Adoptujte na dálku!

Postup je jednoduchý! Udělejte několik snadných kroků a pomozte konkrétnímu dítěti v jeho vzdělávání.

Strana číslo   1    2    3    4    5    6    (7)    8    

V databázi máme 18 dětí z Indie, 32 dětí z Ugandy, 4 dětí ze Zambie, 18 dětí z Běloruska.

Výběr země:   pohlaví:   věková kategorie:   ostatní:

Vašemu dotazu odpovídá 72 dětí z databáze.
Rodrigues Mebal Anton

Stát: India  
Roční příspěvek: 6000 Kč pohlaví: dívka věk: 21
Rodiče: oba sourozenci: 3    
Škola: Queen of the Apostles Convent, Vamanjoor, Mangalore
Chce být: řádovou sestrou
Zájmy: čtení, společenské a venkovní hry
O dítěti: Mebal dokončila střední školu přírodovědného zaměření. K jejím zálibám patří čtení a vyhledávání myšlenek a citátů, které si zapisuje do deníku. Baví ji tanec, divadlo, šachy, desková hra carrom, kriket a sport kabbadi. Navštěvuje poutní místa a věnuje hodně času modlitbě. Má ráda lidi a svého talentu chce využít ke službě ostatním. Velkorysá Mebal odhodlaně směřuje k naplnění svého duchovnímu povolání.
Poznámky: Rodina Mebal žije v domku v odlehlé vesnici a patří jim kousek půdy. Otec se živí rybolovem, ale jeho příjem není stálý. Proto hledá matka námezdní práce, aby pomohla s obživou rodiny. I když musí překonávat velké starosti, celá rodina drží při sobě. Mebal je nejstarší ze čtyř sourozenců. Její sestra navštěvuje obchodní školu, starší z bratrů pracuje a nejmladší bratr studuje.
     

Muthappan Selvarani S.

Stát: India  
Roční příspěvek: 6000 Kč pohlaví: dívka věk: 22
Rodiče: oba sourozenci: 3    
Škola: Queen of the Apostles Convent, Vamanjoor, Mangalore
Chce být: řádovou sestrou
Zájmy: čtení, vaření, hraní her, poslech hudby, tanec, zpěv, psaní článků a básní, pobyt v přírodě
O dítěti: Selvarani studovala na různých místech a školách. První stupeň základní školy strávila ve farní škole, vyšší a závěrečné ročníky střední školy na státních školách. Dívka má mnoho zálib: čtení, angličtinu, vaření, hraní venkovních her, poslouchání hudby, tanec, zpěv. Selvarani také píše články a skládá básně. Má ráda přírodu a obdivuje její nádheru.
Poznámky: Selvarani je druhorozené dítě v rodině se čtyřmi dětmi - třemi děvčaty a chlapcem. Otec je rybářem s malým výdělkem a maminka zůstává v domácnosti. Starší sestra Selvarani má za sebou první rok bakalářského studia na právní škole, je již vdaná a má dvě malé děti. Mladší bratr a sestra chodí ještě do školy. Rodina sice bydlí ve vlastním domě, jinak však nemá žádné další prostředky k obživě.
     

Kimuli Isaac

Stát: Uganda  
Roční příspěvek: 7000 Kč pohlaví: chlapec věk: 21
Rodiče: Matka, otec zemřel sourozenci: 2    
Škola: Metropolitan University
Chce být: účetním
Zájmy: fotbal
O dítěti: Isaac je velice zodpovědný mladý muž, neboť má chromou maminku a jako nejstarší potomek jí často pomáhá s chodem domácnosti. Vykonává většinu práce kolem domu a stará se o své mladší sestry. Volný čas rád tráví se svými vrstevníky, se kterými navazuje nová přátelství. Často s kamarády hraje fotbal. Každý pátek chodí do mešity.
Poznámky: Isaac bydlí se svou chromou maminkou a se svými dvěma mladšími sestrami. Všichni společně bydlí v provizorním plechovém domku. Issac studuje na univerzitě a jeho mladší sestry chodí na střední. Po smrti otce si maminka našla nového muže, ten ale rodinu moc nepodporuje. Maminka si občas přivydělává prodejem uvařených pokrmů. Na poli pěstuje sladké brambory a maniok. S tím jí pomáhají její dvě dcery, než odejdou do školy.
     

