Adoptujte na dálku!

Postup je jednoduchý! Udělejte několik snadných kroků a pomozte konkrétnímu dítěti v jeho vzdělávání.

PODPOŘTE STUDENTY Z INDIE A AFRIKY!

Chtěl/-a bych podporovat ve vzdělání malého žáčka, ve vaší nabídce však převládají starší studenti. Proč bych měl/-a věnovat svou podporu jim?

Studenti zapojení do Adopce na dálku® pocházejí ze sociálně slabých rodin. Navzdory jejich nevýhodné startovací pozici se mezi nimi najdou i opravdu nadaní mladí lidé. V naší databázi naleznete ty z nich, kteří přišli o svého dárce, a kteří bez pomoci zvenčí nebudou moci svá studia dokončit. Dosažení vyššího vzdělání má přitom vliv nejen na samotného absolventa, ale i na rozvoj celého regionu, v němž žije.

… a několik důvodů, proč PODPOŘIT STUDENTY navíc:

  • podpora studentů trvá kratší dobu
  • pravděpodobnost, že absolvují svá studia úspěšně, je vyšší
  • jejich podpora začíná na 410 korunách měsíčně

Strana číslo   1    2    3    4    5    6    7    (8)    9    10    11    12    13    14    15    

V databázi máme 48 dětí z Indie, 50 dětí z Ugandy, 23 dětí ze Zambie, 26 dětí z Běloruska.

Výběr země:   pohlaví:   věková kategorie:   ostatní:

Vašemu dotazu odpovídá 147 dětí z databáze.
Bireru Josephine

Stát: Uganda, East Africa  
Roční příspěvek: 7000 Kč pohlaví: dívka věk: 8
Rodiče: oba sourozenci: 2    
Škola: Maranatha P/S
Chce být: učitelkou
Zájmy: hraní her, výroba panenek
O dítěti: Josephine je veselé děvče, do školy chodí ráda a každý večer si přepírá svou školní uniformu. Je zodpovědná, a proto se jí od učitelů dostává důvěry a zodpovídá za některé třídní úkoly. Doma pomáhá mamince s domácími pracemi, hlavně mytím nádobí.
Poznámky: Josephine má tři sourozence. Otec vydělává přepravou cestujících na motorce, matka prodává u silnice petrolej do motorek či zeleninu. Rodina dále chová k prodeji kachny.
     

Kasirivu Raymond

Stát: Uganda, East Africa  
Roční příspěvek: 7000 Kč pohlaví: chlapec věk: 7
Rodiče: oba sourozenci: 1    
Škola: Maranatha P/S
Chce být: lékařem
Zájmy: hra na schovávanou, modelování, výroba hraček
O dítěti: Raymond se usmívá na každého, koho potká. Je to veselý a úslužný hoch, který ochotně pomáhá své mamince s nošením zeleniny k prodeji. Mnohdy má na starosti svého sourozence a dohlíží na to, aby se mu nic nestalo.
Poznámky: Čtyřčlenná rodina žije v jedné pronajaté místnosti, která je ve velmi špatném stavu. Domek se nachází na studeném a vlhkém místě a v období dešťů je místnost téměř neobyvatelná. Otec pracuje coby řidič motocyklu a převáží lidi v okolí, Raymonda prodává u silnice banány.
     

Olattupuram Sijomon

Stát: India  
Roční příspěvek: 6000 Kč pohlaví: chlapec věk: 22
Rodiče: oba sourozenci: 1    
Škola: St. Joseph`s Seminary, Jeppu
Chce být: knězem
Zájmy: fotbal, kreslení, psaní
O dítěti: Sijomon má velký talent na kreslení a malování. Má ale také velké nadání k psaní povídek, esejí a básní. Maluje různé typy obrazů a tvoří i nejrůzněší designy. Je šťastný, když může být sám ve chvílích psychické nepohody a napětí. Jeho vzpomínky na dětství jsou těmi nejkrásnějšími v jeho životě. Hovoří plynně anglicky, malayalmsky a jazykem hindu. Jako dítě se toužil stát vědeckým pracovníkem.
Poznámky: Rodina si každý večer přeříkává růženec a pak mají společnou večeři. Žijí 96 km daleko od semináře a ve vesnici se účastní různých společných aktivit v komunitě. Je to čtyřčlenná rodina a její příjem je velmi nízký, nestačí pokrýt všechny nezbytné potřeby. Sijomonovi rodiče by si přáli umožnit synovi další vzdělání, aby mohl v budoucnu získat dobrou práci.
     

