Adoptujte na dálku!

Postup je jednoduchý! Udělejte několik snadných kroků a pomozte konkrétnímu dítěti v jeho vzdělávání.

PODPOŘTE STUDENTY Z INDIE A AFRIKY!

Chtěl/-a bych podporovat ve vzdělání malého žáčka, ve vaší nabídce však převládají starší studenti. Proč bych měl/-a věnovat svou podporu jim?

Studenti zapojení do Adopce na dálku® pocházejí ze sociálně slabých rodin. Navzdory jejich nevýhodné startovací pozici se mezi nimi najdou i opravdu nadaní mladí lidé. V naší databázi naleznete ty z nich, kteří přišli o svého dárce, a kteří bez pomoci zvenčí nebudou moci svá studia dokončit. Dosažení vyššího vzdělání má přitom vliv nejen na samotného absolventa, ale i na rozvoj celého regionu, v němž žije.

… a několik důvodů, proč PODPOŘIT STUDENTY navíc:

  • podpora studentů trvá kratší dobu
  • pravděpodobnost, že absolvují svá studia úspěšně, je vyšší
  • jejich podpora začíná na 410 korunách měsíčně

Strana číslo   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    (15)    16    

V databázi máme 54 dětí z Indie, 51 dětí z Ugandy, 21 dětí ze Zambie, 24 dětí z Běloruska.

Výběr země:   pohlaví:   věková kategorie:   ostatní:

Vašemu dotazu odpovídá 156 dětí z databáze.
Shkadun Elizaveta

Stát: Bělorusko  
Roční příspěvek: 6900 Kč pohlaví: dívka věk: 9
Rodiče: oba sourozenci: 2    
Škola: Kamajskaja střední škola
Chce být: pekařkou - kuchařkou
Zájmy: čtení, sledování kreslených filmů
O dítěti: Elizaveta je velmi laskavá, sympatická, dobrosrdečná, přátelská, pracovitá a samostatná dívka. Ráda tráví čas se svou matkou a s bratry, také pomáhá doma. Chodí na výuku náboženství.
Poznámky: Liza je vychovávána ve velké rodině, děti vychovává matka sama. Všechny děti v rodině jsou nezletilé. Příjmy rodiny jsou pod životními náklady. Matka má těžkou fyzickou práci, chodí do práce velmi brzy a vrací se až večer, děti jsou zvyklé být samostatné. Letní prázdniny děti tráví doma.
     
Finanční podpora programu Adopce na dálku v Bělorusku je zaměřena nejen na vzdělávání dětí, ale i na pomoc jejich sociálně slabým či jinak znevýhodněným rodinám. Svým zaměřením umožňuje úzký kontakt mezi dárcem a podporovaným dítětem/jeho rodinou.

Butkevich Margarita

Stát: Bělorusko  
Roční příspěvek: 6900 Kč pohlaví: dívka věk: 12
Rodiče: oba sourozenci: 6    
Škola: gymnázium č. 1 Braslav
Chce být: učitelkou v mateřské škole
Zájmy: kreslení, ruční práce
O dítěti: Margarita je zodpovědná a klidná dívka. Ve škole má velmi dobré výsledky. Při výuce je velmi aktivní, pozorná a soustředěná. Je veselá a účastní se třídních i školních aktivit. Snadno navazuje kontakt s lidmi, má hodně kamarádů a ve škole si s ní děti rády hrají. Také se učí hrát na housle.
Poznámky: Margarita je vychovávána ve velké rodině. Má šest sourozenců. Starší bratr vystudoval vysokou školu, sní o tom, že se stane farmářem. Ostatní sourozenci stále navštěvují školu. V roce 2018 se rodina ujala chlapce z dětského domova. Život v obci neumožňuje vysoký oficiální příjem, proto mají hospodářství, bez kterého by rodina nemohla vyžít. V létě suší seno pro zvířata, pro sebe připravují výrobky z hub, zeleniny a bobulí. Chlapci pomáhají svému otci s hospodářstvím, děvčata pomáhají mamince. Navzdory tomu, že jsou děti i rodiče velmi zaměstnáni hospodářstvím, děti úspěšně navštěvují hudební školu: Anna a Lilia hrají na klavír, Margarita a David hrají na housle. David a Lilia chodí také do divadelního kroužku. Rodiče vychovávají děti v křesťanských tradicích.
     
