Adoptujte na dálku!

Postup je jednoduchý! Udělejte několik snadných kroků a pomozte konkrétnímu dítěti v jeho vzdělávání.

Strana číslo   1    2    3    4    5    6    7    8    9    (10)    11    12    

V databázi máme 47 dětí z Indie, 32 dětí z Ugandy, 2 dětí ze Zambie, 31 dětí z Běloruska.

Výběr země:   pohlaví:   věková kategorie:   ostatní:

Vašemu dotazu odpovídá 112 dětí z databáze.
Namirembe Nusula

Stát: Uganda  
Roční příspěvek: 7000 Kč pohlaví: dívka věk: 7
Rodiče: oba sourozenci: 0    
Škola: St. Kizito Primary School Nattyole
Chce být: učitelkou
Zájmy: skákání přes švihadlo
O dítěti: Nusula je pracovité děvče vzácného charakteru a plné odhodlání. Přes svůj nízký věk se snaží usměrňovat chování svých vrstevníků a vést je k dobré morálce. Bez problému pomáhá ostatním a s radostí učí menší děti vyrábět míče a panenky z vláken banánovníku. Mluví lugandsky, snaží se použít i pár slov v angličtině a miluje růžovou barvu.
Poznámky: Rodinná situace Nusuly je opravdu žalostná. Otec rodinu opustil ještě před jejím narozením, matka se znovu provdala a Nusulu zanechali se svou babičkou a dvěma bratranci. Ta se dívku snaží vychovávat, žijí díky pěstování plodin na jejich malém pozemku a o víkendu sbírají palivové dříví k prodeji. Někdy se jim dostane pomoci od Nusulina strýce, který je rolníkem. Do komunitního života se moc nezapojují, protože babička je již velmi stará a dochází jí síly.
     

Nabbengo Milly

Stát: Uganda  
Roční příspěvek: 7000 Kč pohlaví: dívka věk: 7
Rodiče: oba sourozenci: 0    
Škola: St. Kizito Primary School Nattyole
Chce být: sestřičkou
Zájmy: skákání přes švihadlo
O dítěti: Milly je sportovně nadaná dívenka, baví jí zvláště běh a atletika. Ráda by se stala zdravotní sestřičkou, ve třídě si s oblibou prohlíží rozvěšené mapy a hezky si hraje s ostatními dětmi. Mluví lugandsky a pokouší se sestavovat jednoduché věty v angličtině. Vzpomíná na své poslední narozeniny, kdy dostala malé dárečky od své rodiny i kamarádů. Do školy dochází asi dva kilometry.
Poznámky: Dívka žije spolu se svou ovdovělou babičkou, tetou a měsíční sestřenicí. Babička se o ně snaží postarat, protože její rodiče se pohádali a rozešli. Otec po hádce zůstal chromý, a tak i on čerpá z babiččiny pomoci. Matka odešla do hlavního města za prací a už se nevrátila, s rodinou nijak nekomunikuje a nikdo o ní nic neví. Babička prodává ve stánku s rajčaty, cibulí a cukrovou třtinou a okopává zahrady sousedům. Občas prodává i palivové dříví.
     

Nakate Sarah

Stát: Uganda  
Roční příspěvek: 7000 Kč pohlaví: dívka věk: 6
Rodiče: oba sourozenci: 0    
Škola: St. Kizito Primary School Nattyole
Chce být: učitelkou
Zájmy: běhání
O dítěti: Sarah navštěvuje mateřskou školku a jejím přáním je stát se paní učitelkou. Je velmi aktivní, má ráda atletiku a tančí tradiční tance. Moc ráda si hraje s malými dětmi a ty nejmenší ráda chová a nosí. Několikrát se snažila i nakrmit úplně malá miminka běžnými potravinami. Maminka jí ale vysvětlila, že ta ještě normální stravu jíst nemohou. Už nyní je velice zodpovědná a pečlivě vykonává své domácí povinnosti.
Poznámky: Malá Sarah žije společně s maminkou, prarodiči a strýcem v malém domku. Byla počata znásilněním její maminky během návratu ze školy. Otec není znám a maminka se stále vzdělává a učí se na kadeřnici. Prarodiče jsou již staří a nemocní, lépe je na tom babička, která se snaží na jejich živobytí vydělat. Okopává místní pozemky a usiluje o poplacení školného pro Sarah i její maminku.
     

