Adoptujte na dálku!

Postup je jednoduchý! Udělejte několik snadných kroků a pomozte konkrétnímu dítěti v jeho vzdělávání.

PODPOŘTE STUDENTY Z INDIE A AFRIKY!

Chtěl/-a bych podporovat ve vzdělání malého žáčka, ve vaší nabídce však převládají starší studenti. Proč bych měl/-a věnovat svou podporu jim?

Studenti zapojení do Adopce na dálku® pocházejí ze sociálně slabých rodin. Navzdory jejich nevýhodné startovací pozici se mezi nimi najdou i opravdu nadaní mladí lidé. V naší databázi naleznete ty z nich, kteří přišli o svého dárce, a kteří bez pomoci zvenčí nebudou moci svá studia dokončit. Dosažení vyššího vzdělání má přitom vliv nejen na samotného absolventa, ale i na rozvoj celého regionu, v němž žije.

… a několik důvodů, proč PODPOŘIT STUDENTY navíc:

  • podpora studentů trvá kratší dobu
  • pravděpodobnost, že absolvují svá studia úspěšně, je vyšší
  • jejich podpora začíná na 410 korunách měsíčně

Strana číslo   1    2    3    (4)    5    6    7    8    9    10    

V databázi máme 51 dětí z Indie, 21 dětí z Ugandy, 14 dětí ze Zambie, 10 dětí z Běloruska, 0 dětí z Konga.

Výběr země:   pohlaví:   věková kategorie:   ostatní:

Vašemu dotazu odpovídá 96 dětí z databáze.
Anvith Chowrappa

Stát: India  
Roční příspěvek: 4900 Kč pohlaví: chlapec věk: 6
Rodiče: oba sourozenci: 1    
Škola: Sacred Heart School, Naganahalli, H.D. Kote
Chce být: inženýrem
Zájmy: jízda na kole, animované pohádky, napodobování učitelů a prarodičů
O dítěti: Anvith je veselý chlapec, je ho všude plno, je bystrý, ale umí i pozlobit. Jeho učitelka říká, že Anvith chce číst a psát rychleji než kterýkoliv jiný žák ve třídě. Má rád hraní divadla, sport a hry, rád kreslí, maluje a poslouchá příběhy. Jeho oblíbená barva je červená, rád jí placky čapátí, zmrzlinu a houby. Pravidelně chodí do kostela a na hodiny katechismu.
Poznámky: Oba rodiče chlapce pocházejí z chudých poměrů a neměli velké možnosti studovat. O to více jim záleží na tom, aby jejich děti vzdělání a naději na lepší budoucnost měly možnost získat. Otec pracuje jako zemědělský dělník - kope, sází, hnojí, oře, cokoliv je na poli potřeba. Maminka se stará o děti, starou tchýni, o domácnost a o krávu, kterou chovají. Rodiče potřebují podporu, aby jejich děti mohly chodit do školy.
     

Barnab

Stát: India  
Roční příspěvek: 4900 Kč pohlaví: chlapec věk: 7
Rodiče: oba sourozenci: 2    
Škola: Nightingel Primary School, Markal.
Chce být: doktorem
Zájmy: hraní, běh, kreslení, vyprávění příběhů
O dítěti: Barnab je hodný chlapec. Žije spokojeně a užívá si zejména volnočasové aktivity se svými kamarády. Má moc rád své rodiče. Chodí pravidelně do školy a poslouchá učitele. Je disciplinovaný a velmi aktivni při všech školních činnostech. Má velký zájem o studium a chce se stát doktorem.
Poznámky: V rodině žije celkem sedm členů, prarodiče, rodiče a tři děti. Dvě děti chodí do školy. Matka zůstává doma a stará se o batole. Otec pracuje jako námezdní dělník a pokládá dlaždice. Pracuje tvrdě, nemá ale pravidelnou práci. Jeho příjem proto nestačí aby uživil rodinu.
     

Dogule Sachine

Stát: India  
Roční příspěvek: 4900 Kč pohlaví: chlapec věk: 6
Rodiče: oba sourozenci: 2    
Škola: Nightingel Primary School, Markal .
Chce být: policistou
Zájmy: zpěv rýmů, kreslení, hraní
O dítěti: Sachine je aktivní chlapec. Je dobrým žákem, má rád svoje předměty a do školy chodí pravidelně. Umí dobře kreslit. Je kreativní. Rád si hraje se svými kamarády. Jeho cílem je dobře se učit a stát se policistou. Má rád svoje učitele a starší lidi.
Poznámky: Rodina má sedm členů, tři děti, rodiče a prarodiče. Otec pracuje jako námezdní dělník v hotelu. Jeho úkolem je mimo jiné hlavně umývání nádobí. Jeho příjem je nízký a pro něj tedy obtížné uživit rodinu. Dvě z dětí chodí do školy. Rodina žije ve velké chudobě, na příjmu otce rodiny jsou závislí rovněž prarodiče. Otec tak není schopen zajistit dětem vzdělání.
     

