Adoptujte na dálku!

Postup je jednoduchý! Udělejte několik snadných kroků a pomozte konkrétnímu dítěti v jeho vzdělávání.

Strana číslo   1    2    3    (4)    5    6    7    8    9    10    11    12    

V databázi máme 47 dětí z Indie, 32 dětí z Ugandy, 2 dětí ze Zambie, 31 dětí z Běloruska.

Výběr země:   pohlaví:   věková kategorie:   ostatní:

Vašemu dotazu odpovídá 112 dětí z databáze.
Traukin Mihail

Stát: Bělorusko  
Roční příspěvek: 6900 Kč pohlaví: chlapec věk: 9
Rodiče: oba sourozenci: 3    
Škola: ZŠ Komajsk
Chce být: zatím neví
Zájmy: čtení, řešení matematických příkladů
O dítěti: Mihail je hodně pohybově aktivní, přátelský a komunikativní chlapec. Rodina bydlí na okraji vesnice, ale přesto se jeho kamarádi rádi scházejí u něho doma. Velmi rád tráví svůj čas venku, účastní se sportovních akcí a je soustředěným, pozorným a zodpovědným žákem.
Poznámky: Mihail je vychovávaný v početné rodině, v níž jsou všichni čtyři děti školního věku. Ekonomický stav rodiny je tíživý, ale rodiče se velmi snaží situaci zvládnout. Otec si kvůli problémům se zdravím nemůže najít lépe placenou práci, matka má také nízký plat. Bydlení si rodina pronajímá od zemědělského družstva, chovají dobytek, což pomáhá ušetřit na potravinách. Děti rády chodí s otcem do lesa na houby. Všichni děti navštěvují hodiny náboženství v kostele, starší syn Nikolaj je ministrantem.
     
Finanční podpora programu Adopce na dálku v Bělorusku je zaměřena nejen na vzdělávání dětí, ale i na pomoc jejich sociálně slabým či jinak znevýhodněným rodinám. Svým zaměřením umožňuje úzký kontakt mezi dárcem a podporovaným dítětem/jeho rodinou.

Vorobei Nikita

Stát: Bělorusko  
Roční příspěvek: 6900 Kč pohlaví: chlapec věk: 10
Rodiče: oba sourozenci: 2    
Škola: ZŠ č. 1 Postavy
Chce být: fotbalistou
Zájmy: fotbal
O dítěti: Nikita je velmi aktivní, temperamentní, možná občas trochu zbrklý, ale zároveň velmi citlivý a přátelský. Přitahuje všechny děti ze svého okolí, je dobrým organizátorem a miluje domácí zvářata. Ve volném čase hraje fotbal.
Poznámky: Nikita žije v početné rodině. Rodina je svorná, ale s otcem se děti vídají málokdy, protože dojíždí za prací do Ruska. Veškeré starosti o děti a domácnost leží na matčiných bedrech. Nikita chodí do páté třídy a sestry dvojčata do mateřské školky. Děti velmi rádi tráví čas venku, o nedělích chodí do kostela a Nikita také navštěvuje hodiny náboženství.
     
Finanční podpora programu Adopce na dálku v Bělorusku je zaměřena nejen na vzdělávání dětí, ale i na pomoc jejich sociálně slabým či jinak znevýhodněným rodinám. Svým zaměřením umožňuje úzký kontakt mezi dárcem a podporovaným dítětem/jeho rodinou.

Verbitski Rostislav

Stát: Bělorusko  
Roční příspěvek: 6900 Kč pohlaví: chlapec věk: 9
Rodiče: oba sourozenci: 2    
Škola: ZŠ Komajsk
Chce být: zatím neví
Zájmy: stavebnice
O dítěti: Rostislav je snaživý, přátelský a komunikativní chlapec. Má hodně kamarádů ve své třídě i mezi dětmi starších tříd. V kolektivu zaujímá vůdčí postavení. Chodí na doučování v matematice.
Poznámky: Rostislav žije v početné rodině na vesnici. Rodina je svorná, pracuje jenom otec a matka se stará o děti a domácnost. Snaží se najít práci po rodičovské dovolené. Matka a děti jsou pravoslavní, otec je katolík, ale nikdo z nich není praktikujícím křesťanen. Pravoslavný chrám i katolický kostel se nacházejí velmi daleko.
     
Finanční podpora programu Adopce na dálku v Bělorusku je zaměřena nejen na vzdělávání dětí, ale i na pomoc jejich sociálně slabým či jinak znevýhodněným rodinám. Svým zaměřením umožňuje úzký kontakt mezi dárcem a podporovaným dítětem/jeho rodinou.