Finanční podpora programu Adopce na dálku v Bělorusku je zaměřena nejen na vzdělávání dětí, ale i na pomoc jejich sociálně slabým či jinak znevýhodněným rodinám. Svým zaměřením umožňuje úzký kontakt mezi dárcem a podporovaným dítětem/jeho rodinou.

Balaswami Shiva kumar

Stát: India  
Roční příspěvek: 4900 Kč pohlaví: chlapec věk: 13
Rodiče: oba sourozenci: 2    
Škola: Government Hr. Pry School, Santhekellur
Chce být: řidičem
Zájmy: zpěv, kreslení
O dítěti: Shiva Kumar studuje na vládní škole ve své vesnici. Má občas tendence vynechávat výuku, je proto přísně veden řádovými sestrami k tomu, aby do školy pravidelně chodil. V opačném případě by se nejspíš toulal po okolí anebo sháněl přivýdělek. Díky podpoře v programu Adopce na dálku (c) úspěšně absolvoval již šest tříd. Přesto, že jeho studijní výsledky nejsou zdaleka vynikající, každý vystudovaný ročník zvyšuje jeho šanci na životní uplatnění. Shiva má rád kreslení a venkovní hry. Pravidelně se účastní bohoslužeb. Dobře vychází ve škole se svými spolužáky. Až vyroste, chtěl by se stát řidičem.
Poznámky: Jelikož jsou rodiče Shivy negramotní a živí se jako nekvalifikovaní dělníci za denní mzdu, nemohou příliš ovlivnit vzdělání dětí. Zbývá jim pouze doufat, že jejich děti budou moci dostudovat a zajistit si lepší život. O ničem jiném už nesní. Žijí ze dne na den a jsou rádi, když májí alespoň něco k jídlu. Jelikož se rodina nachází pod hranicí chudoby, dostávají určitou materiální pomoc od vlády (základní potraviny a sociální slevy). Před nějakou dobou se rodiče rozhodli odjet do Bangalore, protože už dlouhodobě nemohli sehnat žádnou práci ve svém okolí. Shiva žije v současné době u svojí babičky, po rodičích se mu moc stýská.
     

Ovin Arogyaswami

Stát: India  
Roční příspěvek: 4900 Kč pohlaví: chlapec věk: 18
Rodiče: oba sourozenci: 2    
Škola: Loyola PU College, Mansi, Lingsugur
Chce být: policistou
Zájmy: sportovní hry
O dítěti: Arogyashwami je nejstarším dítětem v rodině. Má velmi rád volejbal a má vynikající sportovní výsledky. Během školního roku žije v internátě vedeném jezuity. Je dobrým studentem a v přítomnosti jezuitů se mu podařilo zlepšit se v mnoha oblastech. I přesto, že občas studiu nedává tolik kolik by měl, je přirozeně inteligentní, a to mu pomáhá dostávat slušné známky. Je oblíbený ve škole a dobře vychází se svými spolužáky. Ve volném čase pomáhá svým sourozencům a mladším dětem bydlícím na internátě dělat domácí úkoly. Kromě hraní volejbalu má také rád tanec a je členem skautské asociace.
Poznámky: Otec Arogyaswami pracoval jako prodejce zeleniny, v současné době již tuto práci nevykonává, protože jí nemůže sehnat. Rodina se tak ocitla v obtížné situaci, nemají k dispozici ani vlastní dům nebo pozemek. Jelikož se nacházejí pod hranicí chudoby, vláda jim poskytuje určitou pomoc. Oba rodiče pracují jako dělníci za denní mzdu a jejich výdělky jsou velmi nízké. Je pro ně tudíž obtížné rodinu uživit. Se svými sousedy mají velmi srdečné vztahy. Oba rodiče si přejí, aby všechny jejich děti měly dobré vzdělání a mohli si zajistit lepší budoucnost se stabilním příjmem.
     

