Adoptujte na dálku!

Postup je jednoduchý! Udělejte několik snadných kroků a pomozte konkrétnímu dítěti v jeho vzdělávání.

PODPOŘTE STUDENTY Z INDIE A AFRIKY!

Chtěl/-a bych podporovat ve vzdělání malého žáčka, ve vaší nabídce však převládají starší studenti. Proč bych měl/-a věnovat svou podporu jim?

Studenti zapojení do Adopce na dálku® pocházejí ze sociálně slabých rodin. Navzdory jejich nevýhodné startovací pozici se mezi nimi najdou i opravdu nadaní mladí lidé. V naší databázi naleznete ty z nich, kteří přišli o svého dárce, a kteří bez pomoci zvenčí nebudou moci svá studia dokončit. Dosažení vyššího vzdělání má přitom vliv nejen na samotného absolventa, ale i na rozvoj celého regionu, v němž žije.

… a několik důvodů, proč PODPOŘIT STUDENTY navíc:

  • podpora studentů trvá kratší dobu
  • pravděpodobnost, že absolvují svá studia úspěšně, je vyšší
  • jejich podpora začíná na 410 korunách měsíčně

Strana číslo   (1)    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    

V databázi máme 41 dětí z Indie, 56 dětí z Ugandy, 24 dětí ze Zambie, 22 dětí z Běloruska.

Výběr země:   pohlaví:   věková kategorie:   ostatní:

Vašemu dotazu odpovídá 142 dětí z databáze.




Rymdionak Ilia

Stát: Bělorusko  
Roční příspěvek: 6900 Kč pohlaví: chlapec věk: 10
Rodiče: oba sourozenci: 1    
Škola: Lyntupská střední škola
Chce být: vojákem
Zájmy: fotbal, řešení logických úloh
O dítěti: Ilia má velmi dobré školní výsledky. Rychle a snadno chápe školní učivo. Nejraději má hodiny matematiky a vždy se účastní školních matematických soutěží. Povahou je trošku cholerik a ve společenství přátel chce být vůdčí osobností. Ve volném čase rád hraje fotbal či další hry se svými kamarády.
Poznámky: Ilia je vychováván v neúplné rodině. Rodiče jsou rozvedeni a žijí odděleně. Otec platí alimenty nepravidelně, protože nemá stálé zaměstnání. Výchovy se však účastní. Blízko žijí prarodiče, kteří finančně své vnuky podporují: pomáhají se školní výbavou a zeleninou ze zahrady. Rodina patří k praktikujícím katolíkům a děti pravidelně navštěvují hodiny náboženství.
     
Finanční podpora programu Adopce na dálku v Bělorusku je zaměřena nejen na vzdělávání dětí, ale i na pomoc jejich sociálně slabým či jinak znevýhodněným rodinám. Svým zaměřením umožňuje úzký kontakt mezi dárcem a podporovaným dítětem/jeho rodinou.

Kozhan Aliaksandr

Stát: Bělorusko  
Roční příspěvek: 6900 Kč pohlaví: chlapec věk: 11
Rodiče: oba sourozenci: 5    
Škola: střední škola č. 2, Braslav
Chce být: fotbalistou nebo biologem
Zájmy: fotbal, tenis
O dítěti: Saša je veselý a společenský chlapec. Aktivně se účastní třídních i celoškolních akcí. Je velmi poslušný a má dobré společenské vychování. Dochází na lekce bojových umění, tenisu, tance a navštěvuje také dějepisný kroužek o historii regionu. Má mnoho přátel a umí přátelství ocenit. Díky své aktivitě a společenskému chování, shromažďuje kolem sebe děti k aktivnímu odpočinku, nejraději s nimi hraje fotbal.
Poznámky: Saša je vychováván ve velké rodině. Výchovu dětí má na starosti matka, protože otec doma tráví, kvůli zaměstnání, méně času. Pracuje jako pomocný dělník na stavbách ve městě Minsk. Matka má 1/4 úvazek jako sociální pracovník, protože ještě pečuje o tchyni. Starší bratr Alexej studuje na vysoké škole na strojního inženýra a dostává stipendium. Bratr Nikita se učí na číšníka, kuchaře a barmana. Ilia, Nikolai, Uliana chodí do školy. Všichni chlapci mají své povinnosti - v zimě pomáhají matce starat se o babičku a v létě pracují na zahradě, pomáhají připravit dříví na topení, obdělávají pozemek vedle domu, chytají ryby, sbírají houby nebo bobule. Příjem rodiny je nízký, pod úrovní životního minima pro 8 lidí.
     