Minchenkova Darya

Stát: Bělorusko  
Roční příspěvek: 6900 Kč pohlaví: dívka věk: 11
Rodiče: oba sourozenci: 3    
Škola: ZŠ Voropajevo
Chce být: malířkou
Zájmy: kreslení
O dítěti: Darya je velmi veselá dívka. Povahově je aktivní, přátelská a má vůdčí osobnost. Aktivně se podílí na chodu své třídy i školy a ráda se účastní soutěží v kreslení. Zodpovědně a poctivě vykonává všechny úkoly od rodičů i učitelů ve škole.
Poznámky: Darya vyrůstá ve svorné a pracovité početné rodině. Rodina sice obdržela ve městě možnost sociálního bydlení, ale žije ve vesnici u babičky, protože nemá prostředky na zařízení bytu. Otec denně dojíždí do práce do sousedního města, maminka si marně hledá práci. Ve vesnici se starají o zahradu a chovají zvířata. Děti tráví prázdniny doma, protože rodiče nemají možnost zaplacení dětského tábora. Děti jsou vychovávány v křesťanské tradici a starší děti chodí na hodiny náboženství při místním kostele.
     
Finanční podpora programu Adopce na dálku v Bělorusku je zaměřena nejen na vzdělávání dětí, ale i na pomoc jejich sociálně slabým či jinak znevýhodněným rodinám. Svým zaměřením umožňuje úzký kontakt mezi dárcem a podporovaným dítětem/jeho rodinou.

Chandrappa Mithun

Stát: India  
Roční příspěvek: 4900 Kč pohlaví: chlapec věk: 6
Rodiče: oba sourozenci: 4    
Škola: Vidyajyothi Hr. Pry School, Jyothinagar
Chce být: řidičem
Zájmy: hraní si
O dítěti: Mithun chodí do školy velice rád. Během přestávek si rád hraje se svými spolužáky a doma ochotně pomáhá rodičům. Protože má jenom bratry, občas mezi nimi dochází k menším potyčkám, které jsou ale přátelské. Svůj volný čas nejraději tráví se svým nejmladším bratrem. V budoucnosti by se chtěl stát řidičem.
Poznámky: Tatínek pracuje jako námezdní dělník a zajišťuje příjem pro svou sedmičlennou rodinu. Maminka se stará o děti a pečuje o domácnost. Nemají vlastní dům, žijí v pronájmu. Přestože nemají dostatek potřebných věcí pro život, rodina drží vždy pospolu. Přáli by si, aby jjeich děti mohli chodit do školy a získat základní vzdělání, jejich finanční situace jim to bohužel neumožňuje.
     

Manikanta

Stát: India  
Roční příspěvek: 4900 Kč pohlaví: chlapec věk: 6
Rodiče: oba sourozenci: 1    
Škola: Vidyajyothi Hr. Pry School, Jyothinagar
Chce být: učitelem
Zájmy: hraní si
O dítěti: Manikanta je v první třídě a přestože je to malý rošťák, rád by se stal učitelem. Jeho oblíbený předmět je přírodověda. Do školy chodí se svojí sestrou. Se spolužáky si rád hraje na schovávanou, na policisty a zloděje a také rád závodí v běhu. Má rád sladkosti a rýži.
Poznámky: Rodiče pracují jako námezdní dělníci a oba jsou negramotní. Velice se snaží, aby se dobře postarali o svoje děti. Povzbuzují je ke studiu a také by jim rádi zajistili lepší budoucnost. Rodina nemá vlastní dům, bydlí v pronájmu.
     

Kullu Pomita Abhiram

Stát: India  
Roční příspěvek: 6000 Kč pohlaví: dívka věk: 21
Rodiče: oba sourozenci: 3    
Škola: Queen of the Apostles Convent, Vamanjoor, Mangalore
Chce být: řádovou sestrou
Zájmy: čtení, poslouchání hudby, sbírání novinových výstřižků, zahradničení
O dítěti: Pomita dostudovala střední školu. V rodině je nejmladším dítětem. Ráda čte, poslouchá hudbu, sbírá novinové výstřižky, sleduje náboženské filmy, hraje na klávesy, zahradničí a hraje venkovní hry. Chtěla by se naučit řídit skútr a má ráda smaženou rybu. S oblibou chodí na výlety a poznává nová místa. Těší se na smysluplný a činný život, ve kterém bude šířit poselství Boží lásky všem lidem s kterými se setká.
Poznámky: Pomita vyrůstá ve šťastné rodině. Má tři starší bratry, z nichž dva jsou již ženatí a pracují. Otec je farmář a maminka v domácnosti. Chovají krávy, drůbež a na poli pěstují rýži a zeleninu. Rodiče těžce pracují. Jejich rodina žije ve svornosti mezi sebou i sousedy, pomáhají si, společně se o vše dělí se a modlí se. Pomita svoji rodinu velmi miluje a rodiče podporují její rozhodnutí stát se řádovou sestrou.
     

