Adoptujte na dálku!

Postup je jednoduchý! Udělejte několik snadných kroků a pomozte konkrétnímu dítěti v jeho vzdělávání.

PODPOŘTE STUDENTY Z INDIE A AFRIKY!

Chtěl/-a bych podporovat ve vzdělání malého žáčka, ve vaší nabídce však převládají starší studenti. Proč bych měl/-a věnovat svou podporu jim?

Studenti zapojení do Adopce na dálku® pocházejí ze sociálně slabých rodin. Navzdory jejich nevýhodné startovací pozici se mezi nimi najdou i opravdu nadaní mladí lidé. V naší databázi naleznete ty z nich, kteří přišli o svého dárce, a kteří bez pomoci zvenčí nebudou moci svá studia dokončit. Dosažení vyššího vzdělání má přitom vliv nejen na samotného absolventa, ale i na rozvoj celého regionu, v němž žije.

… a několik důvodů, proč PODPOŘIT STUDENTY navíc:

  • podpora studentů trvá kratší dobu
  • pravděpodobnost, že absolvují svá studia úspěšně, je vyšší
  • jejich podpora začíná na 410 korunách měsíčně

Strana číslo   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    (12)    13    14    15    16    17    18    19    20    21    

V databázi máme 83 dětí z Indie, 42 dětí z Ugandy, 52 dětí ze Zambie, 29 dětí z Běloruska.

Výběr země:   pohlaví:   věková kategorie:   ostatní:

Vašemu dotazu odpovídá 206 dětí z databáze.
Mallava Guda

Stát: India  
Roční příspěvek: 4900 Kč pohlaví: dívka věk: 9
Rodiče: oba sourozenci: 3    
Škola: Vidya Jyothi Hr.Pry School, Jyothinagar
Chce být: zatím není rozhodnuta
Zájmy: etba
O dítěti: Mallava chodí do 3. třídy. Je nejmladší v rodině. Hodně ji zajímá četba a jejím oblíbeným předmětem ve škole je kannadština. Do školy chodí pravidelně a učení ji baví. Je to pilná studentka a má respekt ke svým učitelům i ke starším lidem.
Poznámky: Mallavin otec je jediným živitelem rodiny. Pracuje jako řidič. Matka se stará o domácnost a jejich čtyři děti, z nichž Mallava je nejmladší. Žijí v pronajatém domku a otcův výdělek nestačí pokrýt všechny výdaje na živobytí a současně i vzdělání dětí. Děti se dobře učí a rodiče by jim rádi zajistili řádné vzdělání a dobrý start do života.
     

Barouka Uladzislau

Stát: Bělorusko  
Roční příspěvek: 6900 Kč pohlaví: chlapec věk: 11
Rodiče: oba sourozenci: 2    
Škola: Základní škola č. 2, Pastavy
Chce být: známým fotbalistou
Zájmy: hraní kopané
O dítěti: Vyučující chválí Uladzislava za slušné chování a zodpovědné plnění domácích úkolů; hoch je velice aktivní, poslouchá rodiče a rád se stará o mladšího bratra
Poznámky: Rodina je věřící, slaví zasvěcené církevní svátky. Doma panuje přátelská láskyplná atmosféra. Uladzislau a jeho starší sestra jsou pravoslavní jako jejich otec a navštěvují výuku náboženství v chrámu Nikolaje Divotvůrce. Otec Uladzislau je závislý na alkoholu a nikde nepracuje, děti od něho nedostávají žádnou pomoc. Uladzislauova matka se znovu vdala a mají s novým manželem dalšího syna Pavla, který byl pokřtěn v katolické církvi po svém otci. Rodina se také stará o dědečka, který je invalida (má odříznutou nohu).
     
Finanční podpora programu Adopce na dálku v Bělorusku je zaměřena nejen na vzdělávání dětí, ale i na pomoc jejich sociálně slabým či jinak znevýhodněným rodinám. Svým zaměřením umožňuje úzký kontakt mezi dárcem a podporovaným dítětem/jeho rodinou.

Mwemwetela Theresa

Stát: Zambia  
Roční příspěvek: 8000 Kč pohlaví: dívka věk: 9
Rodiče: oba sourozenci: 6    
Škola: Mpanshya Government Primary school
Chce být: zdravotní sestra
Zájmy: matematika
O dítěti: Theresa je chytrá dívka, její školní výsledky jsou nadprůměrné, má školu velmi ráda, její oblíbené barvy jsou červená a modrá. Ve volném čase si ráda kreslí s kamarády ze sousedství, je vyšší a má tmavou pleť, její oblíbené předměty ve škole jsou matematika a rozvojové projekty. Jejím koníčkem je tanec a běh, oblíbené jídlo nshima s fazolemi, ráda hraje netball a sleduje fotbal a atletiku.
Poznámky: Rodina je závislá na sezónním zemědělství, pěstují kukuřici, což je v Zambii základní potravina. Rodina si nemůže dovolit tři jídla denně, protože je jich mnoho, jejich prvorozená přestala chodit kvůli finančním potížím do školy . Rodina má obvykle dvě jídla denně a má problém zajistit prostředky na školní uniformy pro děti, mohou získat peníze pouze prodejem přebytků úrody.
     