Finanční podpora programu Adopce na dálku v Bělorusku je zaměřena nejen na vzdělávání dětí, ale i na pomoc jejich sociálně slabým či jinak znevýhodněným rodinám. Svým zaměřením umožňuje úzký kontakt mezi dárcem a podporovaným dítětem/jeho rodinou.

Mpumba James

Stát: Zambia  
Roční příspěvek: 8000 Kč pohlaví: chlapec věk: 9
Rodiče: oba sourozenci: 1    
Škola: Mukonchi Government Primary School
Chce být: idičem
Zájmy: figurky z hlíny
O dítěti: James je z kmene Luba, ale mluví bembštinou. Je to hodný hoch, který má přátelskou povahu. Vyučování navštěvuje denně od 10.00 do 14.00 hodin. Chodil 2 roky na předškolní přípravu v misii v Mukonchi a poté postoupil do 1. třídy základní školy v Mukonchi. Dochází také na sobotní vyučování pořádané misií a v neděli s maminkou do kostela. Jeho oblíbená barva je zelená.
Poznámky: Jamesova maminka měla dvě děti s manželem, který později zemřel. Po čase se znovu vdala a má další dvě děti. Nyní žije pohromadě 5 členů rodiny - James s rodiči, s bratrem Jaclodem a nevlastním bratrem Terrou. Jeho druhý nevlastní bratr žije u prarodičů, také v Mukonchi. Rodina bydlí na pozemku, který patřil Jamesovu otci, ve čtyřech místnostech, v domku z nepálených cihel a azbestovou střechou. Nemají elektřinu ani tekoucí vodu, tu přináší ze studny. Jamesovi rodiče se živí truhlařinou a pěstují plodiny na pozemku patřícímu Jamesovým prarodičům.
     

Gerasimchik Maksim

Stát: Bělorusko  
Roční příspěvek: 6900 Kč pohlaví: chlapec věk: 10
Rodiče: oba sourozenci: 2    
Škola: Základní škola č. 2,Braslav
Chce být: idičem
Zájmy: fotbal, šachy
O dítěti: Maksim je zodpovědný, společenský chlapec a ve škole má mnoho přátel. Většinu svého volného času tráví se svým bratrem a sestrou. Ve svém pokoji si vždy udržuje vzorný pořádek.
Poznámky: Maksim žije spolu s rodiči, bratrem a sestrou. Matka je na mateřské dovolené a otec pracuje jako řidič. Pokud má možnost, snaží se otec přivydělat peníze pro rodinu další občasnou prací. Každou neděli chodí celá rodina do kostela a Maksim se pravidelně účastní výuky náboženství.
     
Finanční podpora programu Adopce na dálku v Bělorusku je zaměřena nejen na vzdělávání dětí, ale i na pomoc jejich sociálně slabým či jinak znevýhodněným rodinám. Svým zaměřením umožňuje úzký kontakt mezi dárcem a podporovaným dítětem/jeho rodinou.

Barouka Uladislau

Stát: Bělorusko  
Roční příspěvek: 6900 Kč pohlaví: chlapec věk: 12
Rodiče: oba sourozenci: 2    
Škola: střední škola č. 2, Postavy
Chce být: fotbalovým trenérem
Zájmy: fotbal, plavání
O dítěti: Ulad je laskavé a otevřené dítě. Je společenský a má mnoho přátel. Ve škole je pečlivý. Miluje outdoorové hry a aktivně se účastní školních sportovních akcí. Chodí do mládežnické fotbalové školy ve sportovně-rekreačním komplexu. Každý rok se jejich tým účastní republikových fotbalových soutěží `Kožený míč` v kategorii dětí a mládeže. Ve volném čase si rád hraje s mladším bratrem či venku s kamarády.
Poznámky: Ulad je vychováván v kompletní rodině. Otec a matka mají u dětí velkou autoritu založenou na úctě. Ulad má starší sestru a mladšího bratra. Sestra Valeria má 14 let a chodí do 9. ročníku. Mladší bratr nastoupil v létě do mateřské školy, v zimě bude mít 3 roky. Matka je na mateřské dovolené. Otec pracuje u společnosti Beltelekom jako elektromechanik. Jeho plat je hlavním příjmem rodiny. Během letních prázdnin navštěvují starší děti babičku na vesnici. Ta žije sama a tak jí pomáhají s domácími pracemi (plejí na zahradě nebo uklízí venku). V letním období rodina ráda vyráží do přírody na řeku nebo do lesa. Občas se celá rodina sejde před televizí a dívá se na zajímavý film.
     