Najjuma Judith

Stát: Uganda  
Roční příspěvek: 7000 Kč pohlaví: dívka věk: 8
Rodiče: oba sourozenci: 4    
Škola: St. Kizito Primary School Nattyole
Chce být: účetní
Zájmy: vybíjená
O dítěti: Judith navštěvuje třetí třídu a má zájem stát se paní účetní. Ve škole je pečlivá a učitelé neustále kontrolují její sešity, aby zjistili poslední probranou látku. Je pozornou posluchačkou, mluví lugandsky a trochu anglicky a velmi ráda hraje netball. Judith se umí pořádně rozčílit, ale velice rychle na vše zapomene.
Poznámky: Judith žije spolu se svými rodiči, dvěma vlastními a jedním nevlastním sourozencem v bývalém pekařství, které je poskládáno z železných plechů. V jednom rohu místnosti spí děti a ve druhém jejich rodiče a místnost oddělují závěsy. Věnují se pěstování kávovníku, který ale bývá napadán nemocemi a chřadne. V tu chvíli je pro ně výzvou zvládnout veškerý chod domácnosti a postarat se o poplacení školného pro všechny sourozence.
     

Namuddu Juliet

Stát: Uganda  
Roční příspěvek: 7000 Kč pohlaví: dívka věk: 8
Rodiče: oba sourozenci: 2    
Škola: St. Kizito Primary School Nattyole
Chce být: účetní
Zájmy: netball (obdoba basketu)
O dítěti: Juliet je veselá a milá dívka a jejím přáním je stát se účetní. Je ráda chválena, nedělá jí problém vést ostatní a má ráda týmovou práci. S láskou vzpomíná na svůj školní výlet do zoo v Entebbe, kde viděla zebry, slony, lvy a obrovské hady. Ve chvílích volna hraje netball a věnuje se hereckým a dramatickým dovednostem.
Poznámky: Situace v rodině je složitá. Rodiče se rozešli a dívku i se sourozenci nechali vyrůstat u babičky. Otec se zavázal, že je bude podporovat a babičce pomáhat platit vzniklé výdaje. Oba opravdu tvrdě pracují, pronajímají si půdu a pěstují plodiny na prodej. V rodině žijí i dva otcovi bratři, kteří jsou mentálně postižení a vyžadují lékařskou péči. Rodina navštěvuje kostel a účastní se komunitních aktivit.
     

Nantume Noelina

Stát: Uganda  
Roční příspěvek: 7000 Kč pohlaví: dívka věk: 7
Rodiče: oba sourozenci: 2    
Škola: St. Kizito Primary School Nattyole
Chce být: účetní
Zájmy: výroba a hraní s panekami
O dítěti: Noeline je velice zodpověná dívka, která ráda vede a směruje ostatní. Její velkou zálibou je zpěv a hra na schovávanou a když chce někoho pozlobit, zatahá ho za uši. S radostí vzpomíná na den, kdy se svou třídou předváděla taneční vystoupení a moc si to užívala. Bez problému se dokáže postarat o svého nejmladšího brášku. Mluví lugandsky a snaží se říci alespoň pár slovíček v angličtině.
Poznámky: Noeline žije společně s rodiči a dvěma sourozenci. Otec je alkoholik, své drobné peníze utrácí za alkohol a o vzdělání svých dětí nijak nepřemýšlí. Matka se snaží vydělat alespoň nějaké peníze, a tak mimo jiné pěstuje plodiny k prodeji a modlí se za lepší budoucnost svých dětí.
     

Wasswa Joel

Stát: Uganda  
Roční příspěvek: 7000 Kč pohlaví: chlapec věk: 10
Rodiče: oba sourozenci: 2    
Škola: St. Kizito Primary School Nattyole
Chce být: učitelem
Zájmy: fotbal
O dítěti: Joel je tichý a zároveň velmi aktivní hoch, který se touží stát učitelem. Občas je i trochu tvrdohlavý a umí se pěkně rozčílit. Nejvíce se odreaguje hraním fotbalu a rád se v něm zlepšuje nejrůznějším cvičením a tréningem. Moc rád navštěvuje své příbuzné a nejvíce ho potěšila školní návštěva zoologické zahrady v Entebbe. Škola je vzdálena přibližně čtyři kilometry od jeho domova.
Poznámky: Joel žije ve velké rodině společně se dvěma vlastními a třemi nevlastními sourozenci. Rodinu vede maminka, otec se podruhé oženil a veškerý svůj čas i finance věnuje na zajištění nové rodiny. Maminka pracuje na tržišti, kde vykupuje a prodává plodiny, ale následkem vysokého krevního tlaku a žaludečních vředů není schopna pracovat bez obtíží.
     