Konchanin Margarita

Stát: Bělorusko  
Roční příspěvek: 6900 Kč pohlaví: dívka věk: 10
Rodiče: oba sourozenci: 3    
Škola: Kamajskaja střední škola
Chce být: kadeřnicí
Zájmy: zpěv, hry s bratrem
O dítěti: Margarita školu přímo miluje a chodí do ní velmi ráda. Během vyučovacích hodin je aktivní. Je společenská, veselá duše společnosti, rychle navazuje kontakt s lidmi. Ráda se setkává s kamarády a hraje s nimi venkovní hry. Také ráda sleduje filmy o zvířatech. Margarita ráda tráví čas s rodiči, hraje si s bratry v přírodě a chodí na výuku náboženství.
Poznámky: Margarita je vychovávána ve velké rodině. V rodině jsou dvě děti ve školním věku a dva předškoláci. Rodina žije a pracuje na venkově a její příjmy jsou nízké. V létě sbírají plody a houby pro dodávky do nákupních center, což jim dává malý příjem navíc. Letní prázdniny děti tráví doma. O víkendech a svátcích chodí rodina do kostela.
     
Finanční podpora programu Adopce na dálku v Bělorusku je zaměřena nejen na vzdělávání dětí, ale i na pomoc jejich sociálně slabým či jinak znevýhodněným rodinám. Svým zaměřením umožňuje úzký kontakt mezi dárcem a podporovaným dítětem/jeho rodinou.

Latyshenok Aliaksandra

Stát: Bělorusko  
Roční příspěvek: 6900 Kč pohlaví: dívka věk: 9
Rodiče: oba sourozenci: 4    
Škola: Kamajskaja střední škola
Chce být: kuchařkou
Zájmy: zpěv, sledování kreslených filmů
O dítěti: Aliaksandra je plachá, klidná, velmi málo komunikuje se spolužáky a volný čas tráví doma. Ráda si hraje se svými sourozenci. Ve škole má Aliaksandra průměrné výsledky. V rodině jsou děti zvyklé pracovat, včetně Aliaksandry. Po škole nejprve pomáhá rodičům s hospodářstvím, a potom jde na procházku se svými vrstevníky. Chodí na výuku náboženství.
Poznámky: Aliaksandra je vychovávána ve velké rodině. V rodině jsou tři děti školního věku a dva předškoláci. V současnosti čekají narození šestého dítěte. Žijí na venkově. Matka a nevlastní otec pracují na statku, práce je velmi těžká. Děti jsou naučené pomáhat podle svých možností rodičům s domácím hospodářstvím. Aby zlepšili svoji materiální situaci, v létě sbírají houby a bobule a dodávají je do nákupních center.
     
Finanční podpora programu Adopce na dálku v Bělorusku je zaměřena nejen na vzdělávání dětí, ale i na pomoc jejich sociálně slabým či jinak znevýhodněným rodinám. Svým zaměřením umožňuje úzký kontakt mezi dárcem a podporovaným dítětem/jeho rodinou.

Bytko Snezhana

Stát: Bělorusko  
Roční příspěvek: 6900 Kč pohlaví: dívka věk: 9
Rodiče: oba sourozenci: 1    
Škola: Kamajskaja střední škola
Chce být: kadeřnicí
Zájmy: venkovní hry
O dítěti: Snezhana má ve škole průměrné výsledky, ale snaží se zvé známky zlepšovat. Má veselou, laskavou, skromnou, zodpovědnou a nekonfliktní povahu. Mezi vrstevníky má autoritu. Ráda pomáhá mamince a je připravena pomáhat i ostatním. Chodí na výuku náboženství.
Poznámky: Snezhana je vychovávána ve spořádané rodině. Rodina žije a pracuje na venkově. Matka a otec pracují ve stejném zemědělském podniku za podprůměrnou mzdu. Rodina obdělává zahradu nedaleko domu, pěstují na ní zeleninu a ovoce, jakož i pícniny pro hospodářská zvířata. Ovoce a zeleninu zavařují na zimu. V létě stejně jako ostatní vesničané sbírají houby a bobule a dodávají je do nákupních center. O víkendech a svátcích chodí rodiče s dětmi do kostela.
     
Finanční podpora programu Adopce na dálku v Bělorusku je zaměřena nejen na vzdělávání dětí, ale i na pomoc jejich sociálně slabým či jinak znevýhodněným rodinám. Svým zaměřením umožňuje úzký kontakt mezi dárcem a podporovaným dítětem/jeho rodinou.