Finanční podpora programu Adopce na dálku v Bělorusku je zaměřena nejen na vzdělávání dětí, ale i na pomoc jejich sociálně slabým či jinak znevýhodněným rodinám. Svým zaměřením umožňuje úzký kontakt mezi dárcem a podporovaným dítětem/jeho rodinou.

Miadelec Danil

Stát: Bělorusko  
Roční příspěvek: 6900 Kč pohlaví: chlapec věk: 13
Rodiče: oba sourozenci: 3    
Škola: Junkovská ZŠ
Chce být: traktoristou
Zájmy: emeslná tvorba, počítačové hry
O dítěti: Danil má ve škole velmi dobré výsledky. Snaží se být vždy pozorný a soustředěný, a proto bez problému vykonává domácí úkoly. Je velmi přátelský, rád zve své kamarády na návštěvu domů a rád také chodí na návštěvy sám. Jednou by se chtěl stát, stejně jako jeho otec, traktoristou. Zajímá se o techniku a velmi rád spolu s otcem opravuje traktor.
Poznámky: Danil žije spolu s rodiči a sourozenci na venkově. V rodině se před rokem narodil bratr Jaroslav. Otec pracuje jako traktorista v kolchoze. Jeho výdělek je však velmi nízký a výplatu dostává často se zpožděním 2 až 3 měsíců. Matka je na mateřské dovolené a stará se o děti a o domácnost. Aby zlepšili svou finanční situaci, chovají rodiče prasata a pěstují zeleninu pro vlastní spotřebu.
     
Finanční podpora programu Adopce na dálku v Bělorusku je zaměřena nejen na vzdělávání dětí, ale i na pomoc jejich sociálně slabým či jinak znevýhodněným rodinám. Svým zaměřením umožňuje úzký kontakt mezi dárcem a podporovaným dítětem/jeho rodinou.

Hrapan Kanstantin

Stát: Bělorusko  
Roční příspěvek: 6900 Kč pohlaví: chlapec věk: 12
Rodiče: oba sourozenci: 3    
Škola: Gymnázium Braslav
Chce být: vojákem
Zájmy: hraní fotbalu, tenis, přednášení
O dítěti: Konstantin je klidný a hodný chlapec. Má rád sport, proto se přihlásil do tenisového kurzu. Ve škole dochází na doučování matematiky.
Poznámky: Rodina dlouhou dobu žila na vesnici. V minulém roce se přestěhovali do města. Příjem rodiny je velmi nízký a proto jim pomáhají prarodiče, kteří bydlí na vesnici a mají malé hospodářství. Starší děti o prázdninách jezdí za babičkou, kde společně chodí do lesa sbírat houby a lesní jahody. Děti také velmi rádi chodí do kostela. Nasťa zpívá v kostelním sboru a Kosťa je během mší ministrantem.
     
Finanční podpora programu Adopce na dálku v Bělorusku je zaměřena nejen na vzdělávání dětí, ale i na pomoc jejich sociálně slabým či jinak znevýhodněným rodinám. Svým zaměřením umožňuje úzký kontakt mezi dárcem a podporovaným dítětem/jeho rodinou.

