Adoptujte na dálku!

Postup je jednoduchý! Udělejte několik snadných kroků a pomozte konkrétnímu dítěti v jeho vzdělávání.

PODPOŘTE STUDENTY Z INDIE A AFRIKY!

Chtěl/-a bych podporovat ve vzdělání malého žáčka, ve vaší nabídce však převládají starší studenti. Proč bych měl/-a věnovat svou podporu jim?

Studenti zapojení do Adopce na dálku® pocházejí ze sociálně slabých rodin. Navzdory jejich nevýhodné startovací pozici se mezi nimi najdou i opravdu nadaní mladí lidé. V naší databázi naleznete ty z nich, kteří přišli o svého dárce, a kteří bez pomoci zvenčí nebudou moci svá studia dokončit. Dosažení vyššího vzdělání má přitom vliv nejen na samotného absolventa, ale i na rozvoj celého regionu, v němž žije.

… a několik důvodů, proč PODPOŘIT STUDENTY navíc:

  • podpora studentů trvá kratší dobu
  • pravděpodobnost, že absolvují svá studia úspěšně, je vyšší
  • jejich podpora začíná na 410 korunách měsíčně

Strana číslo   1    2    (3)    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    

V databázi máme 49 dětí z Indie, 52 dětí z Ugandy, 32 dětí ze Zambie, 23 dětí z Běloruska.

Výběr země:   pohlaví:   věková kategorie:   ostatní:

Vašemu dotazu odpovídá 157 dětí z databáze.
Lekhana

Stát: India  
Roční příspěvek: 4900 Kč pohlaví: dívka věk: 8
Rodiče: oba sourozenci: 2    
Škola: St. Ann`s Hr. Pry School, Mangalore
Chce být: učitelkou
Zájmy: kreslení, tanec
O dítěti: Lekhana je nejstarší z dětí, je hodně starostlivá, o ostatní sourozence se stará a hraje si s nimi. Možná proto by se také jednou chtěla stát učitelkou a pracovat s dětmi i ve svém profesním životě. Lekhana je zvyklá hodně doma pomáhat mamince. Víc ji však baví tancování a když má čas, moc ráda kreslí.
Poznámky: Otec Lekhany pracuje jako pomocník v hotelu za denní mzdu. Matka se stará o domácnost a o dcery. Rodina je zcela závislá na příjmu otce, který je však nedostatečný. Někdy je pro něj problém pokrýt i základní životní náklady. Proto je pro všechny velmi obtížné hradit ještě náklady spojené se studiem. I přes tyto problémy se jedná o jednotnou a milující rodinu.
     

Srijan

Stát: India  
Roční příspěvek: 4900 Kč pohlaví: chlapec věk: 5
Rodiče: oba sourozenci: 1    
Škola: Mother Teresa Memorial School
Chce být: zatím ještě neví
Zájmy: hry s ostatními dětmi
O dítěti: Srijan je aktivní a chytrý chlapec. Je přátelský, ve školce má kolem sebe vždy mnoho kamarádů a spolužáků, se kterými dovádí. Na všechny je moc hodný a nikdy neříká nic hrubého, ani ošklivého. Má moc rád básničky a říkanky, které se ve školce učí. Dobře si je všechny pamatuje a doma je přednáší celé rodině. Také moc rád poslouchá vyprávění příběhů. Srijana baví učení, už umí abecedu a některá čísla. Každý den si dělá poctivě úkoly po příchodu ze školky.
Poznámky: Otec Srijana pracuje jako námezdní dělník. Matka se stará o domácnost a o nejmladší dceru Poorvi, která je často nemocná. Její léčba je finančně náročná. Otcova práce je nepravidelná a jeho výdělky jsou velice nízké, proto se rodina často ocitá v situaci, kdy nemají prostředky ani základní životní potřeby. Bez cizí pomoci tedy nejsou schopni pokrýt ještě náklady na Srijanovo studium.
     