Mwanza Josphine

Stát: Zambia  
Roční příspěvek: 8000 Kč pohlaví: dívka věk: 8
Rodiče: oba sourozenci: 3    
Škola: Mpanshya Government Primary school
Chce být: zdravotní sestra
Zájmy: Nyanja (zambijský jazyk)
O dítěti: Josphine je chytrá a inteligentní dívka, její školní výsledky jsou nadprůměrné, je z kmene Nsenga, ale mluví dobře jazykem nyanja, je schopná číst jednoduchá slova v angličtině a dobře píše. Velmi dobře vychází s kamarády. Oblíbenými barvami Josphine jsou růžová a žlutá. Doma používají jazyk Nsenga. Ve volném čase ráda počítá a zpívá. Jejím oblíbeným jídlem je nshima se zeleninou. Ráda se přátelí a chodí do kostela. Jejím koníčkem je hraní míčových her s kamarády, čtení a poslech hudby.
Poznámky: Rodina je ohrožená, je závislá na drobném zemědělství, pěstují kukuřici na nshimu. Rodina si většinou může dovolit jen dvě jídla denně. Někdy otec vyrábí rákosové rohože na prodej a tato práce jim pomáhá přežít, mají potíže zajistit školní potřeby pro děti, což vede k tomu, že děti ve škole dávají míň pozor.
     

Mwanza Peter

Stát: Zambia  
Roční příspěvek: 8000 Kč pohlaví: chlapec věk: 9
Rodiče: oba sourozenci: 6    
Škola: Rufunsa Government Primary School
Chce být: učitel
Zájmy: informatika
O dítěti: Peter má tmavou pleť, s kamarády a doma mluví jazykem nyanja, jeho oblíbené barvy jsou žlutá a černá, z hudby má rád gospely. Jeho oblíbeným sportem je fotbal, hraje ho ve volném čase. Má velice rád školu, jeho oblíbeným jídlem je nshima s rybou. Během rozhovorů dobře odpovídal.
Poznámky: Rodina je závislá na pěstování plodin na obživu. Doma mluví soli a nyanja. Žijí v domě z nepálených cihel s bambusovou a doškovou střechou. Rodiče získávají peníze prodejem dřevěného uhlí, za ně nakupují mýdlo, sůl a další domácí potřeby, doma svítí svíčkami a někdy pochodněmi, z mělké studny získávají vodu, která není vhodná na pití.
     

Kupeluka Matildah

Stát: Zambia  
Roční příspěvek: 8000 Kč pohlaví: dívka věk: 8
Rodiče: oba sourozenci: 5    
Škola: Rufunsa Government Primary School
Chce být: zdravotní sestra
Zájmy: matematika
O dítěti: Matildah mluví jazyky nyanja a soli, každý den chodí do školy zhruba 5 kilometrů. Její oblíbené barvy jsou červená a růžová, Matildah si ráda užívá zábavu s kamarády ve škole i doma.
Poznámky: Rodina Matildah je z kmene Soli, mluví soli, jedním z mnoha jazyků používaných v Zambii. Rodina se věnuje drobnému zemědělství, pěstují plodiny pouze pro domácí spotřebu. Vodu nosí ze studny, žijí v domě z nepálených cihel s doškovou střechou, spí na rákosových rohožích, v noci svítí loučemi, na vaření používají palivové dříví.
     

Mulimba Abraham

Stát: Zambia  
Roční příspěvek: 8000 Kč pohlaví: chlapec věk: 9
Rodiče: oba sourozenci: 6    
Škola: Rufunsa Government Primary School
Chce být: učitel
Zájmy: Nyanja (zambijský jazyk)
O dítěti: Abraham je štíhlý chlapec s poněkud tmavší pletí, velmi hodný a inteligentní, školu má velice rád, každý den chodí do školy zhruba 4 kilometry. Jeho oblíbené barvy jsou modrá a černá.
Poznámky: Rodina je závislá na pěstování plodin na obživu. Doma mluví soli, bydlí v domě nepálených cihel s doškovou střechou, někdy otec pálí dřevěné uhlí na prodej, aby získali nějaké peníze, pěstují kukuřici a buráky pro domácí spotřebu.
     