Kulal Gowthami G

Stát: India  
Roční příspěvek: 4900 Kč pohlaví: dívka věk: 7
Rodiče: oba sourozenci: 0    
Škola: Mother Teresa Memorial School
Chce být: dítě je ještě malé na to, aby se mohlo rozhodnout
Zájmy: kreslení
O dítěti: Gowthami je velmi dobře vychovaná a tichá dívka. Je přátelská k ostatním. Je zodpovědná při zacházení se svými věcmi. Dobře se učí, ale měla by být aktivnější v ostatních oblastech a činnostech.
Poznámky: Otec Gauthami pracuje jako pomocník v soukromé společnosti. Není dostatečně vzdělán a inteligentní na to, aby mohl získat lepší práci. Když byl dědeček nemocný, byli nuceni si vzít půjčku a tu nyní musí otec splácet. Jeho příjem není tak vysoký, aby stačil pokrýt potřeby rodiny, ale jeho cílem je zajistit pro Gauthami dobré vzdělání.
     

Ssebwami Latif

Stát: Uganda, East Africa  
Roční příspěvek: 7000 Kč pohlaví: chlapec věk: 6
Rodiče: oba sourozenci: 3    
Škola: St. John Nepmuk Primary School
Chce být: lékařem
Zájmy: hraje fotbal
O dítěti: Latif je dobře vychovaný chlapec s respektem ke starším lidem. Je milý a klidný. Nemá problém s každodenním docházením do školy. Jeho oblíbeným jídlem je druh ovoce žakie a cukrová třtina. Rád jezdí na kole svého otce a hraje fotbal se svými kamarády ve škole. Se svými rodiči chodí každý pátek do mešity. Je šťastný, když mají k jídlu rýži a kuře.
Poznámky: V rodině Latifa žije celkem šest lidí v třípokojovém domě postaveném z cihel a se skrovnou střechou, která není napevno přibita hřebíky, ale pouze upevněna cihlami, aby ji neodfoukl vítr. Dům není cementovaný a je zastřešen starými železnými pláty a na místo oken mají dřevěné okenice. Jsou úplně závislí na pěstování sezónních plodin, které pěstují na svém nepříliš velkém pozemku. Peníze, získané z prodeje přebytků úrody, jim slouží na úradu poplatků, zdravotních výloh a dalších potřeb ale není to dost na to, aby mohly být uhrazeny školní poplatky a všechny tři děti mohly chodit do školy. Děti tak kvůli tomu musejí zůstávat celé týdny doma. Většina lidí ve vesnici pěstuje rovněž plodiny na prodej a ceny jsou tak nízké.
     

Kanakulya Ben

Stát: Uganda, East Africa  
Roční příspěvek: 7000 Kč pohlaví: chlapec věk: 6
Rodiče: oba sourozenci: 2    
Škola: St. John Nepmuk Primary School
Chce být: učitelem
Zájmy: hraje fotbal
O dítěti: Ben rád chodí každý den do školy, chodí na školní houpačky a hraje se svými kamarády ve volném čase fotbal. Vždy se snaží jak nejlépe umí odpovídat na otázky a nestydí se, pokud někdy něco řekne špatně. Mívá vzteklou náladu a brečí, pokud ho něco rozzlobí. Je velmi společenský chlapec, rád si hraje se svými kamarády a dělí se s nimi o svoje věci.
Poznámky: Benova matka je nyní hlavou rodiny, jelikož její otec žije na ostrovech se svojí novou rodinou. Občas to trvá devět měsíců, kdy se své původní rodině neozývá a ani ji nijak nepodporuje. Matka žije s třemi dětmi v třípokojovém domě postaveném z cihel a železných plátů, který není cementovaný. Matka pěstuje plodiny pro domácí spotřebu a na prodej, aby měla finanční prostředky na úhradu školních poplatků pro Bena a jeho sourozence. Matka pracuje velmi tvrdě, dokonce si půjčuje půdu od lidí z okolí, aby mohla vypěstovat více plodin na prodej.
     

