Adoptujte na dálku!

Postup je jednoduchý! Udělejte několik snadných kroků a pomozte konkrétnímu dítěti v jeho vzdělávání.

PODPOŘTE STUDENTY Z INDIE A AFRIKY!

Chtěl/-a bych podporovat ve vzdělání malého žáčka, ve vaší nabídce však převládají starší studenti. Proč bych měl/-a věnovat svou podporu jim?

Studenti zapojení do Adopce na dálku® pocházejí ze sociálně slabých rodin. Navzdory jejich nevýhodné startovací pozici se mezi nimi najdou i opravdu nadaní mladí lidé. V naší databázi naleznete ty z nich, kteří přišli o svého dárce, a kteří bez pomoci zvenčí nebudou moci svá studia dokončit. Dosažení vyššího vzdělání má přitom vliv nejen na samotného absolventa, ale i na rozvoj celého regionu, v němž žije.

… a několik důvodů, proč PODPOŘIT STUDENTY navíc:

  • podpora studentů trvá kratší dobu
  • pravděpodobnost, že absolvují svá studia úspěšně, je vyšší
  • jejich podpora začíná na 410 korunách měsíčně

Strana číslo   1    2    3    4    5    6    7    (8)    9    10    11    12    13    14    15    16    

V databázi máme 49 dětí z Indie, 52 dětí z Ugandy, 32 dětí ze Zambie, 23 dětí z Běloruska.

Výběr země:   pohlaví:   věková kategorie:   ostatní:

Vašemu dotazu odpovídá 157 dětí z databáze.
Shnitko Yuliya)

Stát: Bělorusko  
Roční příspěvek: 6900 Kč pohlaví: dívka věk: 10
Rodiče: oba sourozenci: 1    
Škola: střední škola č. 1 Braslav
Chce být: malířkou nebo novinářkou
Zájmy: uklízí si svůj pokoj
O dítěti: Julie je velmi aktivní, mezi vrstevníky je vůdčí osobnost, má ráda aktivní odpočinek, tůry. S bratrem chodí do centra pro děti, který pořádá šachový kroužek, se kterým se účastní okresních a regionálních soutěží. Jako nepovinný předmět se učí polsky. Navštěvují hodiny náboženství.
Poznámky: Julie vyrůstá ve vícečlenné rodině, která je družná a pracovitá. Protože oba rodiče mají malý plat, mají zahradu a pěstují si zeleninu na celý rok. V létě sbírají houby a lesní plody, které prodávají ve sběrně a tím si zajišťují dodatečný příjem, který pomáhá připravit děti do školy. Matka a otec pomáhají starším lidem s úklidem bytu a v létě se starají o jejich zahrady, pomáhají jim chystat dřevo na zimu a tak řeší svou finanční situaci. Rodina patří k praktikujícím katolíkům.
     
Finanční podpora programu Adopce na dálku v Bělorusku je zaměřena nejen na vzdělávání dětí, ale i na pomoc jejich sociálně slabým či jinak znevýhodněným rodinám. Svým zaměřením umožňuje úzký kontakt mezi dárcem a podporovaným dítětem/jeho rodinou.

Alehno Arina

Stát: Bělorusko  
Roční příspěvek: 6900 Kč pohlaví: dívka věk: 7
Rodiče: oba sourozenci: 1    
Škola: střední škola č. 1 Braslav
Chce být: učitelkou
Zájmy: pomáhá s uklidem, zalévá květiny
O dítěti: Arina je laskavá, společenská a usměvavá dívka. Podle chrakteristiky učitele se velmi snaží, přátelí se s dětmi ve třídě a všem pomáhá. K učení se staví velmi odpovědně, je spolehlivá. Navštěvují hodiny náboženství.
Poznámky: Arina vyrůstá ve vícečlené rodině, sestra Jevgenije studuje na průmyslově-technologické škole ve Vitebsku a druhá sestra Jelizaveta chodí ještě do základní školy. Rodiče mají problémy při přípravě dětí na nový školní rok. Rodina obdělává zahradu, v létě si zavařují ovoce a zeleninu na zimu. Brambory a zavařeniny jim pak stačí skoro na celý rok. Rodina patří k praktikujícím katolíkům.
     