Bhuresh Arun Paul

Stát: India  
Roční příspěvek: 4900 Kč pohlaví: chlapec věk: 16
Rodiče: oba sourozenci: 3    
Škola: Sai School, Bidar
Chce být:
Zájmy: zpěv a tanec
O dítěti: Arun je chytrý, přirozeně inteligentní chlapec s klidnou povahou. Do školy chodí pravidelně a má dobré studijní výsledky. Ve volném čase rád zpívá a tančí. Dokonce se když byl malý chtěl stát tanečníkem. Nyní sní o povolání inženýra, aby se jednou mohl osamostatnit, dobře vydělávat a podpořit rodinu.
Poznámky: Rodina je velmi chudá. Živitelem je otec, jehož práce je nepravidelná a málo placená. Výdělek nestačí na pokrytí nákladů na každodenní potřeby rodiny. Snaží se ušetřit na všem, dokonce i na jídle, aby mohli všem svým dětem zaplatit školné. Budou velice vděčni za jakoukoliv pomoc do té doby než se děti postaví na vlastní nohy.
     

Sampath Kumar

Stát: India  
Roční příspěvek: 4900 Kč pohlaví: chlapec věk: 15
Rodiče: oba sourozenci: 3    
Škola: Government School
Chce být:
Zájmy: hraní místní týmové hry Kabbadi
O dítěti: Sampath Kumar letos ukončil desátou třídu základní školy . Jeho výsledky byly jedny z nejlepších ve třidě. Ve studiu bude pokračovat další tři roky na ITI (Industrial Traning Institute), chtěl by vystudovát profesní kurz elektrikáře. Je pilný student a dobrý sportovec. Ve škole se intenzivně věnoval tradiční indické míčové hře Kabbaddi a jeho tým pravidelně vyhrával utkání.
Poznámky: Ramesh H, otec Sampatha nemá pravidelné zaměstnání, pracuje za denní mzdu na stavbách jako natěrač. Jeho příjem je nízký a často musí za prací cestovat. Maminka Mary se stará o domácnost a tři děti. Rodiče se snaží ze všech sil, aby své dětí uživili a poskytli jim dobré vzdělaní ale vzhledem k současné situaci je to pro ně neúnosné.
     

Rodrigues Jeneliya Sunil

Stát: India  
Roční příspěvek: 4900 Kč pohlaví: dívka věk: 9
Rodiče: oba sourozenci: 3    
Škola: Jeeva Jyothi English Medium Higher Primary School, Halesorab
Chce být:
Zájmy: hraní her
O dítěti: Jeneliya je roztomilá holčička veselé povahy. Má vynikající studijní výsledky a u ročních závěrečných zkoušek měla samé dobré známky. Prospěla i v mimoškolních aktivitách jako kreslení, zpěv a tělesná výchova. Snaží se ve všem pomáhat své mamince podle svých možností, zejména pravidelně nosí pitnou vodu z vládního zdroje. Velmi dobře vychází se svým bratrem Joshua, se kterým jsou dvojčata a chodí do stejné třídy, a miluje starší sestřičku Kushi.
Poznámky: Otec Jeneliyi pracuje pro místního dodavatele elektřiny, obchází přidělené vesnice, aby odečetl ukazatele na elektroměru a vystavil účtenky. Bohužel je tato práce pouze dočasná. Nemá v ní žádnou jistotu, jelikož svojí výplatu opakovaně nedostává včas kvůli stávkám. Prarodiče, bydlící s rodinou, jsou už hodně staří a potřebují lékařskou péči. Oba trpí vysokým tlakem a mají cukrovku. Pro otce je velice těžké zabezpečit potřeby rodiny a zaplatit vzdělání pro všechny tři děti.
     Strana číslo   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    (15)    16    

Další užitečné informace a odkazy:

Pokud máte jakékoli otázky týkající se Adopce na dálku®, prosíme, zavolejte nám na tel. č. 224 246 519 (po-čt 8.00–16.00) nebo navštivte Často kladené dotazy.

Databáze dětí je aktualizována každý týden. Jestliže jste zde právě nenašli zemi, ve které byste vzdělání dítěte chtěli podpořit, sledujte, prosíme, pravidelně naše webové stránky. V případě, že hledaná oblast není opakovaně k dispozici, informujte se, prosíme, v naší kontaktní kanceláři na tel. č. 224 246 519 (po-čt 8.00–16.00).