Naik Manoj

Stát: India  
Roční příspěvek: 4900 Kč pohlaví: chlapec věk: 6
Rodiče: oba sourozenci: 1    
Škola: Mother Teresa Memorial School
Chce být: zatím ještě neví
Zájmy: kreslení
O dítěti: Manoj je aktivní a komunikativní chlapec. Moc rád si hraje se slovy, vymýšlí si úplně nová a pak je opravdu používá. Ve školce jej to moc baví, rád se učí nové věci a neustále se na něco ptá. Má nadání na sport. Jednou se mu podařilo vyhrát první místo v rámci školního sportovního dne. Jeho starší bratr Manjunath mu pomáhá s domácími úkoly a s dalšími věcmi do školy, které mu občas dělají potíže. Manoj mu zase naopak pomáhá s plněním domácích povinností. Ve volném čase si Manoj moc rád hraje se svou kočkou.
Poznámky: Manojův otec pracuje jako námezdní dělník, nechává se najímat na zemědělskou práci za denní mzdu. Odchází brzy ráno a vrací se pozdě večer. Matka se stará o domácnost. Rodina žije v malém domě na vesnici, 14 kilometrů od školy obou chlapců. Matka se aktivně zapojuje do fungování místní svépomocné skupiny, která se zaměřuje především na ženy a pomáhá jim díky mikropůjčkám zahájit malé udržitelné podnikání. Díky této skupině má alespoň malý příjem. Každý večer se celá rodina schází k modlitbě a zpěvu náboženských písní Bhajans. Poté si při večeři otec povídá s dětmi a dává jim své otcovské rady.
     

Kyagulanyi Ukasha

Stát: Uganda, East Africa  
Roční příspěvek: 7000 Kč pohlaví: chlapec věk: 8
Rodiče: oba sourozenci: 1    
Škola: Nakibano R/C P/S
Chce být: lékařem
Zájmy: hra na schovávanou, kolektivní hry
O dítěti: Ukasha je tichý, rezervovaný a pokorný chlapec. Je dobře vychovaný a pečlivě si vybírá slova k dopovědi. Rád tráví čas se svými vrstevníky, kterým se umí otevřít lépe než starším dětem. Vždy se snaží vyvarovat věcem a chování, které by ho mohlo dostat do jakýchkoli potíží nebo konfliktu s učiteli nebo s dospělými, chová k nim totiž velkou úctu. Chodí do školy včas, přestože nebydlí blízko. Při vyučování odpovídá na otázky až ve chvíli, kdy se ho učitel přímo zeptá. Je od přírody tichý, možná protože mu chybí rodičovská péče a láska, neboť se svým strýcem bydlí od raného dětství. Má rád žlutou barvu a jeho oblíbené jídlo je maso s rýží.
Poznámky: Rodina žije v jedno pokojovém domě. Děti spí na podlaze na matracích v jedné části pokoje, který je oddělen závěsem. Ukashovi rodiče se rozešli a jeho otec má novou ženu a děti, jeho příjem je nízký, proto Ukashu nijak finančně nepodporuje. Matka si pronajímá nedaleko pokoj, kde žije s jedním sourozencem a občas ho navštěvuje, ale nemůže ho nijak více podpořit. Jeho strýc mu tedy hradí veškeré potřeby i školní poplatky. Kácí stromy v nedalekém lese, což je fyzicky náročná práce. Ukashova teta pěstuje pouze plodiny na malém pozemku. Pro rodinu je náročné podporovat Ukashu i vlastní děti ve studiu s tak omezeným příjmem.
     

Yasinski Kanstantin

Stát: Bělorusko  
Roční příspěvek: 6900 Kč pohlaví: chlapec věk: 9
Rodiče: oba sourozenci: 2    
Škola: Komajskaja střední škola
Chce být: lékařem
Zájmy: hry s míčem, jízda na kole
O dítěti: Konstatntin je velice starostlivý ve škole. Je velice společenský a velice snadno navazuje kontakty s jinými dětmi. Má spoustu kamarádů. Ve škole si dár hraje s ostatními dětmi. Do školy jezdí autobusem. Rád si hraje se svým mladším bratrem, pomáhá krmit slepice a uklízí dvorek.
Poznámky: Konstantin je vychováván v mnohočlenné rodině. Pracuje pouze otec, matka je na mateřské dovolené. V rodinném hospodářství se jedná o prasata pro zajištění masa. V létě chodí na jahody a houby, které pak zavařují na zimu, aby si vylepšili své materiální podmínky. Rodina žije pod životním mminimem. Během školních prázdnin jsou děti doma. Hlavní formou odpočinku pro děti jsou hry s kamarády na dvorku.
     
Finanční podpora programu Adopce na dálku v Bělorusku je zaměřena nejen na vzdělávání dětí, ale i na pomoc jejich sociálně slabým či jinak znevýhodněným rodinám. Svým zaměřením umožňuje úzký kontakt mezi dárcem a podporovaným dítětem/jeho rodinou.

