Adoptujte na dálku!

Postup je jednoduchý! Udělejte několik snadných kroků a pomozte konkrétnímu dítěti v jeho vzdělávání.

Strana číslo   1    2    3    4    (5)    6    7    8    9    10    11    12    

V databázi máme 47 dětí z Indie, 32 dětí z Ugandy, 2 dětí ze Zambie, 31 dětí z Běloruska.

Výběr země:   pohlaví:   věková kategorie:   ostatní:

Vašemu dotazu odpovídá 112 dětí z databáze.
Masih Suman Gajadhar

Stát: India  
Roční příspěvek: 6000 Kč pohlaví: dívka věk: 23
Rodiče: oba sourozenci: 5    
Škola: Queen of the Apostles Convent, Vamanjoor, Mangalore
Chce být: řádovou sestrou
Zájmy: výtvarné činnosti, kreslení
O dítěti: Suman se narodila jako předposlední z šesti dětí. Ukončila maturitní studium s uměleckým zaměřením. Ráda se učí všemu novému. S oblibou čte, tančí tradiční indické tance, kreslí, zabývá se ručními pracemi. Svůj čas věnuje modlitbě a vždy je připravena každému pomoci. Cítí se pevná ve svém rozhodnutí vést zasvěcený život ve službě nemocným a ubohým.
Poznámky: Rodina Suman bydlí ve vlastním domku. Patří jim malý pozemek a chovají i několik krav. Otec s matkou pracují jako správci v soukromé škole. V rodině je šest dětí a někteří Sumanini sourozenci žijí už v manželství. Tři bratři pracují. Starší sestra je vdaná a mladší bratr ještě studuje. Rodiče jsou dobří lidé a Suman vyrůstala ve šťastné rodině.
     

Kumari Rupa Omnath

Stát: India  
Roční příspěvek: 6000 Kč pohlaví: dívka věk: 21
Rodiče: oba sourozenci: 2    
Škola: Queen of the Apostles Convent, Vamanjoor, Mangalore
Chce být: řádovou sestrou
Zájmy: čtení, poslouchání duchovních zpěvů, sbírání inspirativních článků, poznávání nových míst
O dítěti: Rupa vstoupila do noviciátu po dokončení střední školy. V rodině je nejstarší ze tří sourozenců. Mezi její záliby patří čtení, poslouchání duchovních písní, sbírání inspirativních článku z novin a učení se novým věcem. Ráda navštěvuje nová místa, poznává lidi různých kultur a zvyků. Je velmi odhodlaná následovat své duchovní povolání a je šťastná, že si tuto cestu zvolila.
Poznámky: Rupa pochází z pětičlenné rodiny. Její bratr studuje na střední škole a sestra navštěvuje počítačový kurs. Otec farmaří na malém kousku pozemku; pracuje tradičním způsobem a většinu činností jako výsev, orbu, sklizeň a pletí provádí ručně. Matka zůstala v domácnosti. Rodiče jsou potěšeni a podporují rozhodnutí své dcery stát se řeholní sestrou.
     

D`Souza Mareena Adolf

Stát: India  
Roční příspěvek: 6000 Kč pohlaví: dívka věk: 21
Rodiče: oba sourozenci: 1    
Škola: Queen of the Apostles Convent, Vamanjoor, Mangalore
Chce být: řádovou sestrou
Zájmy: vaření, zahradničení, společenské a venkovní hry
O dítěti: Mareena je v rodině starší ze dvou sourozenců. K jejím zálibám patří vaření, zahradničení, hra na klávesy. Zajímá ji také matematika a účetnictví. Ráda poslouchá duchovních písně a do deníku si zapisuje inspirativní myšlenky a verše. Je připravená sloužit každému, kdo to bude potřebovat. Mareena je zbožná, poslušná a šťastná, že se rozhodla stát se řeholní sestrou.
Poznámky: Mareena pochází z venkova a její rodiče tvrdě pracují - otec v prádelně a matka je v domácnosti. Mareena má ještě bratra. Rodina bydlí ve vlastním malém domku, nemají však žádnou půdu, která by jim pomohla se uživit. Přes všechnu námahu při zajišťování živobytí jsou rodiče jsou šťastní, že se jejich dcera rozhodla pro duchovní povolání. Podporují Mareen v její cestě všemi možnými způsoby.
     