Kimbugwe Benjamin

Stát: Uganda  
Roční příspěvek: 7000 Kč pohlaví: chlapec věk: 20
Rodiče: Matka, otec zemřel sourozenci: 2    
Škola: Sacred Heart SS Najja
Chce být: obchodním zástupcem
Zájmy: volejbal
O dítěti: Benjamin je společenský mladý muž. Rád sdílí své názory se svými kamarády a spolužáky, mezi kterými je oblíbený. Ve svém volnu se věnuje četbě, hraní volejbalu a poslechu hudby z rádia. Někdy také rád rozebírá stará rádia a telefony za účelem jejich opravy. Každou neděli chodí do kostela. Po škole by se chtěl stát obchodním zástupcem. Jeho oblíbené jídlo je kuře s banánovou kaší (matooke).
Poznámky: Benjamin žije v početné domácnosti společně s prarodiči, strýcem, tetou, sourozenci a bratranci. Rodina bydlí ve čtyřpokojovém domě. Všechny děti chodí do školy. Rodina pěstuje plodiny na poli pro vlastní spotřebu a něco málo, v případě dobré úrody, na prodej. Jídlo vaří na ohništi, na které získávají dřevo z nedalekého lesa. Vodu sbírají za pomocí kanystrů z pramenu v okolí.
     

Kizza Ruth

Stát: Uganda  
Roční příspěvek: 7000 Kč pohlaví: dívka věk: 15
Rodiče: oba sourozenci: 2    
Škola: Buwooya Trust Academy
Chce být: učitelkou
Zájmy: zpěv
O dítěti: Ruth ráda zpívá, proto také ráda chodí do kostela, kde má ke zpěvu příležitost. Když je třeba, stará se o svou mladší sestru. Ruth je pilná studentka a jednoho dne by se chtěla stát učitelkou.
Poznámky: Ruth žije s rodiči a svými dvěma sestrami v dvojpokojovém domku. Všechny děti chodí do školy. Rodiče pěstují plodiny pro vlastní spotřebu a něco málo na prodej. Chovají kozy a prasata, jejichž mláďata také prodávají. Maminka si ještě přivydělává pletením košíků.
     

Murzich Sofya

Stát: Bělorusko  
Roční příspěvek: 6900 Kč pohlaví: dívka věk: 8
Rodiče: oba sourozenci: 4    
Škola: ZŠ č. 3 Postavy
Chce být: učitelkou hudby
Zájmy: vyrábění výrobků ze slámy, hra na klavír
O dítěti: Sofya je veselá a srdečná dívka, která se snaží každému pomoci. Navštěvuje kroužek výrobků ze slámy, dále chodí do hudební školy na hodiny hry na klavír a letos také začala docházet na hodiny náboženství. Stejně jako ostatní děti v rodině je zvyklá na samostatnost.
Poznámky: Sofya je vychovávána ve velké svorné rodině, v níž panují srdečné vztahy a rodiče jsou příkladem pro své děti. Bratr Denis studuje na Vitebském technickém učilišti (mechaník), Eva Marie na učilišti v Postavách (kuchařka-pokladnice) a mladší děti chodí do školy. V létě celá rodina ráda jezdí k jezeru a nocuje ve stanech. Občas také jezdí na výlety do sousedních měst, kde navštěvují kostely. Členové rodiny jsou praktikující katolíci. Děti chodí spolu s rodiči do kostela a také navštěvují hodiny náboženství a účastní se vánočních a velikonočních akcí.
     
Finanční podpora programu Adopce na dálku v Bělorusku je zaměřena nejen na vzdělávání dětí, ale i na pomoc jejich sociálně slabým či jinak znevýhodněným rodinám. Svým zaměřením umožňuje úzký kontakt mezi dárcem a podporovaným dítětem/jeho rodinou.

Shushkevich Yaroslav

Stát: Bělorusko  
Roční příspěvek: 6900 Kč pohlaví: chlapec věk: 9
Rodiče: oba sourozenci: 2    
Škola: ZŠ Komajsk
Chce být: traktoristou
Zájmy: venkovní hry
O dítěti: Yaroslav je srdečný, přátelský, veselý a jemný chlapec. Je komunikativní, snadno navazuje kontakt s lidmi, aktivně se účastní školních akcí. Má hodně přátel, je středem pozornosti v kolektivu.
Poznámky: Yaroslav vyrůstá ve svorné a pracovité velké rodině. Žijí na vesnici a pronajímá si od zemědělského družstva rodinný dům. Starší děti ve všem pomáhají svým rodičům. Rádi chodí do lesa, zvláště na houby. Starší syn Michail šel v letošním roce na střední školu, Sofija chodí do mateřské školky. O prázdninách děti navštěvují své babičky. Všichni společně chodí do kostela, Yaroslav je také ministrantem a navštěvuje hodiny náboženství.
     
Finanční podpora programu Adopce na dálku v Bělorusku je zaměřena nejen na vzdělávání dětí, ale i na pomoc jejich sociálně slabým či jinak znevýhodněným rodinám. Svým zaměřením umožňuje úzký kontakt mezi dárcem a podporovaným dítětem/jeho rodinou.