Finanční podpora programu Adopce na dálku v Bělorusku je zaměřena nejen na vzdělávání dětí, ale i na pomoc jejich sociálně slabým či jinak znevýhodněným rodinám. Svým zaměřením umožňuje úzký kontakt mezi dárcem a podporovaným dítětem/jeho rodinou.

Matsuk Yuliya

Stát: Bělorusko  
Roční příspěvek: 6900 Kč pohlaví: dívka věk: 11
Rodiče: oba sourozenci: 0    
Škola: Střední škola č. 1 Braslav
Chce být: hudebníkem
Zájmy: pomáhá uklízet, myje nádobí
O dítěti: Julie je aktivní a kreativní dívka, která má vůdcovské schopnosti. Chodí do výtravarné školy, hraje na akordeon a navštěvuje kurz lidové tvořivosti.
Poznámky: Julie vyrůstá v úplné rodině. Má ještě starší sestru ve školním věku. V zaměstnání mají rodiče nízký plat. Matka je dobrá švadlena, obléká sebe i děvčata sama, poskytuje služby sousedům při drobných opravách oděvů. Otec o víkendech také hledá přivýdělek u soukromníků. Tak získávají další příjem pro rodinu. Rodina obdělává zahradu, ovoce a zeleninu konzervují na zimu. Brambory a zavařeniny jim stačí skoro na celý rok. Rodina patří k praktikujícím katolíkům.
     
Finanční podpora programu Adopce na dálku v Bělorusku je zaměřena nejen na vzdělávání dětí, ale i na pomoc jejich sociálně slabým či jinak znevýhodněným rodinám. Svým zaměřením umožňuje úzký kontakt mezi dárcem a podporovaným dítětem/jeho rodinou.

Yanovich Elizaveta

Stát: Bělorusko  
Roční příspěvek: 6900 Kč pohlaví: dívka věk: 6
Rodiče: oba sourozenci: 0    
Škola: Lyntupská střední škola a školka
Chce být: hasičem
Zájmy: myje nádobí, ullízí v pokoji, pomáhá v hospodářství
O dítěti: Jelizaveta ve volném čase ráda kreslí a hraje si venku. Prospěch ve škole má dobrý, nejraději píše a čte. Je velmi snaživá. Má ráda zvířata, chodí do divadelního a tanečního kroužku.
Poznámky: Jelizaveta žije s rodiči a sestrou, která také chodí na základní školu na venkově. Otec pracuje jako traktorista v lese, matka mometálně nepracuje, protože na venkově je velmi těžké si najít práci. Ke zlepšení finanční situace rodiny matka s dětmi v létě sbírají lesní ploby a houby na prodej. Pěstují zeleninu pro sebe i na prodej. Rodina patří k praktikujícím katolíkům, děti chodí na hodiny náboženství, s rodiči do kostela a účastní se náboženských akcí. Rodina je pracovitá, ale jsou v těžké materiální situaci.
     
Finanční podpora programu Adopce na dálku v Bělorusku je zaměřena nejen na vzdělávání dětí, ale i na pomoc jejich sociálně slabým či jinak znevýhodněným rodinám. Svým zaměřením umožňuje úzký kontakt mezi dárcem a podporovaným dítětem/jeho rodinou.

Orlovskaya Luiza

Stát: Bělorusko  
Roční příspěvek: 6900 Kč pohlaví: dívka věk: 6
Rodiče: oba sourozenci: 0    
Škola: Lyntupská střední škola a školka
Chce být: lékařkou
Zájmy: myje nádobí, uklízí v pokoji, pomáhá s mladším bratrem
O dítěti: Luiza je často nemocná, ve škole hodně chybí a proto má v některých předmětech horší prospěch: Její trpělivost a odpovědnost však pomáhají tento nedostatek zlepšit. Dobře a ráda čte. Je přátelská a společenská. Chodí do tanečního a divadelního kroužků.
Poznámky: Luiza bydlí s matkou, otčímem a s bratrem v pronajatém bytě. Rodina je v těžké materiální situaci. Otčím pracuje nárazově ve stavební firmě, bohužel pro něho občas nemají práci. Rodina, jak je obvykle na vesnici, v létě sbírá lesní plody a houby na prodej. Blízko bytu mají menší zahradu, kde si pěstují ovoce a zeleninu pro vlastní potřebu. Ovoce si zavařují na zimu. Rodina patří k praktikujícím katolíkům, Luiza chodí na hodiny náboženství a o svátcích chodí všichni do kostela.
     