Minj Nitu Gabrial

Stát: India  
Roční příspěvek: 6000 Kč pohlaví: dívka věk: 21
Rodiče: oba sourozenci: 3    
Škola: Queen of the Apostles Convent, Vamanjoor, Mangalore
Chce být: řádovou sestrou
Zájmy: čtení, vaření, zahradničení
O dítěti: Nitu je druhorozené dítě a dokončila 10 tříd ve venkovské škole. Je pevně rozhodnutá stát se řeholní sestrou a tráví mnoho času v modlitbě. Ráda si čte, vaří, pracuje na zahradě, učí se anglicky nebo místní jazyk hindštinu. Nitu je poslušná a vyvine i mimořádné úsilí, pokud někdo potřebuje pomoc. Je velmi odhodlaná odpovídat na Boží volání s odvahou, láskou a naprostou odevzdaností do Boží vůle.
Poznámky: Nitu pochází z vesnice v zaostalé oblasti země. Rodina žije ve vlastním domku. Patří jim i kousek půdy, na kterém pěstují rýži. Otec je farmář a matka v domácnosti. Mají celkem čtyři děti - dvě dívky a dva chlapce. Nejstarší dcera navštěvuje maturitní studium, druhorozená je Nitu, starší syn vstoupil do kněžského semináře a nejmladší syn chodí zatím do školy.
     

Rodrigues Mebal Anton

Stát: India  
Roční příspěvek: 6000 Kč pohlaví: dívka věk: 21
Rodiče: oba sourozenci: 3    
Škola: Queen of the Apostles Convent, Vamanjoor, Mangalore
Chce být: řádovou sestrou
Zájmy: čtení, společenské a venkovní hry
O dítěti: Mebal dokončila střední školu přírodovědného zaměření. K jejím zálibám patří čtení a vyhledávání myšlenek a citátů, které si zapisuje do deníku. Baví ji tanec, divadlo, šachy, desková hra carrom, kriket a sport kabbadi. Navštěvuje poutní místa a věnuje hodně času modlitbě. Má ráda lidi a svého talentu chce využít ke službě ostatním. Velkorysá Mebal odhodlaně směřuje k naplnění svého duchovnímu povolání.
Poznámky: Rodina Mebal žije v domku v odlehlé vesnici a patří jim kousek půdy. Otec se živí rybolovem, ale jeho příjem není stálý. Proto hledá matka námezdní práce, aby pomohla s obživou rodiny. I když musí překonávat velké starosti, celá rodina drží při sobě. Mebal je nejstarší ze čtyř sourozenců. Její sestra navštěvuje obchodní školu, starší z bratrů pracuje a nejmladší bratr studuje.
     

Muthappan Selvarani S.

Stát: India  
Roční příspěvek: 6000 Kč pohlaví: dívka věk: 22
Rodiče: oba sourozenci: 3    
Škola: Queen of the Apostles Convent, Vamanjoor, Mangalore
Chce být: řádovou sestrou
Zájmy: čtení, vaření, hraní her, poslech hudby, tanec, zpěv, psaní článků a básní, pobyt v přírodě
O dítěti: Selvarani studovala na různých místech a školách. První stupeň základní školy strávila ve farní škole, vyšší a závěrečné ročníky střední školy na státních školách. Dívka má mnoho zálib: čtení, angličtinu, vaření, hraní venkovních her, poslouchání hudby, tanec, zpěv. Selvarani také píše články a skládá básně. Má ráda přírodu a obdivuje její nádheru.
Poznámky: Selvarani je druhorozené dítě v rodině se čtyřmi dětmi - třemi děvčaty a chlapcem. Otec je rybářem s malým výdělkem a maminka zůstává v domácnosti. Starší sestra Selvarani má za sebou první rok bakalářského studia na právní škole, je již vdaná a má dvě malé děti. Mladší bratr a sestra chodí ještě do školy. Rodina sice bydlí ve vlastním domě, jinak však nemá žádné další prostředky k obživě.
     

Kimbugwe Benjamin

Stát: Uganda  
Roční příspěvek: 7000 Kč pohlaví: chlapec věk: 20
Rodiče: Matka, otec zemřel sourozenci: 2    
Škola: Sacred Heart SS Najja
Chce být: obchodním zástupcem
Zájmy: volejbal
O dítěti: Benjamin je společenský mladý muž. Rád sdílí své názory se svými kamarády a spolužáky, mezi kterými je oblíbený. Ve svém volnu se věnuje četbě, hraní volejbalu a poslechu hudby z rádia. Někdy také rád rozebírá stará rádia a telefony za účelem jejich opravy. Každou neděli chodí do kostela. Po škole by se chtěl stát obchodním zástupcem. Jeho oblíbené jídlo je kuře s banánovou kaší (matooke).
Poznámky: Benjamin žije v početné domácnosti společně s prarodiči, strýcem, tetou, sourozenci a bratranci. Rodina bydlí ve čtyřpokojovém domě. Všechny děti chodí do školy. Rodina pěstuje plodiny na poli pro vlastní spotřebu a něco málo, v případě dobré úrody, na prodej. Jídlo vaří na ohništi, na které získávají dřevo z nedalekého lesa. Vodu sbírají za pomocí kanystrů z pramenu v okolí.
     