Kumari Ruby Madan

Stát: India  
Roční příspěvek: 6000 Kč pohlaví: dívka věk: 20
Rodiče: oba sourozenci: 3    
Škola: Queen of the Apostles Convent, Vamanjoor, Mangalore
Chce být: řádovou sestrou
Zájmy: čtení, vaření, hraní venkovních her, zahradničení
O dítěti: Ruby je milá a skromná dívka. Dokončila střední školu přírodovědného zaměření. Ráda čte, tančí, zpívá a hraje basketbal. Sleduje náboženské a naučné pořady - inspirativní myšlenky si pak zapisuje do deníku. Ruby šťastně prožívá to, že je křesťankou a zvolila si zasvěcený život. Touží šířit kolem sebe radost, zvláště má zájem sloužit starším lidem.
Poznámky: Rodina Ruby drží pevně pospolu, společně se modlí a pomáhají si. Ruby má dvě sestry a bratra. Otec je drobný podnikatel a matka v domácnosti. Rodina vlastní kousek půdy a krávy. Rodiče jsou velmi rádi, že si Ruby zvolila duchovní povolání a podporují dceru v jejím rozhodnutí stát se řeholnicí.
     

Sambrea Sanjina Anjelo

Stát: India  
Roční příspěvek: 6000 Kč pohlaví: dívka věk: 23
Rodiče: oba sourozenci: 4    
Škola: Queen of the Apostles Convent, Vamanjoor, Mangalore
Chce být: řádovou sestrou
Zájmy: vaření, čtení, práce s lidmi - zvláště staršími
O dítěti: Sanjina je empatická a vnímavá dívka - smutné rozveseluje a ráda pečuje o staré lidi. K jejím zálibám patří čtení, sbírání mincí a hra na hudební nástroje. Hraje také sportovní hry kriket, kabbadi, Kho-kho. Ráda navštěvuje mariánské poutní místo ve Velankanni. Tráví čas modlitbou, rozjímáním nebo posloucháním duchovní hudby. Sanjina je spokojená se svým rozhodnutím zvolit si řeholní život.
Poznámky: Sanjina rodina bydlí v domku blízko pobřeží a mají malý pozemek. V rodině je pět dětí. Sanjin starší bratr již pracuje a starší sestra je vdaná. Mladší chlapci dvojčata také pracují. Otec se živí rybolovem a matka je v domácnosti. Rodiče jsou velmi pracovití. Otec tráví na moři hodiny v nebezpečí, aby vydělal rodině na živobytí. Přes skromné podmínky žije rodina spokojeně a má dobré vztahy se sousedy.
     

Noronha Smitha Bastyanv

Stát: India  
Roční příspěvek: 6000 Kč pohlaví: dívka věk: 22
Rodiče: oba sourozenci: 5    
Škola: Queen of the Apostles Convent, Vamanjoor, Mangalore
Chce být: řádovou sestrou
Zájmy: čtení, hra na klávesy a kytaru
O dítěti: Smitha je třetí z šesti dětí v rodině. Má dokončenou střední školu. Smitha hraje ráda šachy, zpívá, poslouchá duchovní písně, hraje na klávesy a na kytaru. Myšlenky, které ji zaujmou v knížkách, sbírá nebo si je zapisuje do deníku. Těší ji sportování, pobyt v přírodě i práce na zahradě. Smitha je šťastná, že se rozhodla pro duchovní život a ke službě lidem, kterou chce konat s láskou a soucitem.
Poznámky: Smitha pochází z vesnice. Osmičlenná rodina žije v malém domku a mají kousek pole. Otec je drobný zemědělec a matka v domácnosti. Sestra Smithy pracuje jako ošetřovatelka a starší bratr také pracuje. Mladší bratr vstoupil do kněžského semináře a nejmladší sourozenci ještě studují. V rodině se mají všichni velmi rádi. Rodiče podporují dceřino přání stát se řeholní sestrou.
     Strana číslo   1    2    3    (4)    5    6    7    8    9    10    11    12    

Další užitečné informace a odkazy:

Pokud máte jakékoli otázky týkající se Adopce na dálku®, prosíme, zavolejte nám na tel. č. 224 246 519 (po-čt 8.00–16.00) nebo navštivte Často kladené dotazy.

Databáze dětí je aktualizována každý týden. Jestliže jste zde právě nenašli zemi, ve které byste vzdělání dítěte chtěli podpořit, sledujte, prosíme, pravidelně naše webové stránky. V případě, že hledaná oblast není opakovaně k dispozici, informujte se, prosíme, v naší kontaktní kanceláři na tel. č. 224 246 519 (po-čt 8.00–16.00).