Azheshkouski Eduard

Stát: Bělorusko  
Roční příspěvek: 6900 Kč pohlaví: chlapec věk: 10
Rodiče: oba sourozenci: 2    
Škola: Slabodkovská škola
Chce být: zatím neví
Zájmy: sportovní hry, kreslení
O dítěti: Eduard je velmi talentovaný chlapec, chodí na taneční i výtvarný kurz. Rád také navštěvuje sportovní sekci.
Poznámky: Eduard je z početné rodiny. Jeho maminka pracuje jako kuchařka ve školní jídelně a otec je traktoristou. Oba rodiče však mají nízké mzdy a výplatu dostávají velmi často s velkým zpožděním. Starší syn studuje v 11. ročníku. Rád by se v budoucnu dostal na vysokou školu, proto dochází na doučování, za které rodiče musí platit. Aby rodina zvládala obtížnou finanční situaci, pěstují zeleninu, ovoce a chovají dvě krávy, dvě prasata a slepice.
     
Finanční podpora programu Adopce na dálku v Bělorusku je zaměřena nejen na vzdělávání dětí, ale i na pomoc jejich sociálně slabým či jinak znevýhodněným rodinám. Svým zaměřením umožňuje úzký kontakt mezi dárcem a podporovaným dítětem/jeho rodinou.

Mahalitski Andrei

Stát: Bělorusko  
Roční příspěvek: 6900 Kč pohlaví: chlapec věk: 13
Rodiče: oba sourozenci: 0    
Škola: Archemovská škola
Chce být: důstojníkem
Zájmy: zpěv, tanec, hraní fotbalu
O dítěti: Andrei je čilý a kamarádský chlapec. Dobře zpívá, tančí a rád se také zabývá sportem. Ve škole se pravidelně účastní soutěží a koncertů. Je předsedou třídy.
Poznámky: Rodiče Andreie byli zbaveni rodičovských práv z důvodu alkoholismu. Chlapce si vzala do výchovy rodina bratra z otcovy strany. Jedná se o fungující a družnou rodinu, kde se chlapec necítí odděleně. Petr je vojákem z povolání, jeho manželka pracuje jako kuchařka v domově pro invalidy a přestárlé. Vychovávají své dvě děti a pro Andreie vytvořili podmínky, které potřebuje pro svůj osobní rozvoj a studium.
     
Finanční podpora programu Adopce na dálku v Bělorusku je zaměřena nejen na vzdělávání dětí, ale i na pomoc jejich sociálně slabým či jinak znevýhodněným rodinám. Svým zaměřením umožňuje úzký kontakt mezi dárcem a podporovaným dítětem/jeho rodinou.

Iazemau Denis

Stát: Bělorusko  
Roční příspěvek: 6900 Kč pohlaví: chlapec věk: 11
Rodiče: oba sourozenci: 2    
Škola: SŠ 26, Vitebsk
Chce být: Chce pracovat jako řidič.
Zájmy: Sportovní hry
O dítěti: Denis je velmi aktivní chlapec. Rád věci zkoumá a dokáže si vytvořit vlastní názor. Školní program zatím zvládá těžce, proto se učí ve škole s lehčím výukovým programem.
Poznámky: Denis má dva bratry předškolního věku. Jeho rodina nemá své vlastní bydlení, proto si pronajímají pokoj na ubytovně. Protože je maminka dlouhodobě nemocná, nevystačují finanční prostředky na živobytí a vše potřebné. Do rodiny proto dochází pracovnice sociální služby a s oblečením pro děti pomáhají také sousedé.
     
Finanční podpora programu Adopce na dálku v Bělorusku je zaměřena nejen na vzdělávání dětí, ale i na pomoc jejich sociálně slabým či jinak znevýhodněným rodinám. Svým zaměřením umožňuje úzký kontakt mezi dárcem a podporovaným dítětem/jeho rodinou.



Strana číslo   (1)    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    

Další užitečné informace a odkazy:

Pokud máte jakékoli otázky týkající se Adopce na dálku®, prosíme, zavolejte nám na tel. č. 224 246 519 (po-čt 8.00–16.00) nebo navštivte Často kladené dotazy.

Databáze dětí je aktualizována každý týden. Jestliže jste zde právě nenašli zemi, ve které byste vzdělání dítěte chtěli podpořit, sledujte, prosíme, pravidelně naše webové stránky. V případě, že hledaná oblast není opakovaně k dispozici, informujte se, prosíme, v naší kontaktní kanceláři na tel. č. 224 246 519 (po-čt 8.00–16.00).