Murzich Sofya

Stát: Bělorusko  
Roční příspěvek: 6900 Kč pohlaví: dívka věk: 8
Rodiče: oba sourozenci: 4    
Škola: ZŠ č. 3 Postavy
Chce být: učitelkou hudby
Zájmy: vyrábění výrobků ze slámy, hra na klavír
O dítěti: Sofya je veselá a srdečná dívka, která se snaží každému pomoci. Navštěvuje kroužek výrobků ze slámy, dále chodí do hudební školy na hodiny hry na klavír a letos také začala docházet na hodiny náboženství. Stejně jako ostatní děti v rodině je zvyklá na samostatnost.
Poznámky: Sofya je vychovávána ve velké svorné rodině, v níž panují srdečné vztahy a rodiče jsou příkladem pro své děti. Bratr Denis studuje na Vitebském technickém učilišti (mechaník), Eva Marie na učilišti v Postavách (kuchařka-pokladnice) a mladší děti chodí do školy. V létě celá rodina ráda jezdí k jezeru a nocuje ve stanech. Občas také jezdí na výlety do sousedních měst, kde navštěvují kostely. Členové rodiny jsou praktikující katolíci. Děti chodí spolu s rodiči do kostela a také navštěvují hodiny náboženství a účastní se vánočních a velikonočních akcí.
     
Finanční podpora programu Adopce na dálku v Bělorusku je zaměřena nejen na vzdělávání dětí, ale i na pomoc jejich sociálně slabým či jinak znevýhodněným rodinám. Svým zaměřením umožňuje úzký kontakt mezi dárcem a podporovaným dítětem/jeho rodinou.

Shushkevich Yaroslav

Stát: Bělorusko  
Roční příspěvek: 6900 Kč pohlaví: chlapec věk: 9
Rodiče: oba sourozenci: 2    
Škola: ZŠ Komajsk
Chce být: traktoristou
Zájmy: venkovní hry
O dítěti: Yaroslav je srdečný, přátelský, veselý a jemný chlapec. Je komunikativní, snadno navazuje kontakt s lidmi, aktivně se účastní školních akcí. Má hodně přátel, je středem pozornosti v kolektivu.
Poznámky: Yaroslav vyrůstá ve svorné a pracovité velké rodině. Žijí na vesnici a pronajímá si od zemědělského družstva rodinný dům. Starší děti ve všem pomáhají svým rodičům. Rádi chodí do lesa, zvláště na houby. Starší syn Michail šel v letošním roce na střední školu, Sofija chodí do mateřské školky. O prázdninách děti navštěvují své babičky. Všichni společně chodí do kostela, Yaroslav je také ministrantem a navštěvuje hodiny náboženství.
     
Finanční podpora programu Adopce na dálku v Bělorusku je zaměřena nejen na vzdělávání dětí, ale i na pomoc jejich sociálně slabým či jinak znevýhodněným rodinám. Svým zaměřením umožňuje úzký kontakt mezi dárcem a podporovaným dítětem/jeho rodinou.

Kirkizh Ihar

Stát: Bělorusko  
Roční příspěvek: 6900 Kč pohlaví: chlapec věk: 8
Rodiče: oba sourozenci: 3    
Škola: ZŠ č. 4 Postavy
Chce být: kuchařem
Zájmy: stavění z Lega
O dítěti: Ihar letos šel do druhé třídy. Paní učitelka ho chválí jako snaživého, disciplinovaného a pozorného žáka. Poctivě se staví k plnění úkolů týkajích se celé třídy. Je to komunikativní, veselý a trochu citlivý chlapec. Má hodně přátel i autoritu mezi kamarády.
Poznámky: Ihar je vychovávány v početné rodině. Otec pracuje mimo místo trvalého bydliště, takže doma bývá málokdy. Matka nepracuje, protože mladší dcera Nastja je od svého narození postižená. I přes všechny potíže je rodina velmi svorná, všichni se starají jeden o druhého a děti se snaží pomáhat mamince s péčí o nemocnou sestru. Hodně finančních prostředků musí rodina vynakládat na péči právě o ni.
     
Finanční podpora programu Adopce na dálku v Bělorusku je zaměřena nejen na vzdělávání dětí, ale i na pomoc jejich sociálně slabým či jinak znevýhodněným rodinám. Svým zaměřením umožňuje úzký kontakt mezi dárcem a podporovaným dítětem/jeho rodinou.Strana číslo   1    2    3    4    (5)    6    7    8    9    10    11    12    

Další užitečné informace a odkazy:

Pokud máte jakékoli otázky týkající se Adopce na dálku®, prosíme, zavolejte nám na tel. č. 224 246 519 (po-čt 8.00–16.00) nebo navštivte Často kladené dotazy.

Databáze dětí je aktualizována každý týden. Jestliže jste zde právě nenašli zemi, ve které byste vzdělání dítěte chtěli podpořit, sledujte, prosíme, pravidelně naše webové stránky. V případě, že hledaná oblast není opakovaně k dispozici, informujte se, prosíme, v naší kontaktní kanceláři na tel. č. 224 246 519 (po-čt 8.00–16.00).