Finanční podpora programu Adopce na dálku v Bělorusku je zaměřena nejen na vzdělávání dětí, ale i na pomoc jejich sociálně slabým či jinak znevýhodněným rodinám. Svým zaměřením umožňuje úzký kontakt mezi dárcem a podporovaným dítětem/jeho rodinou.

Koiro Anna

Stát: Bělorusko  
Roční příspěvek: 6900 Kč pohlaví: dívka věk: 7
Rodiče: oba sourozenci: 0    
Škola: Lyntupská střední škola a školka
Chce být: učitelkou
Zájmy: utírá prach, vysává, zalévá květiny
O dítěti: Anna přes svoje zdravotní problémy chodí do školy pravidelně a prospěch má velmi dobrý. Odpovědně plní zadané úlohy ve škole a vypracovává domácí úkoly. Má rozvinuté logické myšlení. Anna je přátelská, společenská, svérázná a trochu tvrdohlavá. Má velmi ráda zvířata. Navštěvuje divadelní kroužek a hodiny náboženství.
Poznámky: Anna vyrůstá v úplné rodině. Před třemi lety byla na operaci kyčelného kloubu. Matka kvůli péči o Annu musela odejít z práce. Základní zdroj příjmů rodiny je výplata otce, který je řidičem nákladního autamobilu. Matka se stará o Annu a pobírá malý sociální příspěvek na péči. Rodina je spořádaná a pracovitá. Dodatečným příjmem je pro rodinu sběr hub a lesních plodů na prodej. O svátcích chodí pravidelně do kostela.
     
Finanční podpora programu Adopce na dálku v Bělorusku je zaměřena nejen na vzdělávání dětí, ale i na pomoc jejich sociálně slabým či jinak znevýhodněným rodinám. Svým zaměřením umožňuje úzký kontakt mezi dárcem a podporovaným dítětem/jeho rodinou.

Novak Yana

Stát: Bělorusko  
Roční příspěvek: 6900 Kč pohlaví: dívka věk: 10
Rodiče: oba sourozenci: 0    
Škola: Postavská střední škola č. 3
Chce být: veterinářem nebo trenérem
Zájmy: pomáhá uklízet dům, umývat nádobí
O dítěti: Yana je společenská a má hodně kamarádů. Při plnění úkolů projevuje velkou odpovědnost. Aktivně se účastní všech mimoškolních aktivit. Doma hodně pomáhá mámě, která je její nejlepší přítelkyně. Moc miluje zvířata.
Poznámky: Yana žije v neúplné rodině, o děti se stará matka. Otec po rozvodu pracuje v zahraničí jako řidič. Rodina až do nedávné doby žila ve vesnici. Z důvodu, že matka nemohla najít práci, přestěhovali se do města Postavy. Peníze stačí jen k zaplacení nájemného a stravování. Rodina má obtížnou sociální situaci.
     
Finanční podpora programu Adopce na dálku v Bělorusku je zaměřena nejen na vzdělávání dětí, ale i na pomoc jejich sociálně slabým či jinak znevýhodněným rodinám. Svým zaměřením umožňuje úzký kontakt mezi dárcem a podporovaným dítětem/jeho rodinou.