Bahir Nikita

Stát: Bělorusko  
Roční příspěvek: 6900 Kč pohlaví: chlapec věk: 10
Rodiče: oba sourozenci: 1    
Škola: Děrkovščinská školka a škola
Chce být: stavařem
Zájmy: Rád hraje počítačové hry, chodí na houby, jezdí na kole, hraje fotbal a má rád pohybové hry
O dítěti: Nikita má velice rád sport. Má hodně kamarádů mezi vrstevníky, Po vyučování navštěvuje kurz zdravého způsobu života, divadelní a dramatický kroužek. Ve volném čase chodí do výtvarné školy. Každou neděli chodí do kostela.
Poznámky: Nikota bydlí na venkově. Rodina je špatně zabezpečená. V bytě žijí 4 osoby: rodiče a dvě děti. V současné době je matka těhotná a od 19. 10. 2018 je na nemocenské před porodem. Předtím pracovala jako výtvarnice v Děrkovščinském kulturním domě. Matčina výplata je malá. Otec je často na služební cestě, v zimě je práce ve stavebnictví málo. Plat je v této době nízký a je vyplácený nepravidelně. Rodina je přátelská. Rodiče se snaží, aby děti byly věřící, o svátcích a ve volných dnech chodí do kostela. Snaží se šetřit na jídle a oblečení. Ve dvaceti letech měl otec nehodu a poranil si nohu. Má sníženou pohyblivost kolenního kloubu na pravé noze. Noha je neohebná. S operací nesouhlasí, protože nelze zaručit obnovení pohyblivosti.
     
Finanční podpora programu Adopce na dálku v Bělorusku je zaměřena nejen na vzdělávání dětí, ale i na pomoc jejich sociálně slabým či jinak znevýhodněným rodinám. Svým zaměřením umožňuje úzký kontakt mezi dárcem a podporovaným dítětem/jeho rodinou.

Chashun Arsenii

Stát: Bělorusko  
Roční příspěvek: 6900 Kč pohlaví: chlapec věk: 8
Rodiče: oba sourozenci: 1    
Škola: Děrkovščinská školka a škola
Chce být: stavařem
Zájmy: rád kreslí, staví z lega, hraje si venku s kamarády
O dítěti: Arsenij je citlivý, přátelský. Do školy chodí rád, snaží se v učení. Má hodně kamarádů. Ve volném čase rád jezdí na kole, staví ze stavenbice. Je aktivní, zvídavý.
Poznámky: Arsenij žije a matkou a s bratrem na vesnici. Rodina je špatně zabezpečená. Rodiče nejsou sezdáni. O výchovu a výživu dětí se stará hlavně matka. V péči o děti jí pomáhá babička. Otec s rodinou trvale nežije, peníze na děti platí nepravidelně. Vztahy mezi rodiči jsou napjaté. Matka se snaží poskytnout dětem vše nezbytné, ale peněžní prostředky rodiny na to nestačí. Snaží se šetřit.
     
Finanční podpora programu Adopce na dálku v Bělorusku je zaměřena nejen na vzdělávání dětí, ale i na pomoc jejich sociálně slabým či jinak znevýhodněným rodinám. Svým zaměřením umožňuje úzký kontakt mezi dárcem a podporovaným dítětem/jeho rodinou.

Nakiranda Barbara

Stát: Uganda, East Africa  
Roční příspěvek: 7000 Kč pohlaví: dívka věk: 8
Rodiče: oba sourozenci: 5    
Škola: Busagazi community P/S
Chce být: učitelkou
Zájmy: vybíjená
O dítěti: Barbara je slušná, vstřícná a dobře vychovaná dívka. Ráda si hraje s kamarády různé scénky a nejraději předvádí učitelku. Ve škole velice ráda píše. Během vyučování dává pozor a hlásí se. Ráda dostává nové oblečení a hračky a ráda jí dobré jídlo, třeba rýži. Občas je jí líto, když přijde domů a nenajde tam nic k jídlu. Je hravá, dokáže se zabrat do hry tak, že nevidí neslyší. Je mezi pěti nejlepšími ve třídě. Doma se snaží pomáhat s domácími pracemi.
Poznámky: Rodina měla dříve 9 členů, ale nejstarší dcera se vdala a druhá je na internátě a domů jezdí jen na prázdniny. Čtyři děti chodí do školy. Pro rodiče je těžké zajistit jim školu, kvůli omezeným zdrojům příjmů. Otec je HIV pozitivní a bere léky, matka je zdravá. Dvakrát ročně sklízejí kávu a vydělají trochu peněz prodejem. Dokud není káva zralá, děti nechodí do školy. Otec utrpěl zranění hrudníku a nemůže pracovat tolik, kolik by si přál. Bydlí v domě o dvou místnostech s plechovou střechou. Rodiče spí v jedné místnosti, děti v druhé na rákosových rohožích přikryté prostěradlem. V domě svítí solární lampou, v kuchyňském přístavku svíčkami.
     