D Souza Steevan

Stát: India  
Roční příspěvek: 6000 Kč pohlaví: chlapec věk: 22
Rodiče: oba sourozenci: 2    
Škola: St. Joseph`s Seminary, Jeppu
Chce být: knězem
Zájmy: sporty
O dítěti: Steevan má schopnost zhostit se jakéhokoliv zadaného úkolu s plnou odhodlaností a houževnatostí. Velice rád čte dobré knihy, zvláště ty, které mu napomáhají nasměrovat se v životě. Rád věnuje péči a pomoc malým dětem. Jeho nejšťastnější vzpomínky jsou na jeho dětství a všechny krásné chvíle, které zažil se svými kamarády. Ve volných chvílích se schází se svými přáteli a sdílí s nimi různé zábavné zážitky. Hovoří plynně anglicky, kannadsky a jazyky konkani a tulu.
Poznámky: Všichni členové rodiny společně pracují, jedí a modlí se. Žijí 80 km daleko od semináře. Když se ve vesnici objeví nějaká práce, celá rodina se na ní podílí společně. Je jich celkem pět, otec, matka Steevan a jeho dva bratři. Otec je jediným pracujícím členem rodiny, takže jejich příjem je velmi nízký a nemůže pokrýt všechny potřebné výdaje. Rodina doufá v lepší život v budoucnu pro sebe i svého syna.
     

Yurevich Milana

Stát: Bělorusko  
Roční příspěvek: 6900 Kč pohlaví: dívka věk: 7
Rodiče: oba sourozenci: 2    
Škola: Kamajská střední škola
Chce být: lékařkou
Zájmy: kreslení
O dítěti: Milana je veselá, klidná, empatická, stydlivá. Má hodně kamarádů, se kterými si venku ráda hraje. Má velmi ráda svou rodinu, má velice blízký vztah s maminkou. Je ochotná všem pomáhat. Ve škole se účastní umělecké činnosti během Vánoc. Účastnila se také vánočních akcí v kostele.
Poznámky: Milana žije v úplné rodině s několika dětmi. Rodina bydlí na venkově. Otec a matka pracují v zemědělském podniku, plat často dostávají opožděně. Sestra Jelizaveta chodí do školy, bratr Roman chodí do školky. Vedle domu rodina obdělává nevelkou zahradu, pěstuje zeleninu a bylinky pro vlastní potřebu. Zeleninu nakládají na zimu. O svátcích chodí rodina do kostela.
     
Finanční podpora programu Adopce na dálku v Bělorusku je zaměřena nejen na vzdělávání dětí, ale i na pomoc jejich sociálně slabým či jinak znevýhodněným rodinám. Svým zaměřením umožňuje úzký kontakt mezi dárcem a podporovaným dítětem/jeho rodinou.

Ushak Evelina

Stát: Bělorusko  
Roční příspěvek: 6900 Kč pohlaví: dívka věk: 8
Rodiče: oba sourozenci: 2    
Škola: Střední škola č. 1, Braslav
Chce být: učitelkou
Zájmy: kreslení, tanec
O dítěti: Evelína je společenská, má hodně kamarádů. Zodpovědně plní úkoly, aktivně se účastní všech mimoškolních akcí (umělecká tvořivost). Ve třídě je vůdčí osobnost. Doma pomáhá se vším mamince, je laskavá, skromná, má ráda zvířata. Chodí na hodiny náboženství.
Poznámky: Evelína vyrůstá v rodině s několika dětmi. Matka je kuchařka. Nemohla najít práci v oboru, proto pracuje ve vepříně. Tamtéž pracuje i otec Evelíny. Evelína a její bratr chodí do školy, sestra Miloslava do školky. Děti jsou naučeny k samostatnosti. Děti se snaží vychovávat podle křesťanských zásad. O náboženských svátcích chodí rodina do kostela.
     
Finanční podpora programu Adopce na dálku v Bělorusku je zaměřena nejen na vzdělávání dětí, ale i na pomoc jejich sociálně slabým či jinak znevýhodněným rodinám. Svým zaměřením umožňuje úzký kontakt mezi dárcem a podporovaným dítětem/jeho rodinou.

