Adoptujte na dálku!

Postup je jednoduchý! Udělejte několik snadných kroků a pomozte konkrétnímu dítěti v jeho vzdělávání.

PODPOŘTE STUDENTY Z INDIE A AFRIKY!

Chtěl/-a bych podporovat ve vzdělání malého žáčka, ve vaší nabídce však převládají starší studenti. Proč bych měl/-a věnovat svou podporu jim?

Studenti zapojení do Adopce na dálku® pocházejí ze sociálně slabých rodin. Navzdory jejich nevýhodné startovací pozici se mezi nimi najdou i opravdu nadaní mladí lidé. V naší databázi naleznete ty z nich, kteří přišli o svého dárce, a kteří bez pomoci zvenčí nebudou moci svá studia dokončit. Dosažení vyššího vzdělání má přitom vliv nejen na samotného absolventa, ale i na rozvoj celého regionu, v němž žije.

… a několik důvodů, proč PODPOŘIT STUDENTY navíc:

  • podpora studentů trvá kratší dobu
  • pravděpodobnost, že absolvují svá studia úspěšně, je vyšší
  • jejich podpora začíná na 410 korunách měsíčně

Strana číslo   1    2    3    4    5    6    7    8    (9)    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    

V databázi máme 83 dětí z Indie, 42 dětí z Ugandy, 52 dětí ze Zambie, 29 dětí z Běloruska.

Výběr země:   pohlaví:   věková kategorie:   ostatní:

Vašemu dotazu odpovídá 206 dětí z databáze.
Mujogga Erisa

Stát: Uganda, East Africa  
Roční příspěvek: 7000 Kč pohlaví: chlapec věk: 7
Rodiče: oba sourozenci: 3    
Škola: Najja R/C P/S
Chce být: idič
Zájmy: hraní s autíčky
O dítěti: Erisa je pohledný, ale velmi ostýchavý chlapec. Je poslušný, respektuje dospělé. Chodí do školy denně, ale těžce nese, je-li ze školy vrácen domů pro nezaplacené školné. Rád kreslí a vybarvuje obrázky. Rád jí rybu a rýži. Má velmi rád svého bratříčka, vyrábí pro něj hračky ze starých plechovek. O Bohu ještě mnoho neví, ale chodí do kostela každou neděli.
Poznámky: Rodina má čtyři děti, z nichž dvě chodí do školy, dvě jsou ještě malé. Hlavou rodiny je otec, ale není schopen rodinu zabezpečit, je velmi slabý po dvou prodělaných operacích, přesto ale jeho potíže přetrvávají. Dříve vyráběl cihly, ale dnes je na tuto práci slabý, proto pracuje se dvěma chlapci, kteří vykonávají většinu práce, on je zaučuje. O výdělky se dělí. Pozemek rodině poskytuje úrodu pro vlastní potřebu, pokud je něco navíc, prodají to. Rodina bydlí v domku o dvou místnostech, v jedné spí rodiče s menšími dětmi, starší dvě děti si na noc stelou v obýváku. Vaří na otevřeném venkovním ohništi, v domku svítí petrolejkami. Mají pouze jednu židli, na které sedává otec, ostatní sedí při jídle na zemi.
     

Nakibirango Shira

Stát: Uganda, East Africa  
Roční příspěvek: 7000 Kč pohlaví: dívka věk: 8
Rodiče: oba sourozenci: 4    
Škola: St. Joseph R/C Mkindu P/S
Chce být: zdravotní sestra
Zájmy: vybíjená
O dítěti: Shirah je vytáhlá usměvavá holčička. V rodině druhorozená. Je velmi aktivní, okamžitě odpovídá na otázky a nezaváhá pokusit se odpovědět znovu, pokud udělala chybu. Miluje hudbu a cítí se dobře, může-li předzpěvovat. Tím, že je první děvče v rodině, je velmi nápomocná své matce, při přípravě jídel apod. Dochází do školy ze vzdálenosti 2 km a vždy přichází včas. Ve škole patří mezi nejšikovnější žáky. Je hravá a veselá. Je členkou pěveckého sboru při nedělní škole.
Poznámky: Shira žije s rodiči, ale často i jen s matkou, protože otec je se svou další manželkou a dětmi. Rodina je devítičlenná, protože matka měla dvě děti ještě před sňatkem s nynějším manželem. Až na jedno dítě, všechny chodí do školy. Bydlí v malém domku, děti sdílejí - více než po dvou - matrace a rohože i deky a prostěradla na přikrytí. Vaří ve venkovní primitivní kuchyni, vodu přinášejí z vrtu. Prádlo suší na trávě, jen otcovy věci se suší na sousedově šňůře (drátu). Svítí petrolejkou, děti chodí do školy nepravidelně, jen podle toho, jak se rodičům podaří zaplatit školné z jejich nízkých příjmů. Podle toho také vypadá jejich prospěch.
     