Kadatal Mariswamy

Stát: India  
Roční příspěvek: 6000 Kč pohlaví: chlapec věk: 23
Rodiče: oba sourozenci: 3    
Škola: seminář sv. Josefa, Mangalúru
Chce být: knězem
Zájmy: zpěv a hraní instrumentální hudby
O dítěti: Mariswamy moc hezky zpívá a hraje na keyboard. Nejraději má instrumentální skladby. Také moc rád čte duchovní knihy a zvláště pak Bibli. Baví jej v kostele připravovat a zdobit oltář. Udělá mu vždy velikou radost, když za ním na návštěvu přijedou přátelé nebo rodina. Jeho nejradostnější vzpomínky jsou na chvíle, kdy společně s rodiči doma pracoval.
Poznámky: Mariswamy žije v semináři, který je vzdálený 14 hodin cesty od domu jeho rodiny. Domů tedy jezdí jednou za čas. Jeho rodiče pracují jako námezdní dělníci. Jejich příjem je nízký. Práce, na kterou jsou najímáni je nestálá. Denně se potýkají s nedostatkem finančních prostředků na základní životní potřeby. Rodina se společně schází kolem osmé hodiny večer, společně se modlí a povídají si.
     

D`Costa Suhan

Stát: India  
Roční příspěvek: 4900 Kč pohlaví: chlapec věk: 8
Rodiče: oba sourozenci: 1    
Škola: Morning Star English School
Chce být: inženýrem
Zájmy: zpěv
O dítěti: Suhan je milý a poslušný chlapec. Velmi rád se učí a jeho ambicí je stát se inženýrem. Všechny úkoly má vždy vzorně připravené. Ve svém volném čase rád zpívá a hraje různé hry.
Poznámky: Otec Suhana instaluje kabely pro místního televizního operátora a maminka pracuje v mateřské škole jako pomocnice. Oba rodiče jsou pracovití a zodpovědní. Nedávno si vzali půjčku na stavbu domku, kterou poctivě splácejí. Otec trpí zdravotními potížemi kvůli alergiím. Přestože se oba snaží, je pro ně velmi náročné zabezpečit všechny základní potřeby pro svou rodinu a ušetřit dostatek peněz na vzdělávání pro obě děti.
     

Kyamukwaite Jacob

Stát: Uganda, East Africa  
Roční příspěvek: 7000 Kč pohlaví: chlapec věk: 7
Rodiče: oba sourozenci: 3    
Škola: Busagazi community P/S
Chce být: inženýrem
Zájmy: fotbal
O dítěti: Jacob je milý a přátelský chlapec. Je velmi zodpovědný a všechny úkoly bere vážně. Do školy chodí velmi rád a to i když je nemocný. Doma se pečlivě připravuje a vždy vše hlásí rodičům, co se ve škole dělo. Pomáhá svým kamarádům, pokud něčemu nerozumí a užívá si, když může učit ostatní děti. Každou neděli chodí do kostela, kde se zapojuje i do dalších aktivit. Vyrábí míče z banánových listů a pak si s nimi společně s ostatními kluky z okolí hrají. Baví ho vyprávět různé příběhy a objevování a učení se nových věcí. Snaží se pomáhat s domácími pracemi.
Poznámky: Otec má další dvě děti, které nebydlí s rodinou, ale chodí do školy. Pracuje co může, aby zajistil prostředky na školné a další potřeby. Jacobova matka se rozvedla poté, co byla testována jako HIV pozitivní. Otec má drobný výdělek z pěstování kukuřice, zeleniny a rajčat. Pozemek si pronajímá za část úrody. Než plodiny uzrají, děti občas nechodí do školy, ale otec prosí, aby jim počkali s placením. Bydlí v cihlovém domě o dvou místnostech s plechy místo střechy. Spí na rákosových rohožích, přikrývají se malými starými přikrývkami. Kuchyně je z kmenů shora pokrytá rohoží. Jsou ve velmi náročné situaci, přesto se snaží děti udržet ve škole.
     Strana číslo   1    2    3    4    5    6    7    (8)    9    10    11    12    13    14    15    16    

Další užitečné informace a odkazy:

Pokud máte jakékoli otázky týkající se Adopce na dálku®, prosíme, zavolejte nám na tel. č. 224 246 519 (po-čt 8.00–16.00) nebo navštivte Často kladené dotazy.

Databáze dětí je aktualizována každý týden. Jestliže jste zde právě nenašli zemi, ve které byste vzdělání dítěte chtěli podpořit, sledujte, prosíme, pravidelně naše webové stránky. V případě, že hledaná oblast není opakovaně k dispozici, informujte se, prosíme, v naší kontaktní kanceláři na tel. č. 224 246 519 (po-čt 8.00–16.00).