Rodger Kapalu

Stát: Zambia  
Roční příspěvek: 8000 Kč pohlaví: chlapec věk: 19
Rodiče: Matka, otec zemřel sourozenci: 3    
Škola: Soitech střední škola
Chce být: doktorem
Zájmy: fotbal
O dítěti: Rodger je obvyklé tichý chlapec, který má několik kamarádů doma a ve škole. Ve svém volném čase se rád věnuje hraní fotbalu a šachů. Z divokých zvířat má nejraději lvy. Doma pomáhá s domácími pracemi a rád vaří z místních surovin, jeho oblíbené jídlo je nshima z kukuřice a zeleniny. Má rád modrou barvu. Po dokončení vzdělání by se rád stal doktorem a operoval pacienty.
Poznámky: Rodina Rodgera žije v třípokojovém domě z nepálených cíhel a střechou z železných plátů. Vodu získávají ze studny a ke svícení používají svíčky a solární lampu. Mohou si dovolit jedno nebo dvě jídla denně a vaří si na uhlí nebo dříví. Matka absolvovala pouze 7 tříd školy a nemá tudíž šanci na to, aby si mohla najít lepší práci. Jsou závislí na tom, kolik prodá zeleniny a sezónního ovoce.
     

Zulu Joseph

Stát: Zambia  
Roční příspěvek: 8000 Kč pohlaví: chlapec věk: 18
Rodiče: oba sourozenci: 4    
Škola: Mpanshya vládní střední škola
Chce být: zdravotníkem
Zájmy: fotbal
O dítěti: Joseph je prvorozeným dítětem v rodině, žije pouze se svojí matkou, jelikož jeho otec zemřel. Má tmavohnědou pleť, jeho oblíbenými barvami jsou červená a žlutá. Nyní chodí do 10. třídy.
Poznámky: Rodina Josepha žije ve vesnici Chamalenje v oblasti Rufunsa ve vzdálenosti 165 kilometrů od hlavního města Lusaky. Pěstují kukuřici a podzemnici olejnou pro vlastní spotřebu a živí se prodejem kuřat. Rodina se nachází ve zranitelné a nejisté situaci.
     

Kafunda Dainess

Stát: Zambia  
Roční příspěvek: 8000 Kč pohlaví: dívka věk: 14
Rodiče: oba sourozenci: 2    
Škola: Mukonchi základní škola
Chce být: vojačkou
Zájmy: netball
O dítěti: Dainess pochází z kmene Tumbuka a mluví jazykem Bemba. Její školní prospěch je uspokojivý. Do školy chodí v 7 hodin ráno a odchází ve 12:40. V sobotu ráno se účastní výuky v misii a odpoledne setkání mladých ve farnosti. Volný čas tráví se svými přáteli a věnuje se různým aktivitám.
Poznámky: Dainess a její rodina žijí v domě, který patří členům rodiny z otcovy strany. Dům má dva pokoje. Nemají k dispozici elektřinu a tekoucí vodu. Vodu nosí ze studny, která se nachází na jejich pozemku. Otec vykonává příležitostné práce, aby rodině zajistil příjem. Matka peče lívance na prodej. Každý rok si rodina pěstuje plodiny pro svoji spotřebu na půdě, která patří starostovi sousední vesnice. Rodina si může dovolit tři jídla denně. Dainess spí na rohoži a přikrývá se pokrývkou.
     

Nabufaaka Bridget

Stát: Uganda, East Africa  
Roční příspěvek: 7000 Kč pohlaví: dívka věk: 9
Rodiče: oba sourozenci: 3    
Škola: Kirugu R/C Primary School.
Chce být: zdravotní sestrou
Zájmy: hraní si na rodinu a na schovávanou s kamarády a vybíjená
O dítěti: Bridget je zodpovědná a starostlivá dívka, často má na starosti všechny své sourozence. Svou nevlastní matku respektuje a jedna ke druhé má hezký vztah.
Poznámky: Bridget žije s nevlastní matkou a všemi sourozenci v malém domě, do kterého často zatéká. Otec pracuje daleko, dojíždí za nimi velmi zřídka a stále se snaží posílat drobné peníze na živobytí. Na zahradě vedle domku pěstují zeleninu, ale přesto si mohou dovolit jen jedno jídlo denně. Vlastní matka Bridget založila novou rodinu a o dívku nejeví zájem.
     Strana číslo   1    2    3    4    5    6    7    (8)    9    10    11    12    13    14    15    

Další užitečné informace a odkazy:

Pokud máte jakékoli otázky týkající se Adopce na dálku®, prosíme, zavolejte nám na tel. č. 224 246 519 (po-čt 8.00–16.00) nebo navštivte Často kladené dotazy.

Databáze dětí je aktualizována každý týden. Jestliže jste zde právě nenašli zemi, ve které byste vzdělání dítěte chtěli podpořit, sledujte, prosíme, pravidelně naše webové stránky. V případě, že hledaná oblast není opakovaně k dispozici, informujte se, prosíme, v naší kontaktní kanceláři na tel. č. 224 246 519 (po-čt 8.00–16.00).