Matovu William

Stát: Uganda  
Roční příspěvek: 7000 Kč pohlaví: chlapec věk: 9
Rodiče: oba sourozenci: 4    
Škola: St. Kizito Primary School Nattyole
Chce být: učetním
Zájmy: fotbal
O dítěti: William je velmi sebevědomý chlapec s vůdčím talentem. Rád vyrábí auta za využití dostupného materiálu a opravuje vše, co se rozbije. Ve škole je pečlivý a přesný, jeho úkolem je sledovat čas a hlásit konec a začátek vyučovacích hodin. Mluví lugandsky a snaží se říci i něco v angličtině.
Poznámky: Chlapec žije se svými rodiči a čtyřmi sourozenci v třípokojovém domě. Rodina pěstuje plodiny k prodeji, ale často se potýká se škůdci a následnými chorobami rostlin, zloději a neefektivními metodami práce. Společně navštěvují kostel a účastní se komunitích aktivit.
     

Bongole Eriasa

Stát: Uganda  
Roční příspěvek: 7000 Kč pohlaví: chlapec věk: 9
Rodiče: oba sourozenci: 3    
Škola: St. Kizito Primary School Nattyole
Chce být: doktorem
Zájmy: fotbal
O dítěti: Eriasa je klučina plný energie a rád by se stal lékařem. Jeho maminka o něm říká, že je ze všech jejích dětí nejpilnějším studentem. S radostí vzpomíná na své poslední narozeniny, kdy mu kamarádi zazpívali a přinesli dárky, je zodpovědný a krásně se stará o své mladší sourozence. Ve chvílích volna si rád vyrábí autíčka a mezi barvami má v oblibě červenou a černou. Dokáže se pěkně rozzlobit, když si ho někdo dobírá kvůli zlozvyku cucání palce.
Poznámky: Chlapec žije se svými rodiči a dvěma sourozenci ve dvoupokojovém domku z pálených cihel a železných plechů. Tak jako většina místních obyvatel se věnují pěstování plodin a jejich následnému prodeji, ale pokud se vyskytne jakákoliv možnost další práce, bez váhání ji vezmou. Pokrýt školné je pro ně složité, děti tak často chybí a to se dále promítá do jejich prospěchu.
     

Zolombe Zeymaana

Stát: Uganda  
Roční příspěvek: 7000 Kč pohlaví: chlapec věk: 10
Rodiče: oba sourozenci: 6    
Škola: St. Bonaventure Primary School Mulajje
Chce být: mechanikem
Zájmy: fotbal a výroba a hraní s autíčky
O dítěti: Zeymaana se v budoucnu vidí mechanikem, protože velmi rád opravuje stará rádia a drobné přístroje. Asi jako většina místních kluků si užívá hry fotbalu a rád vzpomíná na poslední důležitý zápas, který mohl sledovat. Dokáže se pořádně rozzlobit, ale velice snadno odpouští a na hádku zapomíná.
Poznámky: Hoch žije společně s rodiči a šesti sourozenci v třípokojovém domě. Pronajímají půdu a pěstují plodiny k prodeji, o víkendech a svátcích se do práce zapojují i jejich starší děti a také chovají kuřata a prasata. Kvůli chorobám se jim však nedaří chov rozšiřovat. Vodu získávají z vrtu a účastní se komunitních aktivit.
     Strana číslo   1    2    3    4    5    6    7    8    9    (10)    11    12    

Další užitečné informace a odkazy:

Pokud máte jakékoli otázky týkající se Adopce na dálku®, prosíme, zavolejte nám na tel. č. 224 246 519 (po-čt 8.00–16.00) nebo navštivte Často kladené dotazy.

Databáze dětí je aktualizována každý týden. Jestliže jste zde právě nenašli zemi, ve které byste vzdělání dítěte chtěli podpořit, sledujte, prosíme, pravidelně naše webové stránky. V případě, že hledaná oblast není opakovaně k dispozici, informujte se, prosíme, v naší kontaktní kanceláři na tel. č. 224 246 519 (po-čt 8.00–16.00).