Namaka Ssefoloza Angella

Stát: Uganda, East Africa  
Roční příspěvek: 7000 Kč pohlaví: dívka věk: 7
Rodiče: oba sourozenci: 2    
Škola: St. John Nepomuk Primary School
Chce být: zdravotní sestrou
Zájmy: Hry a zpěv.
O dítěti: Angella velmi ráda čte knížky a respektuje své učitele a poslouchá je. Je velmi disciplinovaná, přátelská a ráda se dělí. Ve volném čase hraje s přáteli míčové hry.
Poznámky: Dívka žije se svojí rodinou v třípokojovém domě. Děti se dělí o pokoj a lůžkoviny. Pěstují plodiny pro vlastní potřebu a prodej. Výtěžek závisí na úrodě, která není kvůli podmínkám vždy veliká. Matka někdy dělá palačinky a prodává je u silnice. Ale i tak jejich příjem není tak veliký, aby zajistili základní potřeby rodiny a zaplatili školné. Nemohou si dovolit elekřinu a tak používají parafinové lampy.
     

Nakaziba Jane

Stát: Uganda, East Africa  
Roční příspěvek: 7000 Kč pohlaví: dívka věk: 5
Rodiče: oba sourozenci: 3    
Škola: St. John Nepomuk Primary School
Chce být: učitelkou
Zájmy: Hraní s panenkami a zpěv.
O dítěti: Jane je disciplinovaná a ráno vstává brzy aby se připravila do školy a přišla včas. Ve třídě patří mezi nejlepších 10, velmi se snaží a také má hodně věcí na starost. Doma si opakuje učivo z učebnic a dává si záležet na tom, aby chodila pravidelně do kostela.
Poznámky: Jane žije se svými rodiči v třípokojovém domě. Střecha je děravá a v období dešťů jim tedy do domu zatéká. Rodina závisí zcela na pěstování plodin. Část sní a zbytek prodají. Úroda je ale špatná, protože je půda dlouhodobě přetěžovaná. Pro rodinu je obtížné získat dostatek peněz, uživit rodinu a zaplatit školné. Děti jsou tedy často posílány domů, což se podepisuje na jejich prospěchu. Doma svítí parafinovými lampami a pro vodu chodí 1km daleko.
     

Rebello Delcita

Stát: India  
Roční příspěvek: 4900 Kč pohlaví: dívka věk: 7
Rodiče: oba sourozenci: 0    
Škola: Government School
Chce být: zdravotní sestrou
Zájmy: sporty
O dítěti: Delcita Rebello je dobrá ve studiu a pracuje svědomitě během vyučování. Společně s jejím studiem také dělá sport a účastní se soutěží. Zajímá se rovněž o tanec a ráda se učí klasické tance. Její ambicí v životě je stát se zdravotní sestrou. Rodina Delcity je chudá a nemá dostatek finančních prostředků na uhrazení školného.
Poznámky: Rodiče Delcity jsou na tom zdravotně špatně a při mluvení koktají. Jelikož jsou negramotní, je pro ně obtížné najít si práci. Otec pracuje jako řidič dodávky a matka loupe ořechy. Jejich příjem je moc malý na to, aby zajistili potřeby rodiny, protože s nimi žijí i prarodiče.
     

Almeda Evon Blesson

Stát: India  
Roční příspěvek: 4900 Kč pohlaví: chlapec věk: 7
Rodiče: oba sourozenci: 1    
Škola: Sacred Heart School
Chce být: inženýrem
Zájmy: hry
O dítěti: Evon Blesson Almeda chodí do první třídy a je velmi šikovný. Učí se číst a psát v jazyce Kannada a v angličtině. Je velmi dobrý v jejich zapamatování. Je přátelský a rád všem pomáhá. Chtěl by se stát inženýrem, ale jeho rodiče ho bohužel nemohou v dosažení tohoto snu finančně podpořit.
Poznámky: Otec chlapce je elektrikář a má svůj vlastní malý obchod. Je pro něj velmi těžké najít práci v tomto oboru kvůli vysoké konkurenci, takže mnohdy nemá vůbec žádný příjem. Jeho maželka nemá vzdělání a tak zůstává doma a stará se o domácnost. Rodina vlastní malý dům. Příjem otce není dostatečně velký na to, aby zajistil vzdělání svým dětem.
     Strana číslo   1    2    3    (4)    5    6    7    8    9    10    

Další užitečné informace a odkazy:

Pokud máte jakékoli otázky týkající se Adopce na dálku®, prosíme, zavolejte nám na tel. č. 224 246 519 (po-čt 8.00–16.00) nebo navštivte Často kladené dotazy.

Databáze dětí je aktualizována každý týden. Jestliže jste zde právě nenašli zemi, ve které byste vzdělání dítěte chtěli podpořit, sledujte, prosíme, pravidelně naše webové stránky. V případě, že hledaná oblast není opakovaně k dispozici, informujte se, prosíme, v naší kontaktní kanceláři na tel. č. 224 246 519 (po-čt 8.00–16.00).