstantin je vychováván v mnohočlenné rodině. Pracuje pouze otec, matka je na mateřské dovolené. V rodinném hospodářství se jedná o prasata pro zajištění masa. V létě chodí na jahody a houby, které pak zavařují na zimu, aby si vylepšili své materiální podmínky. Rodina žije pod životním mminimem. Během školních prázdnin jsou děti doma. Hlavní formou odpočinku pro děti jsou hry s kamarády na dvorku.
     
Finanční podpora programu Adopce na dálku v Bělorusku je zaměřena nejen na vzdělávání dětí, ale i na pomoc jejich sociálně slabým či jinak znevýhodněným rodinám. Svým zaměřením umožňuje úzký kontakt mezi dárcem a podporovaným dítětem/jeho rodinou.

Chashun Arsenii

Stát: Bělorusko  
Roční příspěvek: 6900 Kč pohlaví: chlapec věk: 8
Rodiče: oba sourozenci: 1    
Škola: Děrkovščinská školka a škola
Chce být: stavařem
Zájmy: rád kreslí, staví z lega, hraje si venku s kamarády
O dítěti: Arsenij je citlivý, přátelský. Do školy chodí rád, snaží se v učení. Má hodně kamarádů. Ve volném čase rád jezdí na kole, staví ze stavenbice. Je aktivní, zvídavý.
Poznámky: Arsenij žije a matkou a s bratrem na vesnici. Rodina je špatně zabezpečená. Rodiče nejsou sezdáni. O výchovu a výživu dětí se stará hlavně matka. V péči o děti jí pomáhá babička. Otec s rodinou trvale nežije, peníze na děti platí nepravidelně. Vztahy mezi rodiči jsou napjaté. Matka se snaží poskytnout dětem vše nezbytné, ale peněžní prostředky rodiny na to nestačí. Snaží se šetřit.
     
Finanční podpora programu Adopce na dálku v Bělorusku je zaměřena nejen na vzdělávání dětí, ale i na pomoc jejich sociálně slabým či jinak znevýhodněným rodinám. Svým zaměřením umožňuje úzký kontakt mezi dárcem a podporovaným dítětem/jeho rodinou.

Trybuhova Sofia

Stát: Bělorusko  
Roční příspěvek: 6900 Kč pohlaví: dívka věk: 7
Rodiče: oba sourozenci: 1    
Škola: Střední škola č. 4 Vitebsk
Chce být: lékařkou
Zájmy: hraje pohybové hry venku
O dítěti: Sofia je laskavá, přátelská dívka. K povinnostem se staví odpovědně. Je velmi společenská, umí kolem sebe rychle shromáždit děti a organizovat nějakou činnost. Miluje zvířata a o domácí zvířata (kočka) se stará ona. .
Poznámky: Sofia vyrůstá v rodině s mnoha dětmi. V rodine jsou tři nezletilé děti. Rodina je špatně zabezpečená, je v těžké materiální situaci, v současné době žijí z výplaty otce a z přídavků na děti. Nemají vždycky pro děti materiální prostředky, problémy mají hlavně před začátkem školního roku . V bytě, kde rodina žije velmi chudě, je nutná rekonstrukce, bydlí ve stísněných podmínkách. Spolu s rodinou bydlí i babička, které byt patří.
     
Finanční podpora programu Adopce na dálku v Bělorusku je zaměřena nejen na vzdělávání dětí, ale i na pomoc jejich sociálně slabým či jinak znevýhodněným rodinám. Svým zaměřením umožňuje úzký kontakt mezi dárcem a podporovaným dítětem/jeho rodinou.

Musachi Florence

Stát: Zambia  
Roční příspěvek: 8000 Kč pohlaví: dívka věk: 10
Rodiče: oba sourozenci: 2    
Škola: Rodwell Mwepu Primary
Chce být: zdravotní sestrou
Zájmy: kreslení a vybarvování
O dítěti: Florence je ve svém kmeni Lunda a má pár kamarádu, kteří s ní hrají netball. Většinu času tráví pomáháním v domácnosti či kresbou a vybarvováním. Oblíbeným pokrmem je lokální nshima s fazolemi. V kostele patří do skupiny s názvem Stella, kde je zvykem oblékat se do bílých šatů a tančit při příležitosti speciální mše. Florence si bytí členkou skupiny velice užívá a dělá ji to šťastnou. Ve škole má ráda kreslení a vybarvování a její oblíbenou barvou je červená. Chtěla by se stát zdravotní sestrou, protože ráda pozoruje práci sester při podávání léků v lékárně či nemocnici.
Poznámky: Otec je pracovně omezený kvůli zdravotním problémům v pravé ruce. Matka prodává rajčata ze zahrady, ale obchod jde pomalu, jelikož je na trhu velká konkurence a většina žen dělá to samé. Příjem je tak nestabilní a někdy nedosáhne ani 300 kwacha za měsíc. Oba dva rodiče nemají vzdělání a je tak těžké získat dobrou práci. Rodina žije poslední tři roky v malém pronajatém domě o dvou pokojích. Vodu mají ve studni na dvorku a vaří dvakrát denně. Na svícení používají přes noc svíčky.
     Strana číslo   (1)    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    

Další užitečné informace a odkazy:

Pokud máte jakékoli otázky týkající se Adopce na dálku®, prosíme, zavolejte nám na tel. č. 224 246 519 (po-čt 8.00–16.00) nebo navštivte Často kladené dotazy.

Databáze dětí je aktualizována každý týden. Jestliže jste zde právě nenašli zemi, ve které byste vzdělání dítěte chtěli podpořit, sledujte, prosíme, pravidelně naše webové stránky. V případě, že hledaná oblast není opakovaně k dispozici, informujte se, prosíme, v naší kontaktní kanceláři na tel. č. 224 246 519 (po-čt 8.00–16.00).