Kirkizh Ihar

Stát: Bělorusko  
Roční příspěvek: 6900 Kč pohlaví: chlapec věk: 8
Rodiče: oba sourozenci: 3    
Škola: ZŠ č. 4 Postavy
Chce být: kuchařem
Zájmy: stavění z Lega
O dítěti: Ihar letos šel do druhé třídy. Paní učitelka ho chválí jako snaživého, disciplinovaného a pozorného žáka. Poctivě se staví k plnění úkolů týkajích se celé třídy. Je to komunikativní, veselý a trochu citlivý chlapec. Má hodně přátel i autoritu mezi kamarády.
Poznámky: Ihar je vychovávány v početné rodině. Otec pracuje mimo místo trvalého bydliště, takže doma bývá málokdy. Matka nepracuje, protože mladší dcera Nastja je od svého narození postižená. I přes všechny potíže je rodina velmi svorná, všichni se starají jeden o druhého a děti se snaží pomáhat mamince s péčí o nemocnou sestru. Hodně finančních prostředků musí rodina vynakládat na péči právě o ni.
     
Finanční podpora programu Adopce na dálku v Bělorusku je zaměřena nejen na vzdělávání dětí, ale i na pomoc jejich sociálně slabým či jinak znevýhodněným rodinám. Svým zaměřením umožňuje úzký kontakt mezi dárcem a podporovaným dítětem/jeho rodinou.

Kvyatkovski Nazar

Stát: Bělorusko  
Roční příspěvek: 6900 Kč pohlaví: chlapec věk: 10
Rodiče: oba sourozenci: 2    
Škola: ZŠ Voropajevo
Chce být: pracovníkem kácení stromů
Zájmy: opravovavání a vyrábění předmětů ze železa
O dítěti: Nazar je velmi poslušný a aktivní chlapec. Má úctu ke svým rodičům a vždy se ptá maminky na povolení, zda může jít ven. Je velmi zranitelný a citlivý. Rád zpívá a účastní se školních vystoupení. Aby se lépe naučil školní učivo, navštěvuje doučovací hodiny z informatiky a matematiky (doma nemají počítač).
Poznámky: Nazarova rodina je velmi svorná a pracovitá. Členové rodiny vždy vypomáhají jeden druhému; otec se stará o děti, když má manželka noční směny, chlapci podle svých sil a možností pomáhají starat se o domácnost. Matka se snaží věnovat veškerou svou lásku dětem, protože její rodiče zemřeli, když byla ještě malá. V létě se chodí koupat do jezera, sbírají v lese houby a lesní plody. Vyjet někam na prázdniny si nemohou dovolit kvůli nedostatku peněz. Stravují se velmi skromně a nakupují ty nejlevnější potraviny.
     
Finanční podpora programu Adopce na dálku v Bělorusku je zaměřena nejen na vzdělávání dětí, ale i na pomoc jejich sociálně slabým či jinak znevýhodněným rodinám. Svým zaměřením umožňuje úzký kontakt mezi dárcem a podporovaným dítětem/jeho rodinou.

Fatseyeu Pavel

Stát: Bělorusko  
Roční příspěvek: 6900 Kč pohlaví: chlapec věk: 9
Rodiče: oba sourozenci: 0    
Škola: ZŠ č. 11 Vitěbsk
Chce být: hudebníkem a programátorem
Zájmy: jízda na kole
O dítěti: Pavel se ve škole dobře učí a jeho studijní průměr je dobrý. Třetím rokem chodí do hudební školy a rád se učí hrát na kytaru. Navštěvuje sportovní kroužek plavání, kde ho velmi chválí. Povahově je přátelský, aktivní a komunikativní. Doma dělá výrobky z papíru a kartonu a také rád staví z lega. Má rád pořady a videa o nových technologiích.
Poznámky: Paša bydlí s maminkou a babičkou. Je milované a očekávané dítě , důvěrné vztahy s maminkou a její obrovská láska jsou mu podporou ve všech aktivitách. Ve všem pomáhá mamince, kdežto ona veškerý svůj volný čas věnuje synovi. Maminka je invalidní od dětství, ale snaží se udělat pro rozvoj dítěte vše možné. Materiální podporu zvenku nemají. Rodina má finanční potíže.
     
Finanční podpora programu Adopce na dálku v Bělorusku je zaměřena nejen na vzdělávání dětí, ale i na pomoc jejich sociálně slabým či jinak znevýhodněným rodinám. Svým zaměřením umožňuje úzký kontakt mezi dárcem a podporovaným dítětem/jeho rodinou.Strana číslo   1    2    3    4    5    6    (7)    8    

Další užitečné informace a odkazy:

Pokud máte jakékoli otázky týkající se Adopce na dálku®, prosíme, zavolejte nám na tel. č. 224 246 519 (po-čt 8.00–16.00) nebo navštivte Často kladené dotazy.

Databáze dětí je aktualizována každý týden. Jestliže jste zde právě nenašli zemi, ve které byste vzdělání dítěte chtěli podpořit, sledujte, prosíme, pravidelně naše webové stránky. V případě, že hledaná oblast není opakovaně k dispozici, informujte se, prosíme, v naší kontaktní kanceláři na tel. č. 224 246 519 (po-čt 8.00–16.00).