Nakyomu Patra Francis

Stát: Uganda, East Africa  
Roční příspěvek: 7000 Kč pohlaví: dívka věk: 7
Rodiče: oba sourozenci: 4    
Škola: St. Joseph R/C Mkindu P/S
Chce být: učitelka
Zájmy: vybíjená
O dítěti: Patra se ráda učí a ve škole je aktivní. Chodí do školy zcela pravidelně a ze školy jde rovnou cestou domů, nezdržuje se žádnými hrami. Pomáhá mamince s domácími pracemi a je hodná k sourozencům. Vždy si společně hrají a dělí se o věci. Je dychtivá, trochu umíněná, ale chytrá a ve škole vždy nejlepší. Nemá ráda, je-li do něčeho nucena, ráda dělá věci dobrovolně. Začíná hezky číst a učiteli je hodnocena velmi hezky.
Poznámky: V rodině je pět dětí, rodiče jsou rolníci a úroda je pro obživu rodiny i na prodej. Na svém kousku půdy si vybudovali i domek, v jedné místnosti spí rodiče s nejmenšími dětmi, ve druhé ostatní děti, které se dělí o rohože i přikrývky. Jedna místnost slouží jako obývací a poslední je malý obchůdek, kde prodávají petrolej, sůl, kari koření, cukr a další drobné zboží. Když se jim podaří prodat úrodu, nakoupí zboží pro svůj obchůdek. Matka se snaží prodávat ještě čerstvou zeleninu. Dělají všechno možné, aby rodinu uživili a zvládli ještě hradit školné, ale je to na ně příliš, děti chodí do školy nepravidelně.
     

Mitunevich Tatsiana

Stát: Bělorusko  
Roční příspěvek: 6900 Kč pohlaví: dívka věk: 9
Rodiče: oba sourozenci: 2    
Škola: Základní škola, Lyntupy
Chce být: tanečnicí
Zájmy: pohybové hry, tanec
O dítěti: Tatsiana je předsedkyně třídy, pracovitá, slušná, zodpovědná a spolehlivá, když ji učitel něčím pověří, má jistotu, že to splní. Doma je velice živá a aktivní, ale někdy i prchlivá a chce být vždy středem pozornosti.
Poznámky: Tatsiana je ze slušné katolické rodiny, rodiče se velice dobře starají o děti a vypomáhají na základní škole, kde matka také působí v rodičovském spolku. Rodina se podílí na zdobení oltáře v kostele. Každou neděli chodí na mši, děti navštěvují výuku náboženství. Starší bratr Tatsiany je ministrant. Základním příjmem rodiny je výplata otce. Matka se bude brzy vracet do práce z mateřské dovolené, její zaměstnání však není jisté.
     
Finanční podpora programu Adopce na dálku v Bělorusku je zaměřena nejen na vzdělávání dětí, ale i na pomoc jejich sociálně slabým či jinak znevýhodněným rodinám. Svým zaměřením umožňuje úzký kontakt mezi dárcem a podporovaným dítětem/jeho rodinou.

Karymulaeva Darya

Stát: Bělorusko  
Roční příspěvek: 6900 Kč pohlaví: dívka věk: 8
Rodiče: oba sourozenci: 2    
Škola: Základní škola, Lyntupy
Chce být: vychovatelkou v mateřské škole
Zájmy: malování, tanec, zpěv
O dítěti: Darya je hodná, pilná a přívětivá. Ve škole je pečlivá, velice zodpovědně přistupuje k domácím úkolům. Je společenská, snadno komunikuje jak s dospělými, tak i s dětmi.
Poznámky: Darya je jedním ze třech dětí v rodině. Matka vychovává děti sama, neboť otec pracuje na stavbě v Rusku a jenom zřídka se vídá s rodinou. Zaměstnání otce není oficiální, proto ne vždy dostává výplatu. Matka se stará o seniory v domově důchodců. Děti studují náboženství, chodí do kostela a účastní se přípravy k náboženským svátkům. Rodina nemá vlastní dům, bydlí společně s babičkou.
     