Mpande Juliana

Stát: Zambia  
Roční příspěvek: 8000 Kč pohlaví: dívka věk: 7
Rodiče: oba sourozenci: 3    
Škola: Rufunsa Government Primary School
Chce být: zdravotní sestra
Zájmy: matematika
O dítěti: Juliana je z kmene Soli, mluví plynně jazyky nyanja a nsenga. Je nesmělá, pokud mluví s lidmi, které nezná nebo se kterými mluví poprvé.Ve volném čase ráda hraje míčové hry, jejím koníčkem je chůze a jídlo, také si ráda sama čte, její oblíbené barvy jsou růžová a bílá, s kamarády vychází velmi dobře. Julianiným oblíbeným jídlem je nshima s fazolemi.
Poznámky: Rodina je ohrožená, protože si nemohou dovolit základní potřeby jako je normální jídlo během dne a další nezbytné věci jako mýdlo, sůl, podpora vzdělání. Závisí zejména na drobném zemědělství, kdy pěstují plodiny pouze pro domácí spotřebu, vlastní kousek půdy, kterou obdělávají. Rodina nosí vodu ze studny, která v létě vysychá.
     

N`guni David

Stát: Zambia  
Roční příspěvek: 8000 Kč pohlaví: chlapec věk: 10
Rodiče: oba sourozenci: 5    
Škola: Rufunsa Government Primary school
Chce být: učitel
Zájmy: matematika
O dítěti: David je inteligentní, ale zranitelný, pochází z rodiny, ve které rodiče nechápou důležitost vzdělání dětí. David je malý a má tmavou pleť, velice miluje školu. David chodí každý den do školy 2 kilometry tam a zpět s kamarády ze sousedství. Ve volném čase David rád píše a kreslí, dokáže počítat do 300 a také umí číst písmenka bez větších problémů. O víkendu hraje fotbal s kamarády.
Poznámky: Rodina je ohrožená a chudá, jejich obživa závisí na drobné zemědělské činnosti, mnoho z jejich dětí přestalo brzy chodit do školy, protože je nemohli podporovat. Davidovi rodiče dělají příležitostné práce, aby zajistili dvě jídla denně, otec také pálí dřevěné uhlí na prodej, aby získal nějaké peníze navíc. Žijí v domě z nepálených cihel s doškovou střechou, David spí v odděleném domě s bratry, spí na rohožích z rákosu, přikrývá se dvěma přikrývkami. Rodina nosí vodu z potoka. Pěstují čirok, sladké brambory a kukuřici, což je hlavní potravina Zambie. Rodiče také doma chovají slepice.
     

Malisau Stainly

Stát: Zambia  
Roční příspěvek: 8000 Kč pohlaví: chlapec věk: 8
Rodiče: oba sourozenci: 5    
Škola: Mpanshya Government Primary school
Chce být: pilot
Zájmy: informatika
O dítěti: Stainly je z kmene Soli, je chytrý a školu bere vážně, má ji velmi rád, každý den chodí z domova do školy 3 kilometry, jeho oblíbenými předměty jsou informační technologie a angličtina. Rád chodí každou neděli do kostela, kde navštěvuje nedělní školu, je to přátelský chlapec. Stainlyho koníčkem je hudba, rád zpívá zejména gospely, učí písně kamarády a rád zpívá se svými dvěma sestrami Victorií a Stellou. Stainly umí číst zejména zambijský jazyk a trochu anglicky.
Poznámky: Rodina je ohrožená a je závislá na pěstování plodin pro obživu. Vodu nosí z nedaleké řeky, pro zvýšení příjmu se věnují i zahradničení a chovají slepice, které někdy prodávají, aby získali peníze na vzdělání dětí, zejména pro ty na střední škole. Rodina má problémy i zajistit dvě jídla denně, starají se také o starou babičku, otec se snaží starat o postiženou sestru, která je na vozíku.
     Strana číslo   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    (12)    13    14    15    16    17    18    19    20    21    

Další užitečné informace a odkazy:

Pokud máte jakékoli otázky týkající se Adopce na dálku®, prosíme, zavolejte nám na tel. č. 224 246 519 (po-čt 8.00–16.00) nebo navštivte Často kladené dotazy.

Databáze dětí je aktualizována každý týden. Jestliže jste zde právě nenašli zemi, ve které byste vzdělání dítěte chtěli podpořit, sledujte, prosíme, pravidelně naše webové stránky. V případě, že hledaná oblast není opakovaně k dispozici, informujte se, prosíme, v naší kontaktní kanceláři na tel. č. 224 246 519 (po-čt 8.00–16.00).