Ataliba Hellen

Stát: Uganda, East Africa  
Roční příspěvek: 7000 Kč pohlaví: dívka věk: 7
Rodiče: oba sourozenci: 3    
Škola: Busagazi community P/S
Chce být: političkou
Zájmy: vybíjená, skákání přes švihadlo
O dítěti: Hellen je skromná, ráda si hraje s dětmi na vaření a dělá panenky z banánového listí. Nemá ráda, když se lidé hádají, rozpláče se, pokud se k takové situace dostane. Ve škole dává pozor, během vyučování je aktivní a učitelé ji mají rádi za její milou povahu. Dělá věci, které od ní dospělí očekávají. Snaží se doma také pomoci svým rodičům s domácími pracemi. Také se vyptává na to, které neví. Věří v Boha a v neděli chodí do kostela, kde se zapojuje do nejrůznějších aktivit.
Poznámky: Otec si vydělává kopáním, ale občas nedostane zaplaceno. Matka je HIV positivní, ale užívá léky, otec je zdráv. Mají malý pozemek a tak si pronajímají půdu pro pěstování plodin. S nízkým příjmem je pro něj těžké zaplatit školní poplatky pro tři děti a životní potřeby. Žijí v cihlovém domě o dvou místnostech s přístavkem, kvůli nedostatku peněz nemají pořádnou střechu. Děti spí na rohožích, některá mají na přikrytí prostěradla. Kuchyně je z kmenů, hlíny a banánových listů. Jelikož jsou děti posílány ze školy kvůli nezaplaceným poplatkům, některé neskládají zkoušky a nemohou postoupit do dalšího ročníku.
     

Namajja Elizabeth

Stát: Uganda, East Africa  
Roční příspěvek: 7000 Kč pohlaví: dívka věk: 8
Rodiče: oba sourozenci: 6    
Škola: St. Maria P/S Bufumbe
Chce být: zdravotní sestrou
Zájmy: vybíjená
O dítěti: Elizabeth je slušná a skromná dívka, která je velmi sebevědomá, když mluví s cizími lidmi a velmi dobře odpovídá na otázky. Líbí se jí dlouhé vlasy a ráda si hraje s panenkami z místních materiálů. Miluje školu natolik, že pláče, když tam nemůže jít kvůli nemoci nebo nezaplaceným poplatkům. Během vyučování se je aktivní, hlásí se a odpovídá na kladené otázky. Velmi miluje svou matku a vždycky sedává vedle ní, snaží se jí také pomáhat s domácími pracemi.
Poznámky: Z pěti vnoučat pouze u jednoho platí poplatky jeho otec, zbytek prarodiče. Více peněz v rodině vydělá matka, většinou pěstováním plodin. Otec má problémy se žaludkem a navíc má tři další ženy. Měl zařízení na mletí kukuřice, které se ale rozbilo a nepodařilo se je opravit. Školní poplatky a obživu zajišťuje většinou matka, ale nemá dost prostředků, takže děti bývají posílané ze školy, nedaří se jim zaplatit včas. Matka pěstuje plodiny na vládní půdě, o kterou se dělí s dalšími lidmi, úroda bývá malá. Bydlí v cihlovém domě o třech místnostech s plechovou střechou. Děti se dělí o přikrývky, některé se přikrývají oblečením.
     Strana číslo   1    2    (3)    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    

Další užitečné informace a odkazy:

Pokud máte jakékoli otázky týkající se Adopce na dálku®, prosíme, zavolejte nám na tel. č. 224 246 519 (po-čt 8.00–16.00) nebo navštivte Často kladené dotazy.

Databáze dětí je aktualizována každý týden. Jestliže jste zde právě nenašli zemi, ve které byste vzdělání dítěte chtěli podpořit, sledujte, prosíme, pravidelně naše webové stránky. V případě, že hledaná oblast není opakovaně k dispozici, informujte se, prosíme, v naší kontaktní kanceláři na tel. č. 224 246 519 (po-čt 8.00–16.00).