Finanční podpora programu Adopce na dálku v Bělorusku je zaměřena nejen na vzdělávání dětí, ale i na pomoc jejich sociálně slabým či jinak znevýhodněným rodinám. Svým zaměřením umožňuje úzký kontakt mezi dárcem a podporovaným dítětem/jeho rodinou.

Bukis Stanislau

Stát: Bělorusko  
Roční příspěvek: 6900 Kč pohlaví: chlapec věk: 8
Rodiče: oba sourozenci: 2    
Škola: Základní škola č. 1. Braslav
Chce být: inženýrem
Zájmy: rád se věnuje kreativní tvorbě
O dítěti: Stanislau je zvídavý, zajímají ho nové věci, čte encyklopedie, věnuje se technice a sám vytváří malé drobné výrobky. Mimo jiné navštěvuje uměleckou školu, kde zpívá a tančí. Má hodně kamarádů, dokonce i brání mladší děti.
Poznámky: Stanislau se učí na základní škole, jeho bratr a sestra chodí do školky. Rodina nemá vlastní bydlení, proto bydlí spolu s babičkou ve dvoupokojovém bytě. Rodina začala se stavbou vlastního domu,  kvůli nedostatku peněz však stavba nepokračuje. Rodina je velice přátelská, dělají všechno spolu, pracují a odpočívají, chodí na procházky po okolí a rádi objevují nová místa. Chytají ryby, chodí do lesa sbírat houby a společně je vaří. 
     
Finanční podpora programu Adopce na dálku v Bělorusku je zaměřena nejen na vzdělávání dětí, ale i na pomoc jejich sociálně slabým či jinak znevýhodněným rodinám. Svým zaměřením umožňuje úzký kontakt mezi dárcem a podporovaným dítětem/jeho rodinou.

Tiusel Uladislau

Stát: Bělorusko  
Roční příspěvek: 6900 Kč pohlaví: chlapec věk: 8
Rodiče: oba sourozenci: 2    
Škola: Základní škola č. 1. Braslav
Chce být: právníkem
Zájmy: pohybové hry, šachy, rád se věnuje kreativní tvorbě
O dítěti: Uladislau je aktivní, neklidný, ale je poslušný. Musí být vždy v pohybu, rád jezdí na kole. Sestry miluje, se starší sestrou se však často hádají. Rád si hraje s dětskou stavebnicí a s plastelínou.
Poznámky: Uladislauův otec neměl 4 roky stálou práci, jezdil do Ruska za účelem dočasného výdělku. Současně hledá práci blízko domova. Matka je na mateřské s mladší sestrou. Rodina je odkázaná na menší vlastní hospodářství, které jim zabezpečuje alespoň nějakou obživu. Bydlí velice skromně. Starší sestra Uladislaa tančí, chodí do kroužku pro děti a mládež, ráda vaří a je zodpovědná za třídní časopis na základní škole.  
     
Finanční podpora programu Adopce na dálku v Bělorusku je zaměřena nejen na vzdělávání dětí, ale i na pomoc jejich sociálně slabým či jinak znevýhodněným rodinám. Svým zaměřením umožňuje úzký kontakt mezi dárcem a podporovaným dítětem/jeho rodinou.

Shpak Aliaksandr

Stát: Bělorusko  
Roční příspěvek: 6900 Kč pohlaví: chlapec věk: 9
Rodiče: oba sourozenci: 2    
Škola: Základní škola č. 1. Braslav
Chce být: hasičem
Zájmy: sbírání Lega, kreslení, fotbal
O dítěti: Aliaksandr je klidný a schopný kluk. Věnuje se šachům a lehké atletice v dětských kroužcích. Pomáhá také matce doma, mezi jeho základní úkoly patří nosit dřiví a dohlížet na mladší sourozence.
Poznámky: Aliaksandrův otec pracuje jako hajný a jeho plat je jediným příjmem v rodině, máma je na mateřské s malým dítětem. Nemají vlastní dům, proto bydlí spolu s babičkou. Aliaksandr je nejstarší dítě v rodině a proto musí plnit spoustu domácích povinností jako přinést dřiví na topení, vyplít záhony a dohlížet na mladší bratry. 
     
Finanční podpora programu Adopce na dálku v Bělorusku je zaměřena nejen na vzdělávání dětí, ale i na pomoc jejich sociálně slabým či jinak znevýhodněným rodinám. Svým zaměřením umožňuje úzký kontakt mezi dárcem a podporovaným dítětem/jeho rodinou.

Krauchanka Maksim

Stát: Bělorusko  
Roční příspěvek: 6900 Kč pohlaví: chlapec věk: 12
Rodiče: oba sourozenci: 1    
Škola: Základní škola č. 23, Vitebsk
Chce být: právníkem
Zájmy: sport
O dítěti: Maksim je hodný, klidný a uvážlivý
Poznámky: Mladší bratr Maksima má rakovinu (invalida), proto jejich matka nemůže pracovat a zůstává doma s nemocným dítětem. Rodina je přátelská, avšak trpí současně finančními a sociálními obtížemi z důvodu nemoci mladšího dítěte a dlouhodobě pokračující léčbě. Aby si matka odlehčila, Maksim tráví léto u prarodičů, ale o víkendu za nim jezdí i rodiče. Na vesnici pěstují zeleninu, zavařují rajčata a okurky, aby jim potraviny vystačily během roku. 
     
Finanční podpora programu Adopce na dálku v Bělorusku je zaměřena nejen na vzdělávání dětí, ale i na pomoc jejich sociálně slabým či jinak znevýhodněným rodinám. Svým zaměřením umožňuje úzký kontakt mezi dárcem a podporovaným dítětem/jeho rodinou.

Miadelets Daniil

Stát: Bělorusko  
Roční příspěvek: 6900 Kč pohlaví: chlapec věk: 12
Rodiče: oba sourozenci: 3    
Škola: Junkovská základní škola
Chce být: traktoristou
Zájmy: rád se věnuje kreativní tvorbě, počítačové hry
O dítěti: Daniil má velmi dobré známky ve škole. Během vyučovacích hodin je soustředěný a pozorný, díky čemuž si rychle poradí s domácími úkoly. Je přátelský a kamarádi ho rádi navštěvují. Jeho otec je pro něho příkladem, také chce získat řidičský průkaz a pracovat jako traktorista. Když jeho otec opravuje traktor, Daniil se dívá a pomáhá mu.
Poznámky: Daniilův otec pracuje jako traktorista v zemědělském družstvu, které rodině poskytlo menší domek na vesnici. Mzda otce je nízká a občas se vyplácí se zpožděním. Nicméně otec nemůže změnit práci, jinak by ztratili bydlení. Sestře Milaně je rok a bratru Jaroslavovi jsou tři měsíce, proto máma čerpá mateřskou dovolenou. Bratr Denis půjde tento rok na základní školu. Tato početná rodina chová domácí zvířata a pěstuje zeleninu, aby svou situaci o něco zlepšila.  O svátcích rodina chodí do kostela. Daniil navštěvuje výuku náboženství.   
     
Finanční podpora programu Adopce na dálku v Bělorusku je zaměřena nejen na vzdělávání dětí, ale i na pomoc jejich sociálně slabým či jinak znevýhodněným rodinám. Svým zaměřením umožňuje úzký kontakt mezi dárcem a podporovaným dítětem/jeho rodinou.Strana číslo   1    2    3    4    5    6    7    8    (9)    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    

Další užitečné informace a odkazy:

Pokud máte jakékoli otázky týkající se Adopce na dálku®, prosíme, zavolejte nám na tel. č. 224 246 519 (po-čt 8.00–16.00) nebo navštivte Často kladené dotazy.

Databáze dětí je aktualizována každý týden. Jestliže jste zde právě nenašli zemi, ve které byste vzdělání dítěte chtěli podpořit, sledujte, prosíme, pravidelně naše webové stránky. V případě, že hledaná oblast není opakovaně k dispozici, informujte se, prosíme, v naší kontaktní kanceláři na tel. č. 224 246 519 (po-